fbpx
deMens.nu

Vacature: digital campaigner & content manager

Job beschrijving

Het vrijzinnig humanisme is de snelst groeiende levensbeschouwing ter wereld. En we weten allemaal, “with great power comes great responsibility”. Al 50 jaar strijdt deMens.nu als koepel voor vrijzinnig humanistische verenigingen voor de democratisch seculiere rechtsstaat. Een samenleving die gedragen wordt door solidariteit, fundamentele gelijkheid en zelfbeschikking.

Als digital campaigner spring je mee op de barricades van sociale verandering, vuur je campagnekanonnen af op conservatieve muren en zorg je ervoor dat er een digitaal leger achter je staat eens we de ivoren torens bestormen. Als digitale wizard kan je in het social-medialabyrint blind je weg vinden.

Het is jouw job om bereik te genereren. De tools en het materiaal stellen wij ter beschikking. Aan jou om onze content de wijde wereld in te katapulteren. Je creativiteit is een wapen.

De werking van deMens.nu is uiteraard breder dan de campagnes die we voeren. De lokale dienstverlening, de talloze lopende projecten en evenementen, de lidverenigingen: een hoop belangrijke en unieke radertjes die in elkaar klikken. Ook die facetten van onze werking zullen jouw communicatieve vaardigheden nodig hebben.

“Heel wat verantwoordelijkheid”, denk je misschien. We liegen er niet om: dat is ook zo. Maar je staat er niet alleen voor. Je komt terecht op een dynamische werkvloer waar ruimte is voor experiment en groei. We begrijpen overigens maar al te goed dat maatschappelijke verandering een proces is van vallen en opstaan. Daarom geven we je alle mogelijkheden tot groei en zelfontplooiing.

Wil je een zeg hebben in hoe we de samenleving van de toekomst gaan vormgeven? Wil jij een ‘voice for change’ worden? Snak je naar impact? Dan is deze job wellicht iets voor jou.

Interesse? Solliciteer dan via onderstaand formulier. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met philipp.kocks@demens.nu.

Uw profiel

Levensvisie/waarden
Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en een overeenkomstige consequente levenshouding.

Vereisten

Om in de werfreserve opgenomen te worden, moet je minstens aan de volgende zaken voldoen:

- Tenminste beschikken over een diploma van Bachelor of gelijkgesteld.
- Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsformulier.
- De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
- De proeven met goed gevolg doorlopen.
- Positief beoordeeld worden voor het vergelijkend gesprek.
- Gunstig gerangschikt zijn.
Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.

Competenties

 • Je bent technisch onderlegd in een aantal grafische tools en weet het te googelen als je iets niet weet
 • Je kan overweg met een cameratoestel voor zowel foto- als videocontent
 • Je schuwt hard werken niet en bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk
 • Je bent steeds mee met de actualiteit
 • Je bent positief ingesteld en grijpt opportuniteiten met twee handen
 • Je kan snel creatieve campagnes uitdenken en opzetten
 • Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk duidelijke, verzorgde en correcte taal
 • Je kan je tijd goed ordenen en bent stressbestendig
 • Je weet waar je goed in bent en wil jezelf verbeteren waar mogelijk
 • Je bent gevoelig voor de menselijke kant van de zaak
 • Je communiceert open met het team en je leidinggevende
 • Je neemt een proactieve rol op binnen de dagdagelijkse werking van het team

Werkvoorwaarden

De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu met standplaats het Federaal Secretariaat. Hij zal het werk dienen te organiseren in samenspraak met de medewerkers waarmee hij een team vormt en onder het gezag van de betrokken directeur.

De vrijzinnig humanistisch consulent werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dient de vrijzinnig humanistisch consulent optimaal beschikbaar te zijn. Occasioneel avond- en weekendwerk behoren tot de opdracht.

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.
Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van UVV/deMens.nu.

Evaluatie

De afronding van het onboardingtraject zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. De arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

Ons aanbod

Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent, met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 december 2021 bedraagt €2.299,29 (index 1,7758).

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 oktober 2020 bedraagt €3.033,71 (index 1,7758).

Het vakantiegeld en eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

Bevordering op basis van graadanciënniteit

Een adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) kan na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of het bestuursorgaan van UVV/deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of bestuursorgaan van UVV/deMens.nu.

Hospitalisatieverzekering

Bij positieve afronding van het onboardingtraject, zoals bedoeld in punt 7, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.

Woon-werkverkeer

De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn woonplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn woonplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn woonplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt een tegemoetkoming.

Opleidingsmogelijkheden

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact

Kriebelt het om deel uit te maken van ons team? Solliciteer dan gauw hieronder!

Vul het kandidatuurstellingsformulier in en vergeet niet je cv met motivatie toe te voegen.

Heb je echter nog bijkomende vragen: neem dan contact op met Philipp Kocks – directeur cel communicatie - via philipp.kocks@demens.nu


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.