fbpx
deMens.nu

De geheime strategie van de katholieke kerk

Opinie door Jurgen Slembrouck

Verschenen op vrtnws.be

“De kogel is door de moskee, de openbare omroep biedt ook de islamitische gemeenschap de mogelijkheid om via de kijkbuis het woord van Allah en het voorbeeld van Mohammed tot in de huiskamer te brengen. En opvallend: dat gebeurt met de zegen van de katholieke kerk. Waarom?” Vrijzinnige Jürgen Slembrouck heeft een antwoord.

Tweemaal per jaar kunnen moslims op zondag afstemmen op het ‘huis van vertrouwen’. Het gaat dus om een eerder bescheiden aanbod en de andere godsdiensten hoeven zich geen zorgen te maken, de islamitische uitzendingen komen bovenop het reeds bestaande aanbod. De beslissing van de VRT krijgt dan ook de zegen van de Belgische bisschoppen.

Het leeuwendeel van de uitzendingen zijn immers eucharistievieringen. Bovendien heeft de katholieke kerk ook nog eens een radiomonopolie want op zondag zendt radio1 uitsluitend katholieke misvieringen uit.

Reconquista

Er is nog een reden waarom de bisschoppen hun Mohammedaanse broeders zo innig in de armen sluiten: zij versterken een godsdienstige levensvisie.

Een visie die door de secularisering sterk onder druk staat. De geloofsijver die zo levendig is bij moslims is bij christenen nagenoeg volledig verdampt. De kerk domineert via haar structuren nog wel de onderwijs- en gezondheidsmarkt, maar moet met lede ogen vaststellen dat het katholieke vuur bij het personeel nagenoeg is uitgedoofd. Enkel aartsbissschop Jozef De Kesel en René Stockman, generaal overste van de congregatie der Broeders van Liefde, vinden nog dat katholieke zorginstellingen geen euthanasie mogen uitvoeren.

Deze ontwikkeling plaatst de kerk voor een existentieel probleem. Hoe kan je een instelling nog levend houden indien enkel nog professionele pilaarbijters en enkele hoogbejaarden oprecht geloven in haar heilsleer? Als deze tendens zich blijft voortzetten is het voor de kerk net zoals met de pastoor een aflopend verhaal.

Die existentiële crisis maakt het ook steeds moeilijker om de katholieke privileges te verantwoorden. Met welke argumenten kun je legitimeren dat katholieke ziekenhuizen, die dus geen euthanasie mogen uitvoeren, met belastinggelden in stand gehouden moeten worden? Of dat er een afzonderlijk katholiek onderwijsnet moet zijn of dat er eucharistievieringen op radio en televisie uitgezonden moeten worden? Inderdaad, dat wordt knap lastig en dus wordt de rode loper uitgerold voor Mohammed en Fatima.

“Uit onderzoek blijkt dat onze identiteit helemaal verwatert als we niets doen” verdedigde Lieven Boeve de dialoogschool. Boeve hoopt dat de leerlingen het katholieke geloof zullen “(her)ontdekken, omdat ze geconfronteerd worden met andere identiteiten, bijvoorbeeld die van hun islamitische klasgenoten.”

De echte inzet is het bestrijden van de “ideologie van de neutraliteit” die de weg opent naar “een volledig bannen van culturele en levensbeschouwelijke identiteit uit de publieke sfeer” zoals Didier Pollefeyt, hoogleraar theologie in Leuven, het verwoordt. Het betreft dus een confessionele reconquista die christenen en moslims tot natuurlijke bondgenoten maakt.

“Faith News”

Het is betreurenswaardig dat een openbare omroep zich laat gebruiken om deze anti-modernistische politiek te ondersteunen. Kritische aandacht voor levensbeschouwingen in een redactionele context is echter wel gewenst.

Het laat toe dat burgers een geïnformeerde keuze kunnen maken en een beter begrip krijgen van de multiculturele samenleving. Als de VRT toch wil vasthouden aan het uitzenden van erediensten dan kan ze het huidige aanbod niet handhaven. De verschillende levensbeschouwingen worden immers niet op voet van gelijkheid behandeld.

Het vrijzinnig humanisme dat grondwettelijk erkend is, wordt zelfs compleet doodgezwegen. Misschien realiseert zij zich niet dat het maar een kleine stap is van ‘faith news’ naar ‘fake news’.