fbpx
deMens.nu

What’s my crime?

De International Humanist and Ethical Union, de internationale koepelorganisatie van humanistische verenigingen, afgekort als IHEU, brengt jaarlijks een rapport uit over de situatie van atheïsten, humanisten, vrijdenkers en seculieren in de wereld. Dat Freedom of Thought Report analyseert hoe het wereldwijd met het recht op vrijheid van gedachte en vrijheid van meningsuiting is gesteld en brengt de schendingen ervan in kaart. De zesde editie van het rapport werd op 5 december 2017 in het Europees Parlement voorgesteld, en dat naar aanleiding van de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december.

Aandacht voor zeven landen

In dat nieuwe rapport vestigt IHEU de aandacht op zeven landen waar atheïsten en humanisten het afgelopen jaar actief werden vervolgd. In Pakistan, de Malediven en India werden humanisten en atheïsten vermoord. Als gevolg van een haatcampagne tegen atheïsten in Pakistan ‘verdwenen’ verschillende atheïstische activisten of werden ze vervolgd wegens zogenaamde blasfemie of godslastering. Twee van hen riskeren de doodstraf. In Maleisië escaleerden haatgevoelens tegen atheïsten tot op overheidsniveau, toen hoogwaardigheidsbekleders ermee dreigen ‘jacht te maken’ op geloofsafvalligen. Gevallen van apostasie, of geloofsverzaking, in Mauritanië, Saudi-Arabië en Soedan worden aangehaald om aan te tonen dat zij die zich als niet-religieus manifesteren of religieuze machtsstructuren in vraag stellen, gevaar lopen. Die bedreiging heerst in het bijzonder in islamistische landen, waar geloofsafvalligen vaak worden verafschuwd. In twaalf landen wordt apostasie zelfs met de doodstraf bestraft.

Heftige verhalen van ongelovigen n.a.v. het rapport

Bij deze presentaties doen gevluchte ongelovigen hun verhaal: een Iraans echtpaar moest vluchten toen de staat ontdekte dat de man deelnam aan geheime atheïstische bijeenkomsten. Een Afghaanse jongen vluchtte voor een zekere dood nadat zijn geradicaliseerde vriendin zijn atheïsme had verraden in de moskee. Een Syrische atheïstische opstandeling was niet veilig voor zijn religieuze familie. Een kritische blogger uit Bangladesh kwam op diverse dodenlijsten van radicale moslimgroeperingen en de overheid terecht.

Steun het fonds Humanists at Risk Fund

Naast die overduidelijke gevallen van antireligieuze discriminatie zijn er wereldwijd 55 landen die een of meer vormen van ernstige discriminatie ten aanzien van niet-religieuzen kennen. Dat kan gaan om gevangenisstraffen wegens blasfemie, fundamentalistische bekeringsdrang in overheidsscholen, staatsrecht gestoeld op religieuze doctrine, en controle van personen- en familierecht door religieuze rechtbanken. Het rapport waarschuwt ervoor dat het stijgend aantal anti-atheïstische moorden en vervolgingen niet moet worden gezien als losstaande gebeurtenissen, maar als onderdeel van “een patroon van achteruitgang op grote schaal”.

Naar aanleiding van de voorstelling van het rapport zegt Andrew Copson, voorzitter van IHEU: “Meer en meer mensen uit Saudi-Arabië of Afghanistan of Pakistan richten zich tot ons, tot onze humanistische beweging, en zeggen: ‘Ik ben humanistisch’ of ‘Ik ben atheïstisch, en ik kan niet vrijuit spreken, ik kan niet zeggen wat ik wil, zelfs niet online.’ Ze zijn bang dat ze aangevallen of zelfs gedood zullen worden.” En Copson gaat verder: “Dit rapport toont aan dat die angst niet irrationeel is. In meerdere landen gebeuren er buitengerechtelijke executies, of politieke moorden, terwijl er haast straffeloosheid voor de daders geldt. Wij roepen de internationale gemeenschap op om de vervolging van humanisten en atheïsten te veroordelen, en om wereldwijd met mensenrechtenactivisten samen te werken om een einde aan dat onrecht te maken.”

Meer info: http://freethoughtreport.com/