fbpx
deMens.nu
Laden Evenementen
21mrt

Inspiratiedag: Hoe kunnen we armoede begrijpen? (OPGELET: wijziging locatie!)

Datum
21/03/2018
Tijd
09:30 - 16:30
Organisator
Vergeet de kinderen niet vzw
La Strada
Netwerk tegen armoede
Humanistisch Verbond
huisvandeMens Brussel
Beeldenstorm

Schrijf je in

Toevoegen aan agenda 03/21/2018 09:30:00 03/21/2018 16:30:00 UTC+1 Inspiratiedag: Hoe kunnen we armoede begrijpen? (OPGELET: wijziging locatie!)

Het atelier armoede van deMens.nu nodigt je uit: Inspiratiedag: Hoe kunnen we armoede begrijpen? (OPGELET:  wijziging…

huisvandeMens Brussel
Sainctelettesquare 17
Brussel, bhg 1000 België

Het atelier armoede van deMens.nu nodigt je uit:

Inspiratiedag: Hoe kunnen we armoede begrijpen? (OPGELET:  wijziging locatie!)

Het doel is om ons een beeld te geven van wat armoede is. Een aantal experts zullen ons inzichten aanbieden om deze bijzonder complexe problematiek te (proberen) begrijpen. Het is een eerste aanzet om armoede een plaats te geven binnen het praktisch vrijzinnig humanisme.

Een aantal experts zullen inzichten aanbieden en ervaringen delen zodat we beter grip kunnen krijgen op deze bijzonder complexe problematiek.

Info: atelierarmoede@demens.nu

Schrijf je in

Bekijk het programma

Vrijzinnig-humanisten kunnen niet onverschillig blijven toezien op armoede en sociale uitsluiting, die minstens één op zeven mensen treffen in een rijk land als België.
Dat valt toch niet te rijmen met onze idealen? Wat kan er van vrij denken en zelfbeschikking terecht komen voor mensen in armoede, van wie de meesten noch de opleiding, noch de middelen, noch het sociaal netwerk hebben om veel eigen keuzes te maken?

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (H-VV) heeft terecht de bestrijding van armoede als jaarthema voorop gezet en wijdde in Brussel al een eerste gespreksavond aan wie het meest kwetsbaar is in die armoede: kinderen die er hun verdere leven de gevolgen van dragen. Verdere initiatieven zullen ongetwijfeld volgen

De Unie van Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu, waarvan H-VV de grootste lidvereniging is, deelt die bekommernis: iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.

Willen we dat ooit benaderen, dan zijn er drie stappen nodig die elk op zich, realistisch bekeken, jaren kunnen in beslag nemen:

1 : Begrijpen wat armoede is, hoe mensen er op uiteenlopende wijze het slachtoffer kunnen van worden, hoe armoede vreet aan grondrechten als waardig werk, huisvesting, gezondheid of deelname aan cultuur en hoe zelfvertrouwen en andere aspecten van psychisch welzijn onder druk komen.

Om ons te helpen begrijpen, doen we niet alleen beroep op wetenschappelijke onderzoekers, maar ook op mensen die er midden in staan. Dat wil zeggen: medewerkers aan initiatieven om mensen in armoede te steunen, bijvoorbeeld in het jeugdwerk, of in de “sociale economie”, maar ook mensen in armoede zelf, als ervaringsdeskundigen. Ze kunnen ons een eerste inzicht geven in wat er in onze samenleving hapert en wat zou moeten verbeteren.

We nodigen alle medewerkers niet alleen van de huizenvandeMens, of van de Instelling voor Morele Dienstverlening (IMD), maar van alle lidverenigingen, van alle VOC’s en alle Afdelingen van H-VV, hetzij professionelen, hetzij vrijwillige medewerkers uit, om samen een eerste grondige poging tot begrip te ondernemen .Dat gebeurt tijdens een eerste INSPIRATIEDAG op 21 maart 2018. We zijn dan te gast in het Atheneum van Laken

2: Engagementen aangaan om waar we kunnen, als burgers en in onze organisaties, mensen in armoede hun waardigheid terug te geven, geïnspireerd door ons beter inzicht en, waar mogelijk, in samenwerking met de vele initiatieven die vanuit andere invalshoeken al langer goed bezig zijn.

3: Onze rol opnemen als levensbeschouwelijke organisatie, het maatschappelijk debat aangaan en appèl doen op de overheid -federaal, regionaal en lokaal—om beter in te zetten op bestrijding van armoede