fbpx

De vrijzinnig humanistisch consulent SMB – CEL STUDIE EN ONDERZOEK

Job beschrijving

 

1. JOBINHOUD: DE ZORGZAME ONDERNEMER

Als zorgzame ondernemer is je takenpakket divers. Er is immers zo veel te doen. Maar het spreekt voor zich dat je niet alles kan en dat je prioriteiten moet stellen. We zoeken iemand die denkt in systemen, weet welke taken hij/zij zelf kan uitvoeren en welke taken gedelegeerd moeten worden naar eventuele vrijwilligers. Ambitieus zijn en denken in termen van opschaling is een must.

Jouw hoofdproject zal de Stuurgroep Morele Bijstand zijn, recent te vinden onder de nieuwe naam “Ik wil praten”.  Ze legt zich toe op de morele begeleiding van patiënten in ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Het is jouw taak om die begeleiding en de ondersteunende diensten uit te bouwen over Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Ons doel is groot maar simpel: voor iedereen die nood heeft aan morele dienstverlening, moet die er zijn.

Je staat er overigens niet alleen voor. Binnen onze organisatie maak je deel uit van de cel Studie & Onderzoek. Ieder lid van het team is verantwoordelijk voor een aantal thema’s en daarbovenop draaien we mee in de algemene werking van onze organisatie. Binnen Studie & Onderzoek ben jij het aanspreekpunt voor alle zorg-gerelateerde thema’s. Je hoeft zeker geen specialist te zijn. Met een goede opzoek- en werkmethodiek kom je al heel ver. Het aantal projecten dat je zal krijgen, hangt in grote mate af van de intensiteit en opportuniteit op dat moment. In ieder geval kan je terugkoppelen naar een coach die jou in je processen begeleidt en is er steeds ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Nog concreter:

Als zorgzame ondernemer ben je verantwoordelijk voor het volgende:

 • Het uitbouwen van het netwerk van moreel consulenten in de zorginstellingen;
 • Het actief vertegenwoordigen van de beroepsgroep bij de instellingen;
 • Het mee maximaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Kortom: zin in een stevige uitdaging waarbij je via de uitbouw van een systeem talloze mensen kan helpen? Geef ons een seintje.

Uw profiel

 

2.PROFIEL

Levensvisie/waarden

Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische visie en houding.

Cognitieve en technische vaardigheden:

 • Je beschikt over voldoende basiskennis rond zorgthematieken en bent leergierig.
 • Computers zijn voor jou geen vreemde wezens, de programma’s die er normaal op staan (Office) evenmin.
 • Je kent de georganiseerde vrijzinnigheid goed.

Voorkomen/taalgebruik

 • Je hebt een verzorgd uiterlijk.
 • Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk duidelijke, correcte taal

3.VEREISTEN

Om in onze werfreserve opgenomen te worden, moet je minstens aan volgende zaken voldoen:

 • Tenminste beschikken over een diploma van Bachelor of gelijkgesteld.
 • Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsformulier.
 • De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
 • De proeven met goed gevolg doorlopen.
 • Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
 • Gunstig gerangschikt zijn.

4.COMPETENTIES

Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

Voor ons is jouw houding enorm belangrijk. De opdracht is niet min en dat betekent dat wij jou heel wat autonomie geven. Bij die autonomie hoort natuurlijk verantwoordelijkheid en duidelijk overleg met alle stakeholders. Voor ons zijn de volgende competenties alvast belangrijk:

 • Je bent een goede communicator en sociaal vaardig.
 • Je weet waar je goed in bent en wil jezelf verbeteren waar mogelijk.
 • Je bent positief en oplossingsgericht ingesteld.
 • Je kan je tijd goed ordenen en bent stressbestendig.
 • Je bent analytisch sterk, kan een probleem identificeren alsook alle stappen die vereist zijn om dat probleem op te lossen.
 • Je bent gevoelig voor de menselijke kant van de zaak, maar kan dit kaderen.

 

Ons aanbod

 

 

5.WERKVOORWAARDEN

Als vrijzinnig humanistisch consulent maak je deel uit van het personeelskader van deMens.nu en krijg je een standplaats toegewezen. Je zal het werk dienen te organiseren in samenspraak met de medewerkers waarmee je een team vormt en onder de leiding van de betrokken directeur.

Als vrijzinnig humanistisch consulent werk je voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dien je optimaal beschikbaar te zijn. Occasioneel avond- en weekendwerk behoren tot je opdracht.

Je statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

Als vrijzinnig humanistisch consulent wordt je geacht je te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

6.EVALUATIE

Een evaluatie zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. Je arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

7. BEZOLDIGING

Voor je verloning als vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 mei 2019 bedraagt € 2.916,00 (index 1,7069).
Voor je verloning als vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 mei 2019 bedraagt € 2.210,08 (index 1,7069).
Het vakantiegeld en de eindejaartoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

8. BEVORDERING OP BASIS VAN GRAADANCIËNNITEIT

Als adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) kan je na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), met herleiding van je anciënniteit naar 2/3de. Dit conform de voorwaarden zoals gestipuleerd in het Arbeidsreglement.
Als vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld) kan je na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit. Dit conform de voorwaarden zoals gestipuleerd in het Arbeidsreglement.

9. HOSPITALISATIEVERZEKERING

Bij een positieve evaluatie, zoals vermeld in punt 7, krijg je een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan je deze, mits betaling, uitbreiden tot jouw gezinsleden.

10. WOON-WERKVERKEER

Wanneer je gebruikt maakt van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel om de verplaatsing te maken tussen jouw verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, krijg je van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
Wanneer je steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, of je begeeft je te voet van je verblijfplaats naar je tewerkstellingsplaats, krijg je van de werkgever een tegemoetkoming.

11.OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

Je wordt geacht je permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot je takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Maandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.