HR Stafmedewerker

Job beschrijving

  • Je levert een wezenlijke bijdrage tot de realisatie van de doelstellingen van deMens.nu vanuit een verder te ontwikkelen HR dienstverlening.
  • Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van een aantal administratieve en niet-administratieve HR processen.
  • Je bent de verbindende persoon tussen de centraal georganiseerde HR functie en de decentrale organisatiestructuren.

Uw profiel

Levensvisie/waarden

Wij verwachten van jou een duidelijk geprofileerde niet-confessionele levensvisie en een overeenkomstige consequente levenshouding.

Opleiding

Je beschikt oftewel over een Master in de Psychologie, optie Arbeid en Organisatie, of elke vergelijkbare opleiding met andere benaming.

Of je hebt een relevant diploma op Bachelor niveau met de nodige HR ervaring ter zake.

Sociale vaardigheden

Je bent in staat zijn om met alle stakeholders te werken. Je bent daarom extravert , assertief en communicatief. Je doet dit op basis van een enthousiaste en vriendelijke aanpak.

Je hebt affiniteit met psychologische en organisatorische aspecten van deMens.nu.

Je bent iemand die niet klinisch denkt, dus niet louter denkt vanuit de persoon, maar ook de invalshoek van de organisatie hanteert.

Je realiseert mede de implementatie van het nieuwe organisatieconcept van de Sterren en de zelforganisatie.

Je bent een zelfstarter met gezond verstand.

Daarom zal je zelfstandig moeten kunnen werken, je steeds baseren op de wetenschappelijk verantwoorde methoden (evidence based), en initiatief nemen zodat deMens.nu innovatief wordt op het vlak van HR.

Je bent daarom ook iemand die werkt met doelstellingen, en vanuit doelstellingen kan bepalen wat er dient te gebeuren.

Ons aanbod

Werkvoorwaarden

Je maakt deel uit van het personeelskader van deMens.nu, met standplaats het Federaal Secretariaat te Brussel. Je zal het werk dienen te organiseren in samenspraak met de medewerkers waarmee je een team/cel vormt en onder het gezag van de directeur HR.

Je werkt voltijds. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, ben je optimaal beschikbaar (occasioneel avond- en weekendwerk). Je statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

Bezoldiging

Voor de verloning van een vrijzinnig humanistisch consulent / HR stafmedewerker met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 januari 2018 bedraagt € 2.858,77 (index 1,6734).

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent / HR stafmedewerker met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 januari 2018 bedraagt € 2.166,70 (index 1,6734).

Vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheidsdienst.

Hospitalisatieverzekering

Na een positieve evaluatie wordt een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan je de verzekering mits betaling uitbreiden tot jouw gezinsleden.

Woon-werkverkeer

Indien je gebruik maakt van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel om de verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijg je de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

Maak je steeds gebruik van de fiets om een verplaatsing te maken tussen jouw verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of je begeeft je te voet naar de tewerkstellingsplaats, dan krijg je een tegemoetkoming.

Contact

Geïnteresseerd? Stuur uw aanvraag hieronder door. Wij zorgen voor de vertrouwelijkheid van uw sollicitatie.


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Hoger secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Lidmaatschap van een vereniging van deMens.nu

Lidmaatschap van (een) andere vereniging(en)

Maandaat bij een politieke partij of anderen

Hobbies en belangstelling voor

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.