fbpx
deMens.nu

Vrijzinnig humanistisch Consulent, Cel Studie en Onderzoek (Federaal Secretariaat Brussel)

Job beschrijving

De Seculiere Voorvechter

Wist je dat de meeste jongeren al lang niet meer in god geloven en toch nog verplicht godsdienst op school krijgen? Of dat een groot aantal van de ziekenhuizen nog steeds geen euthanasie toepast, ondanks dat je er volgens de wetgever wel recht op hebt? België is nog steeds enorm verzuild en die verzuiling zorgt ervoor dat onze persoonlijke levenswandel zonder rechtvaardigbare reden verstoord wordt. Niemand heeft er zaak mee in wat we al dan niet geloven en we zullen zelf wel bepalen wanneer we komen te gaan. Die vrijheid lijkt vanzelfsprekend, maar structureel gezien worden er in België elke dag duizenden van die keuzevrijheid beroofd.

Het kan gelukkig ook anders en we hopen dat jij, samen met ons team van collega’s en vrijwilligers, het ziet zitten om voor die verandering te gaan: een seculiere democratische rechtstaat. Dat klinkt misschien allemaal nog erg abstract, dus wat zou het voor jou betekenen mocht je bij ons als seculiere voorvechter aan de slag gaan?

Als seculiere voorvechter ben jij het zenuwcentrum van onze campagne voor de scheiding van kerk & staat. We verwachten van jou dat jij als deel van onze dienst Studie & Onderzoek het aanspreekpunt bent voor binnenkomende vragen van onze partners in de politiek en het middenveld. Daarbovenop krijg je ook een pak creatieve vrijheid. Jij mag onze campagne vorm geven en gaan trekken, zowel naar het brede publiek als naar de politiek.

“Heel wat verantwoordelijkheid”, denk je misschien. We liegen er niet om: dat is ook zo. Je komt echter terecht in een jong en dynamisch team waar iedereen graag bijleert en ervoor wil gaan. We begrijpen overigens maar al te goed dat maatschappelijke verandering een traag proces is van vallen en opstaan. Je zal bij ons zeker de ruimte krijgen om te experimenteren en te groeien. Je hoeft ook geen expert te zijn. Werk je methodisch, ben je analytisch sterk en een initiatiefnemer? Dan is deze job geknipt voor jou!

Interesse? Niet aarzelen en neem contact met ons op!

Uw profiel

Levensvisie/waarden
Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en een overeenkomstige consequente levenshouding.

Cognitieve en technische vaardigheden:

- Je beschikt over voldoende basiskennis rond secularisme en bent leergierig.
- Computers zijn voor jou geen vreemde wezens, de programma’s die er normaal op staan (Office) evenmin.
- Je kent de georganiseerde vrijzinnigheid goed.
- Voorkomen/taalgebruik
- Je hebt een verzorgd en net uiterlijk.

Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk duidelijke, verzorgde en correcte taal.

Vereisten

Om in de werfreserve opgenomen te worden, moet je minstens aan de volgende zaken voldoen:

- Tenminste beschikken over een diploma van Bachelor of gelijkgesteld.
- Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsformulier.
- De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
- De proeven met goed gevolg doorlopen.
- Positief beoordeeld worden voor het vergelijkend gesprek.
- Gunstig gerangschikt zijn.
Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.

Competenties

Voor ons is jouw houding enorm belangrijk. De opdracht is niet min en dat betekent dat wij jou heel wat autonomie geven. Bij die autonomie hoort natuurlijk verantwoordelijkheid en duidelijk overleg met alle stakeholders. Voor ons zijn de volgende competenties alvast belangrijk:

- Je bent een goede communicator en sociaal vaardig.
- Je weet waar je goed in bent en wil jezelf verbeteren waar mogelijk.
- Je bent positief en oplossingsgericht ingesteld.
- Je kan je tijd goed ordenen en bent stressbestendig.
- Je bent analytisch sterk, kan een probleem identificeren alsook alle stappen die vereist zijn om dat probleem op te lossen.
- Je bent gevoelig voor de menselijke kant van de zaak, maar kan dit kaderen.

Werkvoorwaarden

De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu met standplaats het Federaal Secretariaat. Hij zal het werk dienen te organiseren in samenspraak met de medewerkers waarmee hij een team vormt en onder het gezag van de betrokken directeur.

De vrijzinnig humanistisch consulent werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dient de vrijzinnig humanistisch consulent optimaal beschikbaar te zijn. Occasioneel avond- en weekendwerk behoren tot de opdracht.

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.
Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van UVV/deMens.nu.

Evaluatie

Een evaluatie van de geleverde prestaties zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. De arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

Ons aanbod

Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent, met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 september 2019 bedraagt € 2.166,70 (index 1,6734).

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 september 2019 bedraagt € 2.858,77 (index 1,6734).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

Bevordering op basis van graadanciënniteit

Een adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) kan na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van UVV/deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van UVV/deMens.nu.

Hospitalisatieverzekering

Bij positieve evaluatie, zoals bedoeld in punt 'Evaluatie', krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.

Woon-werkverkeer

De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

Opleidingsmogelijkheden

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact

Heb je bijkomende vragen?
Contacteer Chantal Jacobs via chantal.jacobs@demens.nu

 

Kriebelt het om deel uit te maken van ons team? Solliciteer dan gauw hieronder!


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Maandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.