fbpx
deMens.nu

Oproep aan alle gemeentebesturen: Versterk zelfbeschikkingsrecht van inwoners

Nog niet alle steden en gemeenten hanteren de eenvoudige procedure wanneer inwoners een wilsverklaring euthanasie bij onomkeerbare coma willen laten registreren. Dat blijkt uit een rondvraag van deMens.nu en het Levens Einde Informatie Forum (LEIF). Met zo’n wilsverklaring kunnen mensen beslissingen over het levenseinde vastleggen voor het geval zij onomkeerbaar het bewustzijn verliezen. Sommige steden en gemeenten stellen bijkomende eisen voor zo’n registratie. Maar dat hoeft wettelijk niet. LEIF en deMens.nu vragen daarom aan de besturen die zondag worden verkozen om overal voor de eenvoudige, officiële documenten te kiezen.

Regelmatig ontvangen de HuizenvandeMens, de centra voor morele dienstverlening van deMens.nu,  de LEIFpunten en de LEIFlijn meldingen van burgers die van hun gemeente extra vereisten worden opgelegd om hun wilsverklaring euthanasie te laten registreren. Zo wordt hen gevraagd de wilsverklaring opnieuw in te vullen, maar dan in een specifiek document van de gemeente zelf. Of de ambtenaar vraagt om fotokopies van de identiteitskaarten van de twee getuigen (die mee het document ondertekenen) mee te brengen. Als die getuigen al niet verzocht worden fysiek aanwezig te zijn aan het loket, tenminste. Of nog: enkel documenten ingevuld in blauwe balpen worden aanvaard.

Maar dergelijke vereisten zijn wettelijk niet nodig en bouwen dus nodeloze drempels in. Het volstaat namelijk dat gemeenten de officiële documenten aanvaarden, zoals ze opgesteld zijn in samenspraak met de FOD Volksgezondheid.

Uit een rondvraag bij de HuizenvandeMens en de LEIFpunten blijkt dat er ook positief nieuws is. In veel steden, bijvoorbeeld Kortrijk, Hasselt of Roeselare, zijn mensen tevreden over de dienstverlening. Deze steden hanteren enkel de wettelijke vormvereisten én ze maken de registratie van de wilsverklaring extra eenvoudig door mensen die hulp vragen bij het invullen van de documenten, door te verwijzen naar een LEIFpunt of HuisvandeMens dichtbij.

Belangrijk voor de gemoedsrust

De registratie van een wilsverklaring euthanasie bij je gemeente verandert niets aan de rechtsgeldigheid van die verklaring, maar biedt een extra waarborg dat ze daadwerkelijk wordt gerespecteerd wanneer je daar zelf niet meer kan over communiceren omdat je niet meer bij bewustzijn bent.

Bovendien is het voor mensen vaak een geruststelling dat hun keuze bij het levenseinde officieel staat geregistreerd, zoals je ook je huurcontract kan laten registreren – of je keuze om organen te doneren. Zo’n registratie heeft dus absoluut een meerwaarde in het doen gelden van je zelfbeschikkingsrecht. Opgelet: zo’n wilsverklaring euthanasie is enkel van toepassing bij onomkeerbare coma. Ze is niet van toepassing op mensen die wilsonbekwaam worden (dementie).

Alle gemeenten uniform

deMens.nu en LEIF roepen alle gemeentebesturen die vanaf 1 januari de fakkel overnemen op om elke particuliere procedure te schrappen en te kiezen voor de eenvoudige, officiële documenten – zonder bijkomende vormvereisten. Deze documenten bevinden zich in het LEIFplan. Dat plan is gratis beschikbaar bij alle apothekers, de LEIFpunten, de HuizenvanMens en bepaalde gemeenten.

 

Voor info en reacties

Freddy Mortier

Voorzitter deMens.nu

+32 473 77 99 01

voorzitter@deMens.nu

Perscontact en woordvoerder

Aubry Cornelis

+32 478 78 67 34

Aubry.cornelis@deMens.nu

@aubryco