fbpx
deMens.nu

Vrijwilligers van bij ons

Vrijwilligers bij De Bezatse

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg10 nr2

In West-Vlaanderen zijn er elf vrijzinnige centra, waarvan de werking hoofdzakelijk door vrijwilligers wordt gedragen. We spraken met twee van hen, Patrick Descamps, 60 jaar, en zijn zoon Ruben, 35 jaar, allebei actief bij het vrijzinnig centrum De Bezatse in Menen dat al 36 jaar bestaat. Patrick was er voorzitter van 1995 tot 1999, en Ruben is de huidige voorzitter.

Evelien Vandenbussche

Vrijwilliger Patrick Descamps

Patrick Descamps © Isabelle Pateer

Hoe en wanneer maakte jij kennis met vrijzinnigheid?

Patrick Descamps: Op school kwam ik er niet mee in aanraking, want ik ging reeds op mijn veertiende werken. Later wel, via een bestuurslid dat bij me op bezoek kwam. Hij vertelde dat er in het kazernegebouw van Menen, waar vroeger het vredegerecht was ondergebracht, een polyvalente ruimte voor vrijzinnigen zou komen en dat ze bestuursleden zochten. Dat was net voor de naam De Bezatse in gebruik werd genomen, rond 1990. Ik was eerst een drietal jaar bestuurslid en ben dan voorzitter geworden. Dat viel toen goed te combineren met mijn job.

 

Hoe zag jij je opdracht als voorzitter precies? En is die momenteel voor je zoon anders, denk je? Of voor de voorzitters die er tussen jullie in waren?

Patrick: In het begin had ik niet meteen de ambitie om voorzitter te worden. Vandaar dat ik eerst enkele jaren bestuurslid was. Het was door de omstandigheden dat ik er enigszins toe werd gedwongen, maar ik heb het met fierheid gedaan. Ik was enorm gemotiveerd en bijna alle dagen in het centrum aanwezig. Ruben ging vaak mee en bracht ontelbare uren in De Bezatse door. We organiseerden tal van activiteiten, samen met wijlen Peter Blommé, een bestuurslid naar wie ik enorm opkeek. De tijden zijn erg veranderd, in de goede zin. Alles en iedereen is vlotter bereikbaar, vooral via sociale media, internet, smartphone. Maar mijn zoon kennende, zijn zijn ambitie en inzet zeker even groot als die van mij destijds. Ons doel is hetzelfde, maar nu is er wel meer sprake van een team: de taken worden duidelijk verdeeld.

 

Wat was je belangrijkste doelstelling met De Bezatse en de vrijzinnige gemeenschap in Menen?

Patrick: Er samen met het bestuur voor zorgen dat meer mensen in contact met De Bezatse kwamen. Dat ze wisten waarom het centrum bestond, en wat men ervan kon verwachten. Nu ik met pensioen ben en weer een beetje tijd kan vrijmaken, ga ik na meer dan eenentwintig jaar de handen uit de mouwen steken om Ruben en het huidige bestuur te helpen waar ik kan. Door mijn job en verhuis kon ik dat een tijdje niet, maar nu kijk ik er opnieuw naar uit.

 

Hoe zie je de toekomst van de vrijzinnigheid in het algemeen?

Patrick: Ik denk dat die, net zoals voor andere overtuigingen, niet gemakkelijk zal zijn. Veel mensen gaan eerder de individualistische kant op en zien het niet zitten om zich nog voor iets in te zetten. Al heeft covid-19 ons heel duidelijk getoond dat inzet en verbondenheid belangrijk zijn. Als iedereen de regels respecteert, slaan we er ons samen door.

 

 

Vrijwilliger Ruben Descamps

Ruben Descamps © Isabelle Pateer

Hoe en wanneer maakte jij kennis met vrijzinnigheid?

Ruben Descamps: Door mijn ouders en de lessen niet-confessionele zedenleer op school. Als kind ging ik vaak mee naar De Bezatse, waar mijn vader toen voorzitter was. Daarna werd ik zelf lid: zes jaar bestuurslid en inmiddels al vier jaar voorzitter.

 

Hoe zie jij je opdracht als voorzitter van De Bezatse, en zijn er verschillen met toen je vader of een ander bestuurslid voorzitter was?

Ruben: In eerste instantie de vrijzinnige gemeenschap samenbrengen, maar daarnaast hebben we een ruim publiek voor ogen. Ook mensen die zich niet als vrijzinnig omschrijven, maar op zoek zijn naar zingeving, zijn welkom op voordrachten en laagdrempelige activiteiten zoals theatervoorstellingen, tentoonstellingen, wintercafés en nu online webinars.

We leven in een digitale wereld, er wordt meer via de website en de Facebookpagina gecommuniceerd. Zo kunnen we ook op onze ecologische voetafdruk letten en papierverbruik vermijden. Ik vraag aan onze leden om ons hun mailadres te bezorgen, zodat we de communicatie digitaal kunnen voeren.

 

Wat is je belangrijkste doelstelling met De Bezatse en de vrijzinnige gemeenschap in Menen?

Ruben: Jongeren de weg naar De Bezatse laten vinden. We proberen diverse activiteiten aan te bieden, denk maar aan de ‘filopubs’ in samenwerking met jeugdvereniging Hujo. In 2015 werd het Humanistisch Verbond Menen opgericht, dat nu succesvolle lentefeesten organiseert. Een nieuw en groter lokaal is ook een doelstelling. Bij activiteiten merken we dat het huidige lokaal niet altijd groot genoeg is. Soms moeten we uitwijken naar de tuin, we hebben zelfs een grote tent aangekocht. Het is puzzelen voor onze moreel consulente. Bij een nieuwe locatie zou een mooie eigen ruimte horen, waar ze mensen in alle rust kan ontvangen.

 

Hoe zie je de toekomst van de vrijzinnigheid in het algemeen?

Ruben: Mensen zoeken naar zingeving en vinden die niet altijd in geloof. Vrijzinnigheid zal groeien, maar of dat een weerslag op de georganiseerde vrijzinnigheid zal hebben, is nog maar de vraag. Mensen willen zich niet of minder langdurig engageren, en sommige bestuursleden worden een dagje ouder, waardoor er soms een tekort aan vrijwilligers is in de centra. Het is belangrijk om in de jeugd te investeren. Zodat zij ook het belang van een georganiseerde vrijzinnigheid inzien, waar iedereen zichzelf kan zijn en er toch een samenhorigheidsgevoel is. Voor sommige activiteiten merken we dat jonge mensen wel hun steentje bijdragen.

 

Vrijwilliger worden bij De Bezatse?

Iedereen die op zoek is naar zingeving en betekenis, onderneemt een reis en draagt daarbij zijn of haar eigen ‘bezatse’. Een rugzak waarin we de ervaring, kennis, inzichten, ideeën en emoties bewaren die we in de loop van het leven opdoen.

De Bezatse wil de plaats zijn waar je die rugzak kan bijvullen of de inhoud ervan kan delen met anderen. Het is de ontmoetingsplaats voor vrijzinnigen in Menen en omstreken.

Meer informatie over het vrijzinnig centrum De Bezatse vind je hier online.

Foto bovenaan © Shutterstock.com

Meer verhalen van vrijwilligers? Lees hier verder.