fbpx
deMens.nu

Robots en humanisme

Technologie is nooit neutraal. Dat is het uitgangspunt van Katleen Gabriels tijdens haar inaugurale lezing voor de Leerstoel Willy Calewaert aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij is moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek, en onderzoekt de relatie tussen technologie en ethiek, in het bijzonder de ethische gevolgen van computertechnologie. Technologie is het domein van exacte wetenschappers. Maar wie technologie ontwerpt, maakt ook ethische keuzes. En die hebben een impact op ons allemaal. “Technologie kan onze kijk op de wereld sterk beïnvloeden. Technologie heeft een invloed op ons denken, ons gedrag en onze waarden en normen”, aldus de moraalfilosofe.

In het memorandum van deMens.nu n.a.v. de verkiezingen van 26 mei 2019 staat:

Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben de leefwereld van de mens ingrijpend veranderd. Technologie weegt steeds zwaarder door in ons leven en zal deel uitmaken van veel antwoorden die we op maatschappelijke uitdagingen formuleren. Denk aan verouderende bevolking, stijgende gezondheidskosten, gezonder en beter werk, milieu, klimaatveranderingen, mobiliteit en energie.

Terzelfdertijd ontstaat een nieuwe uitdaging. Technologie is immers niet neutraal. Een op humanistische principes geënt ethisch kader dat de evolutie in dit domein begeleidt is cruciaal.

deMens.nu schuift samen met de werkgroep Homo Roboticus volgende aanbevelingen naar voren:

 • Sensibiliseer het bewustzijn rond technologie en activeer open innovatie via multidisciplinaire debatten.
 • Stimuleer technologische co-creatie over alle gebieden heen.
 • Herverdeel arbeid tussen mens en technologie, beiden hebben hun plaats in de arbeidsmarkt van morgen.
 • Ondersteun het loopbaanleren.
 • Stimuleer het technologisch ondernemerschap.
 • Hervorm het financieringsmodel van de verzorgingsstaat.
 • Implementeer duurzaamheidsvereisten bij technologische ontwikkelingen naar analogie met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
 • Creëer een ethisch technologisch charter.
 • Vermijd technologische ongelijkheid.
 • Karakteriseer technologie zodat de mens steeds weet dat hij met technologie interageert.
 • Gebruik technologie op een ethische manier binnen het democratisch proces.

Lees meer in het memorandum van deMens.nu n.a.v. de regionale, nationale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

Ook in deMens.nu Magazine vind je meer informatie over het thema ‘robots en humanisme’, onder meer in: