fbpx
deMens.nu

Vacature: maatschappelijk werker SMBG (4/5)

Jobaanbieding – Maatschappelijk werker – 4/5 tewerkstelling – contract van 12 maanden

Organisatie

De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen is een dienst voor justitieel welzijnswerk
die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad is erkend.
Onze vereniging bestaat uit drie diensten:
1) De moreel consulenten, die de vertegenwoordigers zijn van de vrijzinnigheid in alle
Belgische gevangenissen. De moreel consulenten bieden individuele morele bijstand aan
elke gevangene die daarom vraagt. Zij organiseren ook collectieve morele steunactiviteiten;
2) De psychosociale dienst, die zorgt voor de begeleiding en ondersteuning van zowel
gedetineerden als ex-gedetineerden, alsmede hun naasten;
3) De dienst animatie en vorming, die verschillende sociaal-culturele activiteiten in de
Brusselse gevangenissen organiseert, alsook specifieke projecten.

Vacature

We zijn op zoek naar een maatschappelijk werker die per direct beschikbaar is voor een
vervangingscontract van 12 maanden.
De aard van de tussenkomst van de maatschappelijk werker zal zijn:
– Gevangenen en hun familie informeren over de werking van het gerechtelijk systeem en de
gevangeniswereld;
– De middelen van gedetineerden of ex-gedetineerden en hun gezinnen in kaart brengen om
hun reclasseringsplan uit te voeren;
– Ondersteuning van het proces van individualisering van de begunstigden door de
ontwikkeling van een reclasseringsplan;
– Het ontwikkelen van ondersteuningsnetwerken voor gedetineerden, ex-gedetineerden en
hun gezinnen in het kader van detentie en het reclasseringsplan;
– …
Meer concreet is de tussenkomst van de maatschappelijk werker gebaseerd op:
– Financiële problemen
– Huisvesting;
– Administratieve problemen;
– Sociale zekerheid;
– Gerechtelijke procedures;
– …

Profiel

– Bachelorsdiploma in sociaal werk
– Ervaring in het werken met een achtergesteld publiek;
– Vermogen om te luisteren, empathie en geduld;
– Vermogen om in een team te werken en toch autonoom te zijn;
– Goede organisatie in het werk (beheer van sociale dossiers, agenda, …) ;
– Flexibiliteit in de werklast;
– Vermogen om complexe situaties te beheersen;
– Tweetalig FR-NDLS

Voorwaarden

– contract van bepaalde duur (1 jaar)
– 4/5 tewerkstelling
– Plaats van tewerkstelling: Brussel
– Indiensttreding: zo snel mogelijk

Hoe solliciteren

Stuur vóór 16 april 2021 een curriculum vitae en een schriftelijke motivering naar
jobs@smbg-famd.be, ter attentie van Charlotte COLSOUL, directeur van de FAMD/SMBG.