fbpx
deMens.nu

Euthanasie

In ‘Stop de euthanasietrein’ (DS 11 december) legt Hilde Kieboom als voorzitter van de gemeenschap Sant’Egidio in de Lage landen, de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR) woorden in de mond: “De CVR stelt in een recente verklaring al nieuwe wetswijzigingen in het vooruitzicht: euthanasie moet ook mogelijk worden voor psychisch lijdende minderjarigen – ongetwijfeld een veel omvangrijker groep, getuige de vele zelfdodingen onder jongeren en ook voor mensen die wilsonbekwaam zijn geworden. Nu het aantal hoogbejaarden die lijden aan dementie toeneemt, vormen ook zij een grote groep die potentieel voor euthanasie in aanmerking zou komen.”

De CVR stelt dat bij de problematiek van ondraaglijk psychisch lijden bij minderjarigen het duidelijk niet gaat om de puber met liefdesverdriet. Het gaat over niet te lenigen psychisch lijden zoals nu al zeer zorgvuldig getoetst wordt bij meerderjarigen. De toetsing gebeurt door verschillende artsen. Bij meerderjarigen komt psychisch lijden vooral voor na een fysieke aandoening. Preventie voor zelfdoding staat niet ter discussie en verdient continue aandacht.

De CVR stelt dat de uitvoering van euthanasie bij wilsonbekwamen, waaronder dementerenden, slechts kan als de mensen een voorafgaande wilsverklaring opgesteld hebben. Uiteraard moeten al deze patiënten degelijk verzorgd en opgevangen worden. Een grote groep van de bevolking heeft de wens om de wilsverklaring euthanasie ook toepasbaar te maken bij verworven wilsonbekwaamheid, zoals bij dementie. Dit betekent niet dat iedereen die dementie heeft, moet kiezen voor euthanasie.

Bovendien schrijft Hilde Kieboom dat familieleden zieken onder druk zouden zetten wegens de prijs (tijd, geld en inspanning) opdat ze zouden kiezen voor euthanasie. Dergelijk idee is beledigend en afschuwelijk. De CVR zal dergelijke praktijken nooit accepteren en wij zijn ervan overtuigd dat ook geen enkele arts bereid zal zijn om aan dergelijke morbide handeling mee te werken. De CVR vindt dat personen die geconfronteerd worden met een extreem lijden, uit vrije wil moeten kunnen vragen om een einde te stellen aan wat zij als ondraaglijk ervaren.

Sylvain Peeters en Pierre Galand Covoorzitters van de Centrale Vrijzinnige Raad