fbpx
deMens.nu

VACATURE “VRIJZINNIG HUMANISTISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER – huisvandeMens ZOTTEGEM”

deMens.nu is de koepelvereniging van Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingenhuizenvandeMens en ontmoetingscentra. De wetgever heeft ons de opdracht gegeven om te voorzien in vrijzinnig humanistische dienstverlening. Overal in Vlaanderen en Brussel vind je een huisvandeMens  in de buurt. Je kan er terecht voor vrijzinnig humanistische  plechtigheden, gesprekken over levensvragen, zingeving en zelfbeschikking, gemeenschapsvormende activiteiten en vrijwilligerswerk. Je vindt er ook informatie over de waarden van het vrijzinnig humanisme, een waardig levenseinde en wilsverklaringen, levensbeschouwelijke onderwerpen, lentefeesten & feesten vrijzinnige jeugd. We zijn met deMens.nu en onze lidverenigingen actief in uiteenlopende sectoren: jongerenwerking, onderwijs, studenten- en alumniwerking, seksualiteit en gezinsplanning, popularisering van wetenschappelijke kennis, verslavingszorg, morele bijstand in ziekenhuizen, gevangenissen en woonzorgcentra en nog veel meer.

Als vrijzinnig humanistisch administratief medewerker heb je een job met veel variatie. Je bent samen met de collega’s in jouw huisvandeMens dè ondersteuner van de vrijzinnig humanistische dienstverlening in jouw regio. Je bent verantwoordelijk voor het onthaal, administratie en zo veel meer. Sleutelwoorden hier zijn: klantvriendelijk, accuraat, gestroomlijnd en ordelijk. Mee door jou is het huisvandeMens de draaischijf voor de lokale vrijzinnig humanistische gemeenschap.

 

Jouw rol

Jij bent niet alleen de administratieve ondersteuner maar ook het gezicht en het aanspreekpunt van het huisvandeMens waar je aan verbonden bent.

Dit zijn jouw bijzondere taken:

 • Je verzorgt de eerste opvang van en het contact met alle personen die beroep doen op de dienstverlening van het huisvandeMens.
 • Je houdt alle administratieve gegevens, documentatie, archief en bibliotheek Je actualiseert en optimaliseert.
 • Je beheert de briefwisseling en de mailbox van het huisvandeMens. Dit kan uitgebreid worden naar de eigen sociale media of lokale website.
 • Je organiseert de vergaderingen die in het kader van de werkzaamheden van UVV/deMens.nu gehouden worden. Je bereidt voor, voorziet mogelijk een inbreng vanuit je eigen kennis en notuleert.
 • Je doet alle kantoorwerk en je assisteert waar nodig.
 • Je houdt het overzicht van de planning en de afspraken en organiseert alles.
 • Je voert gespecialiseerde taken uit zoals beheer en boekhouding.
 • Het kan zijn dat je daarnaast ingezet wordt voor occasionele administratieve ondersteuning van het Federaal Secretariaat en/of andere huizenvandeMens.
 • Je neemt actief deel aan de ontwikkeling van de kerntaak Onthaal & Administratie.

Jouw talenten

 • Je hebt een duidelijk geprofileerde niet-confessionele levensvisie en je levenshouding komt daar consequent mee overeen. Mogen we jou een ‘kant-en-klaar-vrijzinnige’ noemen? Eentje die dat predicaat ook in de praktijk verdient?
 • Je houdt van administratie (en boekhouding) en je bent er een kei in. Je werkt accuraat en zelfstandig en je houdt alles up to date. Je gaat gestructureerd tewerk.
 • Je bent handig met office software o.a. Excel, Teams, Sharepoint en met sociale media.
 • Je bent een teamspeler. Collegialiteit is een must in kleine teams zoals de onze. Je bent de administratieve spil en we verwachten dat je een stevige positie in het team kan innemen. Tegelijk ben je een flexibel persoon.
 • Je bent communicatief en contactvaardig. Je bent verbaal sterk, zowel aan de telefoon als in mail of chat.
 • Je bent het eerste gezicht dat mensen zien, de eerste stem die ze horen. Je bent vriendelijk, warm en respectvol en je verzorgt je taal en voorkomen.
 • Je bent kritisch maar je kan je anderzijds ook schikken naar interne regels, beleid, afspraken, werkvormen enz. Je bent positief ingesteld.
 • Je bent leergierig en staat open voor nieuwe dingen. We zijn blij als je met ideeën komt en als je constructief bijdraagt aan de permanente zoektocht naar verbetering. Je wil immers niet vastroesten in je taken.
 • Je hebt al enige kennis van de georganiseerde vrijzinnigheid en de welzijnssector binnen je werkingsgebied.

 

Diplomavereisten

Je hebt tenminste een diploma hoger secundair onderwijs.

 

Wat wij jou bieden

 • Een voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur
 • We hanteren de weddeschaal van ‘assistent-moreel consulent zonder anciënniteit’. De brutowedde voor een voltijdse functie bedraagt vanaf 1 juni 2024  2.325,03 (index 2.0807) en wordt vermeerderd met een haard- en standplaatstoelage (index 2.0807).
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing voor een statutair federaal ambtenaar.
 • Vergoeding van woon-werkverkeer als je gebruik maakt van het openbaar vervoer (abonnement 100% terugbetaald). Er is een tegemoetkoming als je te voet of met de fiets komt.
 • Na 6 maanden een gratis hospitalisatieverzekering (DKV) voor de medewerker en interessante tarieven voor gezinsleden.
 • Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen of (vanuit de praktijk) het deelnemen aan de werkgroep rond de kerntaak Onthaal & Administratie. Je begint met een onboarding traject.
 • Een organisatie die sterk inzet op een gezonde balans tussen werk en privé met o.a. een aantrekkelijke verlofregeling.
 • Een werkomgeving die functioneert op basis van zelforganisatie en waar het werk plaats- en tijdsonafhankelijk georganiseerd wordt in overleg met je collega’s en in samenspraak met de betrokken directeur.
 • Wat de collega’s specifiek waarderen bij deMens.nu als werkgever: de organisatiecultuur, de zelfstandigheid en afwisseling in het werk, de collegialiteit, de verlof- en uurregeling en de werk- en jobzekerheid.

 

Selectieprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen:

 • We beoordelen eerst je kandidatuur op basis van het sollicitatieformulier.
 • We gaan dieper in op jouw vrijzinnig humanistische levensvisie en -houding. Dat gebeurt in een gesprek met de Cel HR.
 • We voorzien daarna administratieve proeven die te maken hebben met je job.
 • Indien gunstig resultaat laten we je een persoonlijkheidstest doen.
 • Voldoe je aan de vorige stappen dan word je uitgenodigd voor een vergelijkend gesprek over de job zelf.

 

Interesse?

Solliciteer via het formulier .

Vergeet niet je meest recente curriculum vitae toe te voegen.

We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties. In lijn met onze waarden verwelkomt deMens.nu iedereen die onze vrijzinnig humanistische levensvisie deelt en gaat voluit voor gelijke kansen en diversiteit.

 

Meer info?

Wil je meer weten over de job, de vacature, de sollicitatieprocedure of ons aanbod, contacteer dan de Cel HR op vacature@demens.nu