fbpx
deMens.nu

Diversiteit in gender en seksualiteit

“Het besef dat elk individu uniek is”

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg10 nr3

Bezige bij Senne Misplon laat zijn stem duidelijk horen op sociale media. Via platformen zoals Twitter en Instagram probeert hij zijn boodschap te verspreiden, namelijk mensen bewustmaken van diversiteit in gender en seksualiteit. Hij is zelf een trans man en heeft de ervaring en kennis om anderen hierover te informeren. En tegelijk heeft ook hij rolmodellen die hem elke dag blijven inspireren.

Claudia Asselman

Wanneer we het over een trans persoon hebben, bedoelen we iemand van wie de genderidentiteit niet overeenkomt met het geboortegeslacht. Genderidentiteit gaat over je identiteitsgevoel, over je psychische genderidentiteit. Voel je je vrouw, of man, of noch vrouw noch man, enzovoort, dan is dat je genderidentiteit.

Daarnaast spreken we ook over cisgender. Dat betekent bijvoorbeeld dat je een vrouwelijk geboortegeslacht hebt en dat je je vrouw voelt. Of anders gezegd, een cisgender is iemand van wie de genderidentiteit samenvalt met het geboortegeslacht.

Dan heb je ook nog non-binair. Dat is een paraplubegrip voor meerdere genderidentiteiten. Non-binair betekent dat je je niet thuis voelt binnen de binaire hokjes van man of vrouw.

De aandachtige lezer zal merken dat we trans persoon schrijven, en niet transpersoon, volgens het schrijfadvies van het Transgender Infopunt. Dat zegt hierover: Gebruik de woorden ‘transgender’ en ‘trans’ als bijvoeglijk naamwoord om naar personen te verwijzen, en schrijf dus transgender persoon, trans man, trans vrouw … Die persoon is veel meer dan alleen transgender, en het aan elkaar schrijven reduceert de persoon te eng tot het transgegeven. In samenstellingen die naar zaken verwijzen is er geen bezwaar tegen het gebruik van ‘transgender’ en ‘trans’ als zelfstandig naamwoord, en schrijf je bijvoorbeeld transgenderthema en transidentiteit.

 

Gender- en seksuele diversiteit

Senne Misplon © Miette

Senne Misplon is student-ondernemer en woordvoerder van Wel Jong Niet Hetero. Dat is een Vlaamse jongerenorganisatie die ervoor wil zorgen dat iedere jongere zich goed voelt in lichaam, genderidentiteit en seksualiteit.

Wel Jong Niet Hetero organiseert activiteiten, biedt een luisterend oor en informeert over verschillende onderwerpen. Heb je vragen over je seksualiteit? Hoe vertel ik mijn ouders over mijn identiteit? Waar vind ik andere jongeren zoals ik? Alle vragen rond genderidentiteit en seksualiteit worden er zoveel mogelijk beantwoord, zodat iedereen de juiste informatie kan vinden.

Vanuit zijn expertise en ervaringen als trans man geeft Senne onder andere vormingen over thema’s als gender- en seksuele diversiteit, en dat zowel voor kinderen als jongeren en volwassenen. We praten met Senne Misplon over hoe Vlaanderen met genderbewustzijn omgaat, over de no-go’s over trans personen, en over rolmodellen. Zijn gedrevenheid loopt als een rode draad door het gesprek.

 

Wat betekent diversiteit voor jou?

Senne Misplon: Letterlijk betekent het verscheidenheid of variatie. Diversiteit brengen betekent voor mij een verscheidenheid aan mensen in beeld brengen, maar ook hun leven achter de schermen tonen, evengoed de fysieke als de minder visuele verschillen. Diversiteit benadrukt het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen bestaan tussen groepen mensen onderling. Het is dus belangrijk om de diversiteit binnen groepen of sociale categorieën te erkennen.

 

“Een steeds grotere
bereidheid en openheid”

 

Hoe doet Vlaanderen het op het vlak van genderinclusiviteit en genderbewustzijn?

Misplon: Vlaanderen is op dat vlak in beweging. We zijn op de goede weg, maar er is toch nog bijzonder veel werk aan de winkel. De gemiddelde Vlaming weet bijvoorbeeld nog steeds niet écht wat trans personen zijn of welke genderdiversiteiten er bestaan. Ook zijn ze zich niet bewust van de eigen genderstereotypen en hoe die heel wat vooroordelen in stand houden. Genderstereotypen gaan over bepaalde gedragingen, rollen en opvattingen die overeenkomen met de ‘typische’ man-vrouwverwachtingen in een bepaalde periode. Ik voel wel een steeds grotere bereidheid en openheid om daarover na te denken.

 

Wat gaat al in de goede richting?

Misplon: Het doet me deugd te merken dat mediamakers er steeds meer voor openstaan om genderdiversiteit op een goede manier in beeld te brengen. En het doet me plezier dat er leerkrachten zijn die hun leerlingen meer willen leren over gender- en seksuele diversiteit.

 

Ervaar je zelf moeilijkheden door het feit dat je trans bent?

Misplon: Persoonlijk ondervind ik weinig moeilijkheden vanwege mijn transidentiteit. Ik ben als trans persoon bijzonder geprivilegieerd, omdat ik weinig drempels of moeilijkheden ervaar. Er zijn veel andere trans personen die dat geluk niet hebben. (lees verder onder de foto)

 

Wel Jong Niet Hetero is een jongerenorganisatie die ervoor wil zorgen dat iedere jongere zich goed voelt in lichaam, genderidentiteit en seksualiteit © Shutterstock.com

 

Wie is voor jou een rolmodel?

Misplon: Mijn vrienden zijn mijn rolmodellen, onder anderen Jitske Van de Veire. Ze is medewoordvoerder van Wel Jong Niet Hetero, en kapster en ondernemer. Op sociale media ademt ze kracht en positiviteit uit en neemt ze geen blad voor de mond.

 

Wat bewonder je aan haar?

Misplon: Ik bewonder haar omdat ze moedig is en dagelijks blijft strijden voor wie ze is. Ze laat zich niet vernederen door haters of gemene reacties. Ze inspireert me door de manier waarop ze met die negativiteit omgaat.

 

Zie je jezelf als rolmodel?

Misplon: Ik word door veel mensen als trans rolmodel gezien. Vermoedelijk omdat ik mijn stem luid en duidelijk in de media laat klinken en dat deel van mijn identiteit met bijzonder veel trots uitdraag.

 

“Veel meer dan alleen
mijn transidentiteit”

 

Wat is het grootste misverstand rond trans personen dat de wereld uit moet?

Misplon: Dat iedere trans en non-binaire persoon een (volledige) fysieke transitie wil/kan/moet ondergaan. Het lichaam van trans personen is niet verkeerd … zij hoeven niet te voldoen aan een ideaalbeeld van een cisgender lichaam. Het is dan ook fout om te verwachten dat alle trans en non-binaire personen hun lichaam willen of moeten aanpassen. Waarom zou je een operatie of behandeling ondergaan, als je gelukkig bent met je lichaam?

 

Wat is de beste manier om genderbewuster te zijn of te worden?

Misplon: Sta stil bij de genderstereotypen die je hanteert en hoe die je denken over mensen of zaken beïnvloeden. Probeer kritisch na te denken over de manier waarop je zelf naar gender, mannelijkheid, vrouwelijkheid enzovoort kijkt.

 

Hoe vind je dat de media omgaat met trans personen en genderidentiteit?

Misplon: Mediamakers brengen af en toe trans personen in beeld, maar hebben vaak weinig knowhow over het thema. Hierdoor zie je dat de representatie of de manier waarop dat gebeurt niet altijd even goed is, en dat is enorm jammer. Ik merk dat de media nu wel al mensen zoals ik, binaire trans personen, in beeld brengen. Maar non-binaire personen lijken nog niet te bestaan in het Vlaamse medialandschap. We hebben dus wederom nog heel wat werk voor de boeg.

 

Tot slot, wil je graag nog iets kwijt over diversiteit, gender of over jezelf?

Misplon: Dat ik vooral veel meer ben dan alleen mijn transidentiteit.

 

Meer weten?

• Transgender Infopunt: dé plek voor al je vragen over het transgenderthema, klik hier.

• Wel Jong Niet Hetero: “blijft bouwen aan een gelijkwaardige samenleving vanuit de kracht van de jongeren zodat zij zichzelf kunnen zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving”, lees hier verder.