fbpx
deMens.nu

3 mei: Internationale dag van de persvrijheid

Jaarlijks op 3 mei is de ‘Werelddag van de Persvrijheid’ (World Press Freedom Day). Deze dag werd in 1993 door de Verenigde Naties uitgeroepen om het belang van de persvrijheid te onderstrepen, en regeringen eraan te herinneren hun plicht te vervullen om het eraan gekoppelde artikel 19 van de Universele verklaring van de rechten van de mens te handhaven. Het is een goede gelegenheid om de doelstelling en verdiensten van de vrije pers te promoten en te benadrukken dat een vrije pers vrede en welvaart kan brengen in deze wereld. Op deze dag staan we ook stil om vermoorde journalisten te betreuren en solidariteit uit te spreken met journalisten die in de gevangenis verkommeren of op alle mogelijke manieren belemmerd worden in de uitvoering van hun werk.

In het memorandum van deMens.nu n.a.v. de verkiezingen van 26 mei 2019 staat:

Vrijheid van pers is cruciaal voor de democratie. Zonder mogelijkheid om argumenten te vergelijken, kan de burger zich geen kritische mening vormen. Wij betreuren het misbruik van de term ‘fake news’ in het politiek debat en de toenemende aanvallen op de (fysieke) integriteit van kritische journalisten. Het platform van de Raad van Europa voor de bescherming van journalisten meent dat “meer dan de helft van misbruiken tegen journalisten uitgevoerd zijn door staatsstructuren”.

deMens.nu pleit voor:

  • een versterking van mechanismen en onafhankelijke organisaties die de persvrijheid en het mediapluralisme in de Europese lidstaten monitoren;
  • impulsen voor de lidstaten om een medialandschap te ontwikkelen zonder monopolies of quasi-monopolies;
    een Europees beleid dat burgers toelaat zich gemakkelijk en transparant te informeren over financiering van de media die ze consumeren;
  • een klimaat waarin journalisten sereen hun werk kunnen doen zonder te vrezen voor hun veiligheid of financiële, politieke en morele druk te ervaren;
  • Europese steun om de mediawijsheid van de bevolking te versterken, in het bijzonder op het vlak van nieuwe media.

Lees meer in het memorandum van deMens.nu n.a.v. de regionale, nationale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

Bekijk ook hier het programma van Difference Day in BOZAR op 3 mei 2019.