fbpx
deMens.nu

Vacature: Directeur Communicatie

Job beschrijving

1. Jobinhoud

Als directeur Communicatie ben jij verantwoordelijk voor de uitstraling van onze organisatie. Die taak is natuurlijk niet min. Gelukkig sta je er niet alleen voor en werk je met een team van gemotiveerde collega’s die met jou die uitdagingen aan zullen gaan.

Het klinkt misschien allemaal nog wat abstract, dus daarom een woordje over onze organisatie. deMens.nu is de koepel van de vrijzinnig humanistische verenigingen in Nederlandstalig België. Samen met onze Franstalige collega’s zijn we verenigd in een gemeenschappelijk wettelijk erkend orgaan: de Centrale Vrijzinnige Raad.  In een notendop heeft de wetgever ons de opdracht gegeven te voorzien in niet-confessionele dienstverlening (denk daarbij aan plechtigheden of gesprekken) en de wensen van onze gemeenschap te vertalen naar de verschillende beleidsniveaus van ons land. Het is jouw taak om er samen met het team over te waken dat het communicatief aspect van die twee verschillende taken goed verloopt en verder ontwikkeld wordt.

Wat de oefening extra interessant maakt, is onze liefde voor de vrijheid van gedachte. Iedereen weet immers dat vrijzinnig humanisten al eens graag van mening verschillen. Iets waar we bijzonder fier op zijn trouwens. Niettemin brengt het enkele interessante operationele vraagstukken met zich mee die van deze job een bijzonder boeiende betrekking maken.

Beginnen je vingers alvast te jeuken? Vul het formulier hieronder alvast in! We kijken uit naar je kandidatuur.

Uw profiel

2. Profiel

Levensvisie/waarden

Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische visie en houding.

Cognitieve en technische vaardigheden:

 • Je bent geschoold in marketing en/of communicatie (vb: Masterdiploma);
 • Je hebt een kennis van traditionele en nieuwe communicatietechnieken;
 • Je kent het medialandschap en kan persrelaties uitbouwen;
 • Je kan leiding geven in een coachende stijl, zowel op collectief als individueel niveau;
 • Je kent de georganiseerde vrijzinnigheid goed.

Voorkomen/taalgebruik:

 • Je hebt een verzorgd uiterlijk;
 • Je beschikt zowel mondeling als schriftelijk over een sterke taalvaardigheid.

3. Competenties

Voor ons is jouw houding enorm belangrijk. De opdracht is niet min en dat betekent dat wij jou heel wat autonomie geven. Bij die autonomie hoort natuurlijk verantwoordelijkheid en duidelijk overleg met alle stakeholders. Daarom zijn de volgende competenties alvast belangrijk:

 • Je bent een goede communicator en sociaal vaardig;
 • Je bent creatief en kan bewegingsbreed denken;
 • Je weet waar je goed in bent en wil jezelf verbeteren waar mogelijk;
 • Je bent positief en oplossingsgericht ingesteld;
 • Je kan je tijd goed ordenen en bent stressbestendig;
 • Je bent analytisch sterk, kan een probleem identificeren alsook alle stappen die vereist zijn om dat probleem op te lossen;
 • Je weet wat te delegeren en wat niet;

Je bent gevoelig voor de menselijke kant van de zaak, maar kan dit kaderen.

4. Vereisten voor aanwerving

De functie van directeur is te begeven via mutatie, bij wijze van promotie of via externe aanwerving.

Bij mutatie

 • Als directeur een mutatie aanvragen en motiveren.
 • In het verleden geen ongunstige eindbeoordeling hebben gekregen.
 • Tijdens de loopbaan geen abnormaal werkverzuim vertoond hebben.
 • Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van de vastgelegde criteria.
 • De proeven, waaronder een assessment, met goed gevolg doorlopen.
 • Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
 • Gunstig gerangschikt zijn.

Bij promotie

 • Werken bij deMens.nu in een contract van onbepaalde duur.
 • Minimum vier jaar ervaring hebben binnen deMens.nu als vrijzinnig humanistisch consulent.
 • In het verleden geen ongunstige eindbeoordeling hebben gekregen.
 • Tijdens de loopbaan geen abnormaal werkverzuim vertoond hebben.
 • Door de selectiejury toegelaten worden tot de selectieprocedure op basis van de vastgelegde criteria.
 • Een positief schriftelijk advies krijgen van de hiërarchische overste waaronder de kandidaat ressorteert.
 • De proeven, waaronder een assessment, met goed gevolg doorlopen.
 • Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
 • Gunstig gerangschikt zijn.

Via externe aanwerving

Indien de functie van directeur niet kan worden ingevuld via mutatie of promotie, wordt de vacature extern vacant verklaard.

 • Door de selectiejury toegelaten worden tot de procedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier.
 • Minstens acht jaar nuttige ervaring hebben of ervaring hebben in een gelijkaardige functie als vrijzinnig humanistisch consulent.
 • Een schriftelijke referentie van huidige en/of voormalige werkgever(s) voorleggen.
 • Minstens tien jaar engagement aantonen in de vrijzinnig humanistische gemeenschap.
 • De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
 • De proeven, waaronder een assessment, met goed gevolg doorlopen.
 • Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
 • Gunstig gerangschikt zijn.

Aanwerving:

 • Voorgedragen worden als titularis van de functie door deze laatste aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.

 

5. Werkvoorwaarden

De directeur Communicatie maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu, meer bepaald van het federaal secretariaat. Hij zal het werk dienen te organiseren samen met een team medewerkers dat onder zijn gezag werkt. Hijzelf werkt rechtstreeks onder het gezag van de algemeen directeur.

Algemeen gesteld dient het werk van de directeur Communicatie de andere medewerkers tot voorbeeld te strekken.

De directeur Communicatie werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek en garandeert een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid. Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van UVV/deMens.nu.

De directeur Communicatie wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code, de dienstnota’s en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de morele en vrijzinnig humanistische dienstverlening.

6. Evaluatie

Na één jaar effectief presteren in de functie volgt een evaluatie door de algemeen directeur.

Ons aanbod

7. Bezoldiging

Bij promotie wordt de weddeschaal moreel consulent-hoofd van dienst toegepast, rekening houdend
met het aantal jaren dienst als moreel consulent bij de Centrale Vrijzinnige Raad, conform artikel 63
van de wet van 21 juni 2002.
Bij externe aanwerving wordt de weddeschaal moreel consulent-hoofd van dienst toegepast, conform
artikel 63 van de wet van 21 juni 2002. De brutoaanvangswedde aan nul jaar anciënniteit op datum
van 1 december 2018 bedraagt €3.932,60   (index 1,6734).
Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van
toepassing bij de Federale Overheid.

8. Hospitalisatieverzekering

Wanneer het een externe aanwerving betreft, krijgt de werknemer onder voorbehoud van een
gunstige evaluatie een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de
werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn
gezinsleden.

9. Woon-werkverkeer

De directeur Communicatie die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik
maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de
werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
De directeur Communicatie die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te
maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn
verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

10. Opleidingsmogelijkheden

De directeur Communicatie wordt geacht zich permanent bij te scholen en stelt een
bijscholingsplan op. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact

Wilt je meer weten over deze vacature?

Mail naar info@demens.nu


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Maandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.