fbpx
deMens.nu

VACATURE “VRIJZINNIG HUMANISTISCH CONSULENT – huisvandeMens ANTWERPEN – focus op PR & Representatie”

deMens.nu is de koepelvereniging van Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingenhuizenvandeMens en ontmoetingscentra. De wetgever heeft ons de opdracht gegeven om te voorzien in vrijzinnig humanistische dienstverlening. Overal in Vlaanderen en Brussel vind je een huisvandeMens  in de buurt. Je kan er terecht voor vrijzinnig humanistische  plechtigheden, gesprekken over levensvragen, zingeving en zelfbeschikking, gemeenschapsvormende activiteiten en vrijwilligerswerk. Je vindt er ook informatie over de waarden van het vrijzinnig humanisme, een waardig levenseinde en wilsverklaringen, levensbeschouwelijke onderwerpen, lentefeesten & feesten vrijzinnige jeugd. We zijn met deMens.nu en onze lidverenigingen actief in uiteenlopende sectoren: jongerenwerking, onderwijs, studenten- en alumniwerking, seksualiteit en gezinsplanning, popularisering van wetenschappelijke kennis, verslavingszorg, morele bijstand in ziekenhuizen, gevangenissen en woonzorgcentra en nog veel meer.

Als vrijzinnig humanistisch consulent heb je nooit een saaie dag. Elke dag maak je een verschil in het leven van mensen. Elke dag bouw je mee aan en versterk je de vrijzinnige gemeenschap. Je switcht vlot tussen je verschillende rollen van denker, doener, netwerker en samenwerker. Mee door jou wordt een huisvandeMens een draaischijf voor de lokale vrijzinnig humanistische gemeenschap. Je werkt daarvoor samen met je collega’s in het huisvandeMens maar we gaan ook ‘horizontaal’: we bouwen onze kerntaken bv. plechtigheden uit samen met collega’s uit andere huizenvandeMens en lidverenigingen.

 

Jouw rol

Op de meest brede wijze geformuleerd bestaat je opdracht erin de vrijzinnig humanistische dienstverlening uit te bouwen en het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed uit te dragen. Je ondersteunt en versterkt mensen en je doet dat ook met de lokale vrijzinnig humanistische verenigingen en gemeenschappen. Je werkt vanuit een vrijzinnig humanistisch perspectief maar we discrimineren niemand die ons nodig heeft en we werken in vol respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon.

Dit zijn de belangrijkste domeinen waarop je actief bent:

 • Je houdt gesprekken rond o.a. levensvragen en zelfbeschikking vanuit het concept van emancipatie. Therapeutische hulpverlening wordt echter uitgesloten.
 • Je werkt vrijzinnig humanistische plechtigheden en riten uit vanuit het belang van persoonlijke rituelen bij belangrijke levensmomenten.
 • Je zorgt voor de PR en representatie van de vrijzinnig humanistische gemeenschap. Je bouwt je contacten uit en neemt initiatieven die de plaatselijke of regionale vrijzinnig humanistische gemeenschap doen groeien. Je maakt van jouw huisvandeMens een laagdrempelige ontmoetingsplaats.
 • Je vertaalt het vrijwilligersbeleid van deMens.nu naar de praktijk.
 • Je staat mee in voor een warm en gepast onthaal. Je houdt alle noodzakelijke administratie bij.
 • Je helpt bij de vertaling van ons werkveld naar vormen van informatie & educatie.
 • Je organiseert mee gemeenschapsvormende activiteiten vanuit een link met het praktisch vrijzinnig humanisme. Socio-cultureel werk is niet de opdracht.

Voor deze vacature ligt jouw focus op PR & representatie:

 • Je draagt het vrijzinnig gedachtegoed uit en verankert het in het brede maatschappelijke veld. Dat gebeurt zowel fysiek als via sociale media.
 • Je ontwikkelt een stevig netwerk. Je brengt belangrijke actoren in kaart en bouwt contacten uit. Je voert een actieve en doelgerichte aanwezigheidspolitiek.
 • Je neemt initiatieven die ons bereik vergroten en voor verbinding zorgen in de plaatselijke of regionele vrijzinnig humanistische gemeenschap. Je ondersteunt de uitstraling van het vrijzinnig humanisme en de zichtbaarheid van je huisvandeMens.
 • Je fungeert als copywriter en vertaalt dat – zo mogelijk – ook grafisch.
 • Je bouwt een fijne wisselwerking uit met ons intern kenniscentrum.
 • Je bewaakt de toepassing van de huisstijl.

 

Jouw talenten

 •  Je hebt een duidelijk geprofileerde niet-confessionele levensvisie en je levenshouding komt daar consequent mee overeen. Mogen we jou een ‘kant-en-klaar-vrijzinnige’ noemen? Eentje die dat predicaat ook in de praktijk verdient?
 • Je bent een teamspeler en een netwerkvormer. Collegialiteit is een must in kleine teams zoals de onze. Het delen van je kennis en materiaal hoort daar zeker bij. Van afschermen houden we absoluut niet.
 • Je bent communicatief sterk en contactvaardig. Je bent een empathisch iemand en je kan heel goed luisteren. Ook naar wat niet gezegd wordt.
 • Je bent goed ter taal, zowel schriftelijk als mondeling. Je bent niet bang om voor een groep te praten. Dat kan zijn voor een plechtigheid maar evengoed voor een groep tieners.
 • Je kan emancipatorisch werken, vanuit de kracht van de mens.
 • Mensen komen naar het huisvandeMens omdat ze ons nodig hebben. Ze kunnen altijd rekenen op je vriendelijkheid, begrip en respect. En natuurlijk ook op je discretie en op een verzorgde taal en voorkomen.
 • Je bent kritisch maar je kan je anderzijds ook schikken naar interne regels, beleid, afspraken, werkvormen enz. Je bent positief ingesteld.
 • Je bent voldoende handig in het administratieve gedeelte van je functie. Je activiteiten moeten namelijk ook geregistreerd worden.
 • Je bent leergierig en staat open voor nieuwe dingen, ook buiten je comfortzone. Meer nog, we verwachten dat je zelf ook innoveert in je opdrachten. Dat je af en toe de boel opfrist, de dingen met een andere blik bekijkt, originele werkvormen bedenkt, kortom, niet vastroest in je taken.
 • Je hebt al enige kennis van de georganiseerde vrijzinnigheid en de welzijnssector binnen je werkingsgebied.

 

Diplomavereisten

Je hebt tenminste een bachelordiploma maar we verwelkomen ook masters.

 

Wat wij jou bieden

 • Een voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur.
 • Heb je een diploma Master of gelijkgesteld dan geldt de weddeschaal van ‘moreel consulent’ zonder anciënniteit. De brutowedde voor een voltijdse functie bedraagt vanaf 1 juni 2024  3.554,59 (index 2.0807).
 • Heb je een diploma Bachelor of gelijkgesteld dan geldt de weddeschaal van ‘adjunct-moreel consulent’ zonder anciënniteit. De brutowedde voor een voltijdse functie bedraagt vanaf 1 juni 2024  2.694,07 (index 2.0807).
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing voor een statutair federaal ambtenaar.
 • Vergoeding van woon-werkverkeer als je gebruik maakt van het openbaar vervoer (abonnement 100% terugbetaald). Er is een tegemoetkoming als je te voet of met de fiets komt.
 • Na 6 maanden een gratis hospitalisatieverzekering (DKV) voor de medewerker en interessante tarieven voor gezinsleden.
 • Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen of (vanuit de praktijk) het deelnemen aan werkgroepen rond bv. kerntaken. Je begint met een onboarding traject.
 • Een organisatie die sterk inzet op een gezonde balans tussen werk en privé met o.a. een aantrekkelijke verlofregeling.
 • Een werkomgeving die functioneert op basis van zelforganisatie en waar het werk plaats- en tijdsonafhankelijk georganiseerd wordt in overleg met je collega’s en in samenspraak met de betrokken directeur.
 • Wat de collega’s specifiek waarderen bij deMens.nu als werkgever: de organisatiecultuur, de zelfstandigheid en afwisseling in het werk, de collegialiteit, de verlof- en uurregeling en de werk- en jobzekerheid.

 

Selectieprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen:

 • We beoordelen eerst je kandidatuur op basis van het sollicitatieformulier.
 • In een gesprek met de Cel HR gaan we dieper in op jouw vrijzinnig humanistische levensvisie en -houding.
 • Daarna volgt een redactionele proef: je schrijft een tekst over een nader te bepalen onderwerp vanuit je vrijzinnig humanistische visie.
 • Voldoe je aan de beide vorige proeven dan word je uitgenodigd voor een vergelijkend gesprek over de job zelf.

 

Interesse?

Solliciteer via het formulier.

Vergeet niet je meest recente curriculum vitae toe te voegen.

We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties. In lijn met onze waarden verwelkomt deMens.nu iedereen die onze vrijzinnig humanistische levensvisie deelt en gaat voluit voor gelijke kansen en diversiteit.

 

Meer info?

Wil je meer weten over de job, de vacature, de sollicitatieprocedure of ons aanbod, contacteer dan de Cel HR op vacature@demens.nu