fbpx
deMens.nu

Vrijzinnigen willen voor iederéén een neutrale overheid’

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

in reactie op de opinie van Paul Quirynen ?Willen vrijzinnigen via de islam eigenlijk christenen of joden treffen?? Lees het hier op deredactie De provocatieve titel van het artikel en de inleiding die verwijst naar ons als intolerante vrijzinnigen noopt ons tot een reactie. Dhr Paul Quirynen vreest in een opiniestuk (De Redactie 9/02) dat sommige vrijzinnigen de strijd tegen moslimextremisme handig willen gebruiken om het publieke gedrag van andere gelovigen, zoals christenen of joden, in te perken. Mochten we niet beter weten, we zouden zijn insteek als misplaatste verdachtmaking beschouwen. Hij maakt toch een eigenaardige interpretatie van wat de scheiding tussen kerk en staat inhoudt. We delen zijn bezorgdheden: vrijheid, tolerantie, democratie en mensenrechten vormen ook bij ons de basis van onze waarden en zijn essentieel in ons gedachtegoed. Net zoals hij willen we een samenleving zien evolueren die in staat is om op een beschaafde manier met elkaar om te gaan, ongeacht levensbeschouwing of ideologie. Het bewijs dat we positief staan tegenover een gelijkwaardige behandeling van alle levensbeschouwingen zit in onze actieve deelname aan de Interlevensbeschouwelijke Dialoog op alle echelons (federaal, Vlaams, Brussels en lokaal). Zowel de erkende erediensten als de vrijzinnig humanisten zijn erin geslaagd een charter te formuleren binnen de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) dat binnenkort naar buiten zal komen. Dit is het resultaat van een overeenkomst uit 2014 tussen de Vlaamse overheid en de erkende levensbeschouwingen. Het charter stelt dat ?de overheid geen staatsgodsdienst erkent en neutraal is ten opzichte van elke eredienst of levensbeschouwing?. We zijn het er dus allemaal over eens dat elke erkende levensbeschouwing op gelijke voet staat. Alleen een neutrale overheid kan hen dan ook gelijkwaardig behandelen. Het principe van scheiding kerk en staat sluit daarom niet uit dat gelovigen hun overtuiging kunnen uiten in het publieke domein. In tegenstelling tot wat dhr Quirynen beweert, is het uiten van een levensbeschouwing voor ons absoluut niet beperkt tot de privé-sfeer. Wél willen vrijzinnigen elke inmenging van eender welke levensbeschouwing ten opzichte van de overheid uitsluiten. Scheiding van kerk en staat is altijd al een strijdpunt van de vrijzinnigheid geweest. Dat wil niet zeggen dat we het maatschappelijk nut van levensbeschouwingen niet erkennen. Vandaar dat de overheid ook perfect levensbeschouwingen kan financieren. Ze faciliteert, maar mengt zich er niet in. Dat we zo strijdvaardig zijn op het punt van die scheiding komt doordat een bepaalde levensbeschouwing door de overheid nog steeds beter behandeld wordt dan de andere. En dat is fundamenteel onrechtvaardig. Oneliners zoals in de titel en de introductie van het artikel, doen geen goed aan het echte maatschappelijk debat. De cruciale vraag is zoals dhr Quirynen stelt, hoe we de grondrechten en de ?verworvenheden van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid? kunnen blijven vrijwaren. Laten we ons vooral daar op focussen. Voor meer informatie en reacties: Voorzitter en woordvoerder, Sylvain Peeters voorzitter@demens.nu in reactie op de opinie van Paul Quirynen ?Willen vrijzinnigen via de islam eigenlijk christenen of joden treffen??Lees het hier op deredactieDe provocatieve titel van het artikel en de inleiding die verwijst naar ons als intolerante vrijzinnigen noopt ons tot een reactie. Dhr Paul Quirynen vreest in een opiniestuk (De Redactie 9/02) dat sommige vrijzinnigen de strijd tegen moslimextremisme handig willen gebruiken om het publieke gedrag van andere gelovigen, zoals christenen of joden, in te perken. Mochten we niet beter weten, we zouden zijn insteek als misplaatste verdachtmaking beschouwen. Hij maakt toch een eigenaardige interpretatie van wat de scheiding tussen kerk en staat inhoudt. We delen zijn bezorgdheden: vrijheid, tolerantie, democratie en mensenrechten vormen ook bij ons de basis van onze waarden en zijn essentieel in ons gedachtegoed. Net zoals hij willen we een samenleving zien evolueren die in staat is om op een beschaafde manier met elkaar om te gaan, ongeacht levensbeschouwing of ideologie. Het bewijs dat we positief staan tegenover een gelijkwaardige behandeling van alle levensbeschouwingen zit in onze actieve deelname aan de Interlevensbeschouwelijke Dialoog op alle echelons (federaal, Vlaams, Brussels en lokaal). Zowel de erkende erediensten als de vrijzinnig humanisten zijn erin geslaagd een charter te formuleren binnen de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) dat binnenkort naar buiten zal komen. Dit is het resultaat van een overeenkomst uit 2014 tussen de Vlaamse overheid en de erkende levensbeschouwingen. Het charter stelt dat ?de overheid geen staatsgodsdienst erkent en neutraal is ten opzichte van elke eredienst of levensbeschouwing?. We zijn het er dus allemaal over eens dat elke erkende levensbeschouwing op gelijke voet staat. Alleen een neutrale overheid kan hen dan ook gelijkwaardig behandelen. Het principe van scheiding kerk en staat sluit daarom niet uit dat gelovigen hun overtuiging kunnen uiten in het publieke domein. In tegenstelling tot wat dhr Quirynen beweert, is het uiten van een levensbeschouwing voor ons absoluut niet beperkt tot de privé-sfeer. Wél willen vrijzinnigen elke inmenging van eender welke levensbeschouwing ten opzichte van de overheid uitsluiten. Scheiding van kerk en staat is altijd al een strijdpunt van de vrijzinnigheid geweest. Dat wil niet zeggen dat we het maatschappelijk nut van levensbeschouwingen niet erkennen. Vandaar dat de overheid ook perfect levensbeschouwingen kan financieren. Ze faciliteert, maar mengt zich er niet in. Dat we zo strijdvaardig zijn op het punt van die scheiding komt doordat een bepaalde levensbeschouwing door de overheid nog steeds beter behandeld wordt dan de andere. En dat is fundamenteel onrechtvaardig. Oneliners zoals in de titel en de introductie van het artikel, doen geen goed aan het echte maatschappelijk debat. De cruciale vraag is zoals dhr Quirynen stelt, hoe we de grondrechten en de ?verworvenheden van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid? kunnen blijven vrijwaren. Laten we ons vooral daar op focussen. Voor meer informatie en reacties:Voorzitter en woordvoerder,Sylvain Peetersvoorzitter@demens.nu