fbpx
deMens.nu

Vacature: IT-coördinator (*)

Job beschrijving

* voormalige benaming: moreel consulent, cfr. de wet van 21 juni 2002.
* hij=hij/zij

PROFIELVOORWAARDEN EN TAAKOMSCHRIJVING

1. Algemene taakomschrijving

Als IT-coördinator heb je een technische achtergrond die je toelaat om je tanden te zetten in verschillende IT- gerelateerde vraagstukken. Je voert onderzoek naar de noden in de organisatie, je capteert deze en komt met een plan van aanpak om hierop in te spelen. Je clustert veel gestelde vragen en problemen om prioriteiten te bepalen. Je zorgt voor afstemming met externe IT-spelers en weet wie aan te spreken bij specifieke problemen. Je beweegt collega’s tot het optimaal benutten van de eigen IT- vaardigheden, opdat ook zij aanspreekbaar worden bij specifieke vraagstukken. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een team van experten die collega’s binnen de organisatie op weg helpen. Je rapporteert aan een strategische cel die bestaat uit werknemers en directie met het mandaat om digitale uitdagingen te formuleren en aan te pakken, waarbij je oog hebt voor de goede werking van bestaande functionaliteiten en de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten.

 

Uw profiel

2. Bijzondere taken en expertise

Je bent een leidersfiguur die analytische, digitale en strategische competenties verenigt.
Je beschikt over een dosis ervaring met projectmanagement en change management, waarbij je strategieën op korte en lange termijn uitwerkt.
Je richt je op de verbetering van processen op basis van de verzamelde data.

Digitaal:
- Je hebt ervaring in het werken met diverse systemen
- Je kan mensen aansturen in het werken met diverse systemen.
- Je begrijpt zowel de organisatie en haar noden als de vragen van technische partners. Je kan deze naar elkaar toe vertalen.
- Je zet in op het versterken van de digitale maturiteit van collega’s.

Digitale / Technische Kennis:
- Je hebt ervaring in het opzetten en begeleiden van technische trajecten.
- Je weet wat datastromen zijn, een dataprofiel, waarom rapportage belangrijk is, …
- Je kan werkprocessen vormgeven en stroomlijnen.
- Je hebt de nodige technische skills om stappen te zetten.
- Je hebt ervaring in het beheren en optimaliseren van de Office-365 omgeving en haar verschillende applicaties of je wil daarin groeien.
- Je kan datastromen structureren, harmoniseren en minder complex maken.
- Je kan collega's aansturen op het goed en toekomstig gebruik van digitale systemen.
- Je kan keuzes opvolgen en mensen bijsturen waar nodig in hun manier van werken.
- Je bent enthousiast over digitale evoluties en blijft graag up-to-date.

 

3. Vereisten

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen.

- Je bent in het bezit van een Bachelor- of Masterdiploma toegepaste informatica of je hebt
min. een 3-tal jaar relevante werkervaring
- Je hebt interesse in onze specifieke vrijzinnig humanistische werking en wil deze vanuit je
specifieke rol ondersteunen.
- Je wordt door de selectiejury toegelaten tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde
kandidaatstellingsdossier;
- Je doorstaat de levensbeschouwelijke screening;
- Je doorloopt de proeven met goed gevolg;

Voorgedragen worden als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

4. Competenties

Analytisch vermogen:
- Je bent succesvol in het herkennen en oplossen van problemen. Je kan een abstracte vraag/situatie ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Oplossingsgericht en innovatief:
- Je denkt in oplossingen in plaats van in problemen.
- Je hebt een Hands-on mentaliteit.
- Je hebt geen schrik om zaken te benoemen, ook al worden ze niet graag gehoord.
- Je kan verwachtingen managen bij alle betrokken partijen.
- Je weet hoe je projectmatig en procesmatig sterk te werk gaat.
- Je houdt van proactief handelen.

Verbindend en communicatief sterk
- Je bent een bruggenbouwer.
- Je legt de focus op sterke relaties intern en extern.
- Je kan mensen motiveren om actie te nemen of mee te gaan in noodzakelijke stappen.
- Je weet hoe je goed aan change management doet.
- Je kan goed luisteren, samenvatten en doorvragen.

Ons aanbod

De IT-coördinator maakt deel uit van het personeelskader van deMens.nu en heeft als standplaats Antwerpen. Hij zal het werk plaats- en tijdsonafhankelijk dienen te organiseren in samenspraak en onder het gezag van de betrokken directeur.

Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.
Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

De IT-coördinator wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code, het charter omgangsvormen en de specifieke nota’s van deMens.nu

Indien je start in deze functie kom je terecht in een onboardingtraject van 6 maanden. Bij afloop van deze periode wordt beslist of de arbeidsovereenkomst gehandhaafd blijft. Bij positieve afronding van de periode van onboarding, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden naar zijn/haar gezinsleden.

Indien de IT-coördinator gebruik maakt van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt hij van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
Indien de IT-coördinator steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt hij van de werkgever een tegemoetkoming.

De IT-coördinator wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige opleidingsmogelijkheden en ondersteuning.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.