fbpx
deMens.nu

Nieuwjaarsboodschap algemeen directeur Anne-France Ketelaer


Every man has to die
But it’s written in the starlight
And every line in your palm
We are fools to make war
On our brothers in arms

Mark Knopfler- Dire Straits

Beste vrienden,

Op de tonen van het weergaloze “Brothers in Arms” van Dire Straits wens ik jullie een vredevol en strijdvaardig 2018.

Schuilt er dan een tegenspraak in mijn wens? Was het niet Albert Einstein die zei: “Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.”?

Vrijzinnig humanisten overal ter wereld weten zich vandaag geplaatst voor bijzondere uitdagingen. Individuen en gemeenschappen ondergaan dagelijks onrecht omwille van hun keuze om niet te geloven. Hun rechten en vrijheden, nochtans verkondigd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, worden niet zelden geschonden. Democratie en scheiding van kerk en levensbeschouwing – en ik neem bewust afstand van de semantische discussie over secularisme en laïcité, worden in een zelfde beweging afgedaan als niet-dienend.

Onschuldige burgers ondergaan de gevolgen van de banbliksems waarmee autoritaire (wereld)leiders elkaar treffen, hun hand op een grote of nog grotere (kern)k(n)op. Kinderen zien hun toekomst aan flarden gereten waarbij hun fysieke, noch mentale integriteit van enigerlei waarde is. En dat spijts het Verdrag van de Rechten van het Kind.

Vluchtelingen worden behandeld als opgejaagd wild, in weerwil van de Conventie van Genève.

Wie oordeelt dat het allemaal ver van zijn bed gebeurt, slaat de bal mis. We ervaren dagdagelijks dat onze vrijheden niet vanzelfsprekend zijn en al helemaal niet verworven, niettegenstaande onze Belgische Grondwet een kleine tweehonderd jaar geleden als een van de meest progressieve ter wereld gold. Waakzaamheid blijft geboden.

Daarom spoor ik jullie aan om, verenigd in deMens.nu, de vredesgedachte te koesteren. Daar vermag verschil van mening, naijver, haat, … niks tegen. De gedachten zijn vrij! En vrede is de voorwaarde voor vrijheid. Of is het omgekeerd? Beide begrippen gedijen in een omgeving met afspraken. De rechtsstaat is hun habitat.

Maar we kunnen beter! “By peace we mean the capacity to transform conflicts with empathy, without violence, and creatively – a never-ending process”. Johan Galtung* reikte hiermee de tools aan die ons helpen mee te bouwen aan een vredevol samenleven thuis, op de speelplaats, op het werk, in de politiek, op straat …

En als vrijzinnig humanisten die mensen centraal stellen, de mensenrechten een universeel karakter toedichten, het vrij onderzoek hanteren, beschikken over maatschappelijk relevante structuren en in een wereldgemeenschap verenigd zijn, zijn alle voorwaarden vervuld om goede vredesambassadeurs te zijn. Strijdvaardige vredesambassadeurs voor wie vrede en vrijheid ondeelbaar zijn. Die ervoor vechten dat vrede en vrijheid van iedereen kan zijn.

En dus zijn mijn wensen niet in tegenspraak …

Als vredesambassadeurs maken jullie het verschil!

Ik besluit graag met een quote van Andrew Copson, de voorzitter van International Humanist and Ethical Union. “Now more than ever we must stand as a united movement. Alone, we can only imagine the future. Together, we can build it.”

 

Anne-France Ketelaer,
algemeen directeur deMens.nu

annefrance.ketelaer@demens.nu

* Johan Galtung is een Noors socioloog en grondlegger van het vredesonderzoek.