fbpx
deMens.nu

Vacature: Beeldenstorm zoekt werkmeester verantwoordelijke logistiek (m/v/x)

Beeldenstorm vzw in Anderlecht zoekt werkmeester verantwoordelijke logistiek (m/v/x) voor onmiddellijke indiensttreding. Contract verbonden aan ECOSOC-mandaat toegekend voor 3 jaar.

Beeldenstorm, “centrum van verbeelding”

Bij Beeldenstorm kunnen amateurs of professionals workshops volgen in verschillende ateliers: keramiek, decor & standenbouw, mode & theaterkostuums, muziek, dans en audiovisueel. Artiesten uit verschillende culturen en kunstdisciplines werken er samen, volgens het principe van Bauhaus. Ze beïnvloeden elkaar, waardoor vernieuwende producties ontstaan: cd-opnames, fototentoonstellingen, uitgaven volwassenen & kinderboeken, theater, muziek & dans, film & multimedia. Professionele kunstenaars begeleiden de ateliers. Na een periode van kennismaking kunnen amateurs doorschuiven naar de professionele groep. De meeste workshops zijn gratis.

Beeldenstorm bestaat sinds 1999 en is lidorganisatie van deMens.nu.

Dankzij de gemeente Anderlecht hebben we een plek in de vroegere school Marius Renard.
Lees meer op www.beeldenstorm.be.

 

Wat zoeken wij?

Onze organisatie is op zoek naar een gemotiveerde werkmeester. Wij organiseren, met zo’n 18 medewerkers, tal van multiculturele en intergenerationele activiteiten. Wij gaan voor een zinvolle beroepsopleiding en activiteitenaanbod zowel in het vrijetijdssegment als tijdens schooluren. Alle muzische werkvormen komen aan bod.

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en senioren genieten en werken rond sociaal-artistieke projecten.

Deze opdracht vraagt om een persoon die vlot en correct communiceert, die het gebeuren van onze onderneming op de voet volgt en weet te vertalen in werkorders en callsheets die hij bespreekt en uitvoert met atelierchefs en doelgroepmedewerkers (art. 60) in opleiding. Deze persoon is meertalig, op zijn minst Nederlands- en Franstalig. Heeft geen lichamelijke beperkingen die hinderlijk zijn bij het uitoefenen van deze job. Verscheidene fysieke taken maken deel uit van het takenpakket.

 

Wat bieden wij u?

Een voltijdse betrekking: Als werkmeester in de sociale-economieprojecten ECOSOC bij Beeldenstorm verzorgt u de didactische, administratieve en sociale omkadering van onze doelgroepmedewerkers.

 • Een uitdagende coördinerende job in een sociaal-artistieke werkplaats.
  • Zeer gediversifieerde opdrachten en ateliers geleid door toffe en goed opgeleide kunstenaars:
   • Metaal
   • Keramiek
   • Snit & naad
   • Grafische ateliers
   • Film
   • Digitale beeldvorming
  • Verloning naar diploma binnen PC329.01.
  • Ondersteuning en onderricht bij het uitvoeren van uw opdracht.

 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • U bent als werkzoekende ingeschreven bij Actiris, indien mogelijk in het bezit van een Activa attest.
 • U hebt technische en praktische ervaring.
 • U kan behoorlijk overweg met administratie.
 • U kan leiding geven en aanvaarden.
 • U stemt in met onze vrijzinnige levensvisie:
  • U aanvaardt en bewaakt de principes van het ‘vrij onderzoek’. Lees hier meer.

 

Uw taken als werkmeester:

 • U krijgt uw opdrachten rechtstreeks van de zakelijk en artistiek directeur.
 • U zorgt voor de logistieke ondersteuning van de directeur bij de uitvoering van diens dagelijkse artistieke, instructieve en logistieke opdrachten.
 • U bent naast de directeur en de productieassistent de contactpersoon tussen: ocmw, justitieambtenaar en doelgroepmedewerkers.
  • U controleert de gemaakte afspraken in de agenda’s van alle medewerkers.
  • U stelt de agenda’s van alle betrokkenen bij.
  • U stelt callsheets en werkorders op.
  • U rapporteert aan de directeur en aan de productieassistent.
 • U draagt zorg voor:
  • Het maken van de offertes en werkorders in samenspraak met de productieassistent.
  • Adressenlijsten van leveranciers, klanten en atelierbezoekers.
  • De opleiding van de onthaalmedewerkers, stages, alternatieve straffen.

 

1ste deeltaak:

 • Omkadering van art. 60 personeelsleden; dit is personeel dat een eerste werkervaring geniet binnen de artistieke bedrijvigheden van Beeldenstorm.
 • De taak van de begeleider is hier:
  • Aankweken van gezonde arbeidsattitudes.
   • Studie van het arbeidsreglement.
   • Uurregistratie en verlofregeling doelgroepmedewerkers.
   • Voorbereiding planning doelgroepmedewerkers: Werkorders – Callsheets.
  • Opvolging en controle van werkschema’s en geleverde prestaties.
  • Begeleiding en controle van de werknemers in bijscholingsprogramma’s.
 • Portfolio doelgroepmedewerker.
 • Samenstellen leertraject van doelgroepmedewerker.
 • Gebruikmakend van mixedmedia.
 • Uitschrijven maandelijkse vorderingsstaat van de doelgroepmedewerkers.
 • Functioneringsgesprekken en evaluatierapporten van de doelgroepmedewerkers uitwerken.
 • OCMW-medewerkers consulteren en raadplegen tijdens het leertraject van de doelgroepmedewerker.
 • Rapportage ten behoeve van subsidiërende overheid ECOSOC, samenstellen jaarverslag doelgroepmedewerkers.

 

2de deeltaak:

 • U zorgt voor de algemene logistiek: voorbereiding evenementen en accommodatie artistieke projecten en dit volgens een vaste procedure.
  • i-call
  • Werkorders
  • Callsheet
 • Opvolging onderhoud en herstellingen gebouw en materialen.
 • U zorgt voor de offertes, bestellingen en opvolging technisch materiaal (lasatelier, onderhoud, veiligheid).
 • U zorgt samen met de productieassistent voor de doorstroom naar de boekhoudkundinge wat betreft aankopen en facturatie.
 • U zorgt voor de verhuur en de bruikleen van materiaal Beeldenstorm aan derden.
 • U zorgt voor de organisatie van transport voor materiaal en kunstwerken van Beeldenstorm.
 • U zorgt voor het beheer van de kassa bij afwezigheid verantwoordelijke.
 • Preventie:
  • Diefstal
  • Veiligheid
  • Hygiëne.

 

Wie zoeken wij?

 • U bent voldoende stressbestendig.
 • U hebt een verzorgd voorkomen.
 • U hebt verantwoordelijkheidszin.
 • U hebt een goede en beleefde taalbeheersing Nederlands en Frans; meerdere talen is een pluspunt.
 • U kan een team motiveren en coachen.
 • U geeft onderricht en illustreert de opdracht door voorbeeld en uitvoering.
 • Uw gezondheid staat geen fysieke arbeid, eigen aan logistieke werkzaamheden, in de weg.
 • U staat actief mee op de werkvloer met de doelgroepmedewerkers.
 • U bent flexibel naar occasioneel avond- of weekendwerk toe.
 • U kan planmatig werken: precies bijhouden van activiteitenagenda en planning:
  • i-call
  • Werkorders
  • Callsheet
 • U hebt basiskennis arbeidsvoorwaarden.
 • U kan op een objectieve manier, in stijlvol Nederlands, verslag uitbrengen over de uw toevertrouwde werkzaamheden.
 • U kan problemen analyseren en oplossingen suggereren.
 • U kan werken met computer en zich aanpassen aan een Mac omgeving.
 • Goede kennis van Word software: mail, internet, word, excel.
 • U kan anderen stimuleren tot zorgzaamheid en veiligheid.
 • U kan bijdragen aan groepscreaties en kan daarbij ruimte geven aan anderen.
 • U onderschrijft de principes van ‘vrij onderzoek’ en past in een vrijzinnige werksfeer.


Wat zijn uw persoonlijke vaardigheden?

 • Ik respecteer regels en afspraken.
 • Ik kan goed problemen oplossen.
 • Ik kan goed zelfstandig werken.
 • Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel).
 • Ik heb een grote leercapaciteit.
 • Ik kan goed plannen (= ordenen).
 • Ik leg gemakkelijk contact.
 • Ik kan een resultaat behalen.
 • Ik kan goed samenwerken in een team.
 • Ik ben precies.
 • Ik kan vlot werken met computer, ik kan mij aanpassen aan een Mac omgeving.
 • Ik heb een goede kennis van Word software: mail, internet, word, excel.
 • Ik heb kennis van of ben bereid om mij te bekwamen in het werken met databases (Filemaker).
 • Ik kan zeer zorgzaam omgaan met materiaal.
 • Ik kan omgaan met problematieken bij doelgroepmedewerkers in sociale economie.
 • Ik heb een empathisch vermogen, maar ben tevens bewaker van de objectiviteit.
 • Ik ben discreet.
 • Ik ben solidair, bij afwezigheid van een collega spring ik in daar waar nodig.
 • Ik communiceer op een beleefde en correcte manier.
 • Ik haak niet vlug af en laat mij niet vlug ontmoedigen, ik kan tegen een stootje.
 • Ik ben positief ingesteld en werklustig.

 

Beeldenstorm vindt gelijke kansen belangrijk.
Uw kwaliteiten zijn het belangrijkste, niet uw geslacht, leeftijd, afkomst of beperking.

Hoe solliciteert u?

Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar Nik Honinckx:
nik.honinckx@beeldenstorm.be

Beeldenstorm vzw, Bergensesteenweg 145, 1070 Anderlecht. 

Sollicitaties van 21 december 2020 tot 31 januari 2021.