fbpx
deMens.nu

Hoofdredacteur Fakkeltjes (*)

Job beschrijving

* voormalige benaming: moreel consulent, cfr. de wet van 21 juni 2002.

* hij=hij/zij

Fakkeltjes?

Fakkeltjes vzw brengt drie magazines uit voor de lessen niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs: De fakkeltjeskrant voor de eerste graad, het fakkeltjesmagazine voor de tweede graad en tot slot de tienerfakkel voor de derde graad. Aanvullend zet ze ook in op digitale projecten zoals www.wetenschaap.be.

 

Hoe ziet je job eruit?

Als hoofdredacteur coördineer je een team van freelancers en vrijwilligers.

Je levert kwalitatieve magazines af, met een duidelijke vrijzinnig humanistische inhoud, die afgestemd zijn op de leefwereld van de kinderen.

Daarnaast sta je ook in voor de praktische organisatie. Je staat in contact met de drukker, het zendatelier, de boekhouder en uiteraard je klanten: leerkrachten niet-confessionele zedenleer, ouders en kinderen. Daarbij krijg je de vrijheid om je stempel te drukken op de magazines en bijkomende projecten.

Via het online platform www.nczedenleer.be sta in je contact met collega’s die net als jij werken aan de ondersteuning van het vak.

 

Herken je deze eigenschappen en competenties bij jezelf?

 • Je bent creatief en hebt een vlotte pen
 • Je bent punctueel en kan werken met deadlines
 • Je werkt gestructureerd en kan het overzicht bewaren en bent stressbestendig
 • Je bent klantvriendelijk en kan goed netwerken
 • Je schuwt hard werken niet en bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk
 • Je bent positief ingesteld en grijpt opportuniteiten met twee handen
 • Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk duidelijke, verzorgde en correcte taal
 • Je weet waar je goed in bent en wil jezelf verbeteren waar mogelijk
 • Je bent gevoelig voor de menselijke kant van de zaak

Dan is deze job vast iets voor jou!

Uw profiel

Levensvisie/waarden

Van de hoofdredacteur van Fakkeltjes wordt een duidelijk geprofileerde niet-confessionele levensvisie verwacht en een overeenkomstige consequente levenshouding.

Cognitieve en technische vaardigheden

 • Beschikken over voldoende kennis en kunde om de job te operationaliseren.
 • Basiskennis inzake werken met PC in functie van de job is vereist.
 • Goede kennis hebben van de georganiseerde vrijzinnigheid en de welzijnssector binnen het werkingsgebied.
 • Steeds bereid zijn zich bij te scholen om andere vaardigheden te ontwikkelen.
 • Vertrouwd zijn met sociale media en het inzetten en beheren van sociale media als communicatiekanaal naar de buitenwereld.

Voorkomen / taalgebruik

 • Een verzorgd en net uiterlijk hebben.
 • Verzorgde en nette kledij dragen.
 • Mondeling een duidelijke, verzorgde en correcte taal hanteren.
 • Schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal hanteren.

Vereisten

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen.

 • Tenminste beschikken over een diploma van Bachelor of gelijkgesteld.
 • Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier;
 • De levensbeschouwelijke screening doorstaan;
 • De proeven met goed gevolg doorlopen;
 • Positief beoordeeld worden voor het vergelijkend gesprek;
 • Voorgedragen worden als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

Ons aanbod

Werkvoorwaarden

Je maakt deel uit van het personeelskader van deMens.nu en krijgt een standplaats toegewezen in het Federaal Secretariaat te Brussel. Hij zal het werk plaats- en tijdsonafhankelijk dienen te organiseren in samenspraak met collega’s en onder het gezag van de betrokken directeur.  

Je wordt niet zomaar in het diepe gegooid. Je maakt deel uit van het communicatieteam van deMens.nu; fijne collega’s met de nodige ervaring en know how, bij wie je altijd terecht kan. Je wordt goed gecoacht in je nieuwe job en er is ruimte voor het volgen van opleidingen.

Je werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dient de je optimaal beschikbaar te zijn (occasioneel avond- en weekendwerk).

Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code, het charter omgangsvormen en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

 

Onboarding

Indien je start in deze functie kom je terecht in een onboardingtraject van 6 maanden. Bij afloop van deze periode wordt beslist of de arbeidsovereenkomst gehandhaafd blijft.

 

Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 maart 2022 bedraagt € 3.033,71 (index 1,7758).

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 maart 2022 bedraagt € 2.299,29 (index 1,7758).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

 

Bevordering op basis van graadanciënniteit

Een adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) kan na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu.

 

Hospitalisatieverzekering

Bij positieve afronding van de periode van onboarding, zoals bedoeld in punt 8, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden naar zijn/haar gezinsleden.Woon-werkverkeer

De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

 

Opleidingsmogelijkheden

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact

Interesse? Solliciteer dan met behulp van het formulier hieronder. Heb je nog vragen? Neem dan contact op via vacature@demens.nu


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.