fbpx
deMens.nu

Eis voor vrijzinnig humanistisch alternatief naast de erediensten: Tijd voor gelijkberechtiging.

Bijna twee jaar geleden nam Minister van Media, Sven Gatz, de beslissing om de erkenning van de levensbeschouwelijke omroepen in te trekken. Onze laatste uitzending was in december 2015.
Het was zijn plan om de levensbeschouwelijke programma’s te integreren in de algemene programmering van de publieke omroep. (zie beheersovereenkomst)
Wij waren zeer benieuwd naar hoe dit gebeuren zou. We stelden ons vooral de vraag hoe de verschillende grondwettelijk erkende levensbeschouwingen op voet van gelijkheid gingen geplaatst worden.

Het enkel blijven uitzenden van erediensten is duidelijk een discriminatie van de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing. Er is immers geen vrijzinnig humanistische stem meer op de openbare omroep.

We gunnen het de islamitische eredienst dat de VRT voortaan per jaar twee van hun erediensten zal uitzenden, want ook deze levensbeschouwing werd gediscrimineerd.

Herhaaldelijk hebben wij bij de minister van media, Sven Gatz, en de VRT aangedrongen om gelijkberechtiging te verkrijgen.
Wat willen we?

Een zichtbare, expliciet benoemde vrijzinnig humanistische aanwezigheid op radio en televisie. Dit o.m. omdat de vrijzinnig humanistische gemeenschap ook een lange traditie en representativiteit heeft in de Vlaamse samenleving, en tot aan de afschaffing van de uitzendingen door derden op gelijke voet met de katholieke eredienst werd behandeld.

Aan de VRT werd een ‘vrijzinnig alternatief t.o.v. de erediensten aangeboden’.
Op dit alternatief werd niet ingegaan omdat het geen ‘eredienst’ is.
Vrijzinnigen hebben echter ook nood aan zingeving en in het alternatief aanbod werd hieraan tegemoet gekomen.

De VRT schrijft i.v.m. de islamitische erediensten: ‘Het uitzenden van erediensten zien we bij VRT als een service: Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen op die manier de viering toch volgen. En door in alle openheid bij elkaar te laten binnenkijken, kunnen mensen elkaars geloof ook beter begrijpen.
De VRT heeft het aanbod van de vrijzinnig humanistische gemeenschap niet aanvaard omdat ze enkel erediensten wil uitzenden.
Vraag is: wie bepaalt hier hoe de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing met haar aanhang mag communiceren via de openbare omroep? Welk recht heeft de VRT om ons op te leggen hoe dat gebeuren moet? Ze doen dat ook niet voor de erediensten.

De VRT schrijft: Het is namelijk de opdracht van VRT om de Vlaming in contact te brengen met verschillende opinies, opvattingen en levensbeschouwingen. Daarom worden levensbeschouwelijke strekkingen geïntegreerd in het aanbod, op radio, televisie en online. Daarnaast organiseert VRT bovendien structureel overleg met vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwelijke strekkingen.
We vinden dit een nobel initiatief en we nemen deel aan het overleg, maar wijzen er ook op dat we ons in deze programma’s niet herkennen als levensbeschouwing en dat de huidige programmering geen alternatief is voor de programma’s die werden afgeschaft. Het blijft een discriminatie, die ten overstaan van de islamitische eredienst werd opgeheven. Wanneer gelijkberechtiging voor de humanistisch vrijzinnige levensbeschouwing, die een veel langere traditie in Vlaanderen kent?

Voor meer informatie en reacties:

Voorzitter en woordvoerder: Sylvain Peeters, Tel 0475 42 84 66 – voorzitter@demens.nu
deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel en maakt deel uit van de interlevensbeschouwelijke dialoog op diverse echelons.