fbpx
deMens.nu

Vacature: medewerker (m/v/x) economaat en gebouwbeheer (IMD) Leuven

Beheerder van de gebouwen en van het economaat van de verschillende huizenvandeMens en lidorganisaties.

Lees hier de vacature via vdab

Online sinds 10 jan. 2019 – Tijdelijke job (met optie vast)

Functieomschrijving
Je staat enerzijds in voor het beheer van de gebouwen en anderzijds voor het beheer van het economaat van de verschillende huizen van de Mens en lidorganisaties

 • Gebouwenbeheer
  • Je staat in voor de organisatie, administratie, coördinatie en de opvolging van het technisch onderhoud en het toezicht op onze gebouwen (dagelijks onderhoud, herstellingen, efficiënt en milieubewust beheer…)
  • Je vraagt de nodige offertes op m.b.t. de inrichting en het bemeubelen van de kantoren en zalen.
  • Sommige klussen kan je zelf uitvoeren, voor andere taken verzorg je de contacten met externe vaklui en sta je in voor de prijsonderhandeling en -beheer, stipte planning; coördinatie; uitvoering en kwaliteitsopvolging en afhandeling.
  • Je volgt de op gang zijnde bouw- en verbouwingsprojecten mee op en staat in voor de opvolging van de ter beschikking gestelde budgetten m.b.t. de projecten en de kwaliteit ervan.
  • Je volgt de vordering van de werven, organiseert hiervoor werfvergaderingen en volgt de werven op als projectbeheerder.
 • Economaat
  • Je vraagt de nodige offertes op m.b.t. de inrichting van de infrastructuur, conform de wettelijke vereisten. Je volgt de aankopen / beheer van de materialen, eigendommen op van de IMD op, inventariseert en ziet toe op het correct gebruik.
  • Je onderzoekt de behoeften een plant, in overleg met de IMD, de nodige aankopen binnen de vooropgestelde begroting.
  • Je geeft advies aan de IMD over het opstellen van de begrotingen i.v.m. de materiële behoeften.
   Je ondersteunt de huizen van de Mens en de lidverenigingen in de praktische uitvoering van publicaties.
 • Algemeen
  • Je rapporteert, tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen IMD, aan de Raad van Bestuur over de genomen planning, acties, begroting, uitgaven en perspectieven.
  • Je werkt onder leiding van de voorzitter IMD of zijn afgevaardigde.

 

Profiel

 • Je onderschrijft onze vrijzinnig-humanistische visie en waarden (zie website deMens.nu).
 • Je hebt een kennis van gebouwen en gebouw-gerelateerde installaties zoals: elektrische installaties, verwarming, sanitair, …
 • Je hebt de nodige skills om te onderhandelen met leveranciers en bouwondernemers.
 • Je hebt basiskennis van de wetgeving op overheidsaanbestedingen.
 • Je kan vlot samenwerken met het oog op het behalen van kwalitatieve resultaten.
 • Je kan overleggen en dit binnen een sfeer van open communicatie, diplomatisch en assertief.
 • Je kan goed plannen, praktisch handelen, beleidsmatig denken en veranderingsprocessen beheren.
 • Je bent geëngageerd, gemotiveerd en flexibel waar nodig.
 • Je bent vertrouwd met Word, Exel, Outlook Andere relevante IT-kennis is een pluspunt.
 • Je hebt voldoende kennis van het technisch opvolgen van publicaties.
 • Je kan je vlot verplaatsen binnen Vlaams-Brabant.

Jobgerelateerde competenties

 • Projecten, plannen, programma?s van aanpassingswerken en onderhoud uitwerken of aanbevelen (planning, technische studies, …)
 • Controleren of veiligheids- en exploitatievoorschriften en -procedures nageleefd worden (verkeerscirculatie, signalisatie, …)
 • Schade analyseren (beschadigingen, weersomstandigheden, …) en de gepaste acties ondernemen
 • Een project leiden
 • De exploitatiebehoeften en –vereisten evalueren (aanpassingen, renovaties, aankopen) en technisch-economische oplossingen bepalen
  Leveranciers of dienstverleners selecteren
 • Onderhandelen over contractvoorwaarden De geleverde diensten of producten controleren
 • Teams, diensten, afgevaardigden, directies, … adviseren en technisch bijstaan
 • De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en de conformiteit van de uitbating van infrastructuur of gebouwen controleren (begaanbaarheid in de winter, herstellingen, …)
 • Dienstverslagen opstellen en actualiseren (operaties, werkzaamheden, incidenten, aanpassingen, …)
 • Menselijke en materiële middelen organiseren en onderhoudsoperaties coördineren aan wegeninfrastructuur, kunstwerken, gebouwen, …
 • Domein: Gebouwen
 • Contracten met onderaannemers of leveranciers opvolgen en coördineren (verlengingen, nieuwe contracten, vervaldata, …)

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team

Aanbod

 • Je ontvangt een marktconform salaris (P.C. 200).
 • Naast jouw loon krijg je een aantal extralegale voordelen waaronder een hospitalisatieverzekering en we betalen de kosten van het woon- werkverkeer met het openbaar vervoer volledig terug. Je kan ook een fietsvergoeding krijgen.
 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op onbepaalde duur.
 • Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vormingen.
 • Je werkt flexibel op verschillende werkplaatsen en met flexibele tijden.

Plaats tewerkstelling

INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING
Tiensevest 40 3000 LEUVEN

Vereiste studies

Geen specifieke studievereisten

Werkervaring
Niet van belang

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)
Frans (in beperkte mate)

Contract
Tijdelijke job (met optie vast)
Voltijds

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: voorzitter.vlaamsbrabant@deMens.nu

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 26 januari 2019