fbpx
deMens.nu

Humanisten van overal ter wereld komen samen in IJsland

De jaarlijkse algemene vergadering van de internationale humanistenkoepel (Humanists International) brengt humanistische vertegenwoordigers van over de hele wereld samen. Dit jaar werden zij ontvangen door de IJslandse Ethische Humanisten verenigingen (Félag siðrænna húmanista á Íslandi,) die een internationale conferentie organiseerden.

Het congres werd ingeleid door de IJslandse president Mr. Guðni Th. Jóhannesson

Wat zijn de ethische vraagstukken van de 21e eeuw? Dat is de vraag die zaterdag 1 juni centraal stond tijdens de conferentie in Reykjavik. De  bezoekers werden door de president van IJsland Mr. Guðni Th. Jóhannesson verwelkomd om met workshops en lezingen de centrale vraag verder uit te spitten. Verschillende (IJslandse en internationale) sprekers discussieerden over ecologie, migratie, economische ongelijkheid en democratie.

Het intensieve weekend ging van start op vrijdag 31 mei. De jongerentak van de Humanist International namelijk de Young Humanist International hielden hun algemene vergadering. Ze verwelkomende Jad Zeitouni als nieuwe ondervoorzitter en Scott Jacobson werd verkozen als nieuwe secretaris-generaal. Voorzitter deMens.nu Freddy Mortier werd verkozen in raad van bestuur van de European Humanist Federation (Europese humanisten federatie) waarvan ook de algemene vergadering plaatsvond.

De leden van de Young Humanist International. In het midden van de middenste rij, de kersverse ondervoorzitter Jad Zeitouni

 

Op zondag 2 juni was het de beurt aan de Humanist International. Tijdens de algemene vergadering werd door alle vertegenwoordigers de Declaration on the Climate Change Crisis ondertekend.  In deze declaratie erkennen alle humanistische organisaties de ecologische crisis waarin de wereld zich bevindt.  Zo willen ze iedereen binnen de gemeenschap en daarbuiten aansporen om actie te ondernemen en hun beleid aan te passen aan de noden van vandaag. Na de algemene vergadering werden er twee parallellen training sessies gehouden voor de humanistische professionelen. De sessies gingen over humanistische plechtigheden en gesprekken en over humanistische campagnes en communicatie.

Tijdens het slotwoord bedankte vice-president van de Humanist International en algemeen directeur van deMens.nu Anne-France Ketelaer de algemene vergadering voor hun samenwerking. Het ondertekenen van de Reykjavik Declartion on the Climate Change ziet zij als een hoopvol signaal voor de toekomst. Een toekomst waarin vrijheid en zorg voor elkaar essentieel zijn.

“As long as one person cannot live their life enjoying their fundamental freedoms, none of us will be free. We rally together and care for each other because that is who we are.  Togetherness is at the core of humanist values.” Slotwoord Anne-France Ketelaer