fbpx
deMens.nu

Hand in hand lopen als lgbti+

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg9 nr4

Gelijkwaardigheid zonder discriminatie, ongeacht je seksuele oriëntatie of genderidentiteit, is een universeel mensenrecht. Maar hoe staat het met de rechten en vrijheden van lgbti+ op internationaal vlak? We spraken hierover met Davide Secci, bewegingsmedewerker van Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van lgbti+mensen en koepel van lgbti+organisaties.

Olivier Faelens

Davide Secci, bewegingsmedewerker van Çavaria © Virginie Soetaert / Ҫavaria

Lgbti+ is een van oorsprong Engelstalige afkorting en staat voor: lesbian, gay, bisexual, trans, intersex, and other. Als bewegingsmedewerker bij Çavaria ondersteunt Davide Secci verschillende verenigingen en houdt hij zich bezig met het thema transgender en het thema diversiteit en toegankelijkheid.

 

Heb je bij Çavaria een goed zicht op de internationale uitdagingen voor lgbti+?

Davide Secci: We onderhouden uitstekende relaties met de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). Yves Aerts, algemeen coördinator van Çavaria, is bestuurslid bij ILGA en vorig jaar nog werd het jaarlijkse congres van ILGA in Brussel georganiseerd. Via ILGA beschikken we over een goed internationaal netwerk, waardoor we op de hoogte blijven van wat er in andere landen leeft.

 

Zijn er qua werking grote verschillen met lgbti+verenigingen in andere landen?

Davide: Zeker. De context waarin ze werken is ook verschillend. Als je kijkt naar de rainbow index, die aangeeft hoe een land op het respecteren van lgbti+rechten scoort, dan merk je grote verschillen. Terwijl we in België – dat op een gedeelde tweede plaats met Luxemburg staat – streven naar een alternatieve genderregistratie op de identiteitskaart, vechten ze in Polen tegen een overheid die lgbti+activisten beschimpt en soms zelfs criminaliseert. Gelukkig onderneemt de Europese Unie stappen door bijvoorbeeld subsidies in te trekken. In nog andere landen zoals Nigeria staat dan weer de doodstraf op het uiten van je holebigeaardheid. Het mag duidelijk wezen dat de context ter plaatse de werking van de verenigingen grotendeels bepaalt.

 

Gaan we er globaal op vooruit?

Davide: De afgelopen jaren is dat heel erg dubbel. Sommige landen gaan erop vooruit en maken het samenlevingscontract, het huwelijk of adoptie voor lgbti+ mogelijk, terwijl de situatie er op andere plekken op achteruitgaat. Globaal genomen kunnen we stellen dat de toestand stagneert. Zelfs in een land als België is er nog heel wat dat moet veranderen. Zo geven zeven op tien lgbti+personen in ons land aan dat ze niet hand in hand op straat durven te lopen en eenentwintig procent durft zich tegenover familie of vrienden niet te outen vanwege de mogelijke negatieve gevolgen. Zoiets is een pijnlijke realiteit voor een land ‘waar het goed gaat’.

 

“Botsende meningen zijn toegestaan, zolang je niemand tot geweld aanzet en ieders rechten en vrijheden respecteert”

 

Hoe kunnen we de achteruitgang in sommige landen begrijpen?

Davide: Dat is vaak te wijten aan conservatieve ideologische groeperingen, die niet alleen tegen lgbti+ zijn, maar vaak ook tegen abortus, euthanasie, vrouwenrechten enzovoort. Die conservatieve groeperingen inspireren elkaar over de grenzen heen. Zo heeft de rechts-radicale beweging Schild & Vrienden bijvoorbeeld contacten met groeperingen in Polen en andere landen, en leren ze van elkaar hoe ze op de publieke opinie of het beleid kunnen inspelen. In die zin heeft wat in Polen gebeurt ook impact op ons en is het belangrijk dat we de lgbti+gemeenschap ginder steunen en zo op het beleid trachten te wegen.

België heeft als land uit de top drie van de regenboogindex en als zetel van het Europees Parlement een voorbeeldfunctie te vervullen © Shutterstock.com

België heeft als land uit de top drie van de regenboogindex en als zetel van het Europees Parlement daarin een voorbeeldfunctie te vervullen. Maar ook buiten de Europese Unie moeten we druk blijven uitoefenen. Er zijn niet alleen problemen in zogenoemde ontwikkelingslanden, ook in de Verenigde Staten is er een enorm sterke conservatieve lobby die tegen lgbti+ is gekant. Daarom moeten we als lgbti+gemeenschap internationaal solidair zijn en proberen te lobbyen. En daarom zijn we dus lid van ILGA en trachten we samen met hen en met organisaties zoals 11.11.11, de federale Adviesraad Gender en Ontwikkeling, en Perspective 2030 te wegen op beleidsmakers, op ministeries, ambassades, Europese en internationale instellingen.

 

Wordt er bij een asielprocedure rekening gehouden met lgbti+verdrukking in het land van oorsprong?

Davide: In theorie wel. Het probleem is dat het niet altijd gemakkelijk te bewijzen valt dat je lgbti+ bent en dat je daardoor je land van herkomst moest ontvluchten. Het European Asylum Support Office geeft wel wat richtlijnen over hoe je dat kan inschatten. We raden ook aan om zo eerlijk mogelijk te zijn, maar de impact op de asielprocedure blijft soms een moeilijke zaak.

 

In de media gaat het geregeld over chatgroepen die geweld tegen holebi’s verheerlijken. Hoe kijk je daarnaar?

Davide: Het is schandalig en raakt me erg. Ik weet niet hoe zoiets op internet kan worden tegengegaan. Eenzelfde tendens zie je ook in Polen, waar er meer en meer over lgbti+ als tweederangsburgers wordt gesproken. Alle botsende meningen zijn toegestaan, zolang je niemand tot geweld aanzet en ieders rechten en vrijheden respecteert. Je kan je niet achter humor of vrijheid van meningsuiting verschuilen om mensenrechtenschendingen te verdedigen. Beeld je eens in dat het over jou gaat. Maar dat gebrek aan inlevingsvermogen is net waar het schort, denk ik.

 

Zou je nog iets willen meegeven aan de lezer?

Davide: Het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen gelijke rechten en vrijheden bezit. We streven naar vooruitgang en zijn blij met iedere stap, maar we zouden in een wereld moeten leven waar honderd procent van de personen hand in hand op straat durft te lopen, ongeacht gender, seksualiteit, huidskleur of achtergrond. Dat is een doel dat nastrevenswaardig is.

 

© Shutterstock.com