fbpx
deMens.nu

Vacature bij de Vereniging Ernest De Craene

Vacature

De Vereniging Ernest De Craene vzw werft een administratieve medewerker aan ter versterking van het bestaande team van het Federaal Secretariaat, waarvan de lokalen zich bevinden aan de Alsembergsesteenweg 362 te 1180 Ukkel.

De Vereniging Ernest De Craene vzw heeft als doel de verdediging van het vrijzinnig humanisme en het verspreiden van haar ethische principes, en binnen het kader van het humanisme, het streven naar een geest van gelijkheid tussen man en vrouw, eerbied voor de gewetensvrijheid, de oprichting van verenigingen of groeperingen te doen kennen, te ontwikkelen of in het leven te roepen, die hetzelfde willen bereiken op sociaal gebied, in het onderwijs, in het werk voor kinderen, jongeren…in een geest van verdraagzaamheid en solidariteit.

De Vereniging Ernest De Craene vzw is stichtend lid van het Centre Action Laïque (C.A.L.) en lid van de Raad van Bestuur van deMens.nu.

Taakomschrijving:

Tweetalig, grondige kennis van het Nederlands en het Frans.

Regelmatige werkuren op het hoofdkantoor van de Vereniging: beheer van de contacten met de leden en de groepen, diverse administratieve taken (telefonisch contact, voorbereiding van de vergaderingen, opvolgen van de elektronische briefwisseling en papieren post, redactie, klasseren…)

Vertrouwd met de computer en de courante softwarepakketten.

Polyvalent, goede organisatievaardigheden, flexibel, teamgeest, discreet, vlot in de omgang.

De procedures en richtlijnen volgen in opdracht van de Secretaris en de Voorzitter van de Vereniging.

Sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae richten aan:

Federaal Secretariaat, Alsembergsesteenweg 362, 1180 Ukkel mail@ernestdecraene.be