fbpx
deMens.nu

Vacature: vrijzinnig humanistisch jongerenconsulent specialisme Gemeenschapsvorming (Vlaams-Brabant)

Job beschrijving

1. Algemene taakomschrijving: deMens.nu en Jongeren (16 – 30 jaar)

deMens.nu is de vrijzinnig humanistische koepelorganisatie met 32 huizenvandeMens en 35 lidverenigingen, allen met een specifieke werking. Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. De rechten van de mens zijn ons referentiekader. Het geloof in de mens staat centraal.

Sinds enkele jaren zijn jongeren een belangrijke doelgroep binnen het beleid van deMens.nu. We zetten in op onze vrijzinnige humanistische waarden zoals kritisch denken, anti-dogmatisme, mensenrechten, zelfbeschikkingsrecht, vrijheid … te vertalen naar de doelgroep jongeren.

2. Jobinhoud

Als vrijzinnig humanistisch jongerenconsulent is je takenpakket divers, vernieuwend en uitdagend. Er valt veel te ondernemen op het vlak van jongeren, maar het is belangrijk om prioriteiten te stellen. We zoeken iemand die projectmatig met jongeren kan werken, iemand die hun leefwereld begrijpt en vernieuwende projecten kan opstarten en uitwerken.

Je takenpakket bestaat uit de opvolging van één of meerdere verantwoordelijkheden in de kerntaak van jouw specialisme. Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand die zich zal specialiseren in gemeenschapsvorming. Je zal verantwoordelijk zijn voor de creatie van een nieuw en het opvolgen van het bestaande aanbod voor de doelgroep jongeren in de opgenomen kerntaak!

Vervolgens ben je verantwoordelijk voor de opstart van een jongerenwerking in je werkingsgebied nl. Vlaams-Brabant. Je rol zal bestaan uit jonge vrijwilligers enthousiasmeren voor de aanstaande projecten of nog liever samen met hen projecten uitbouwen.

Je staat er zeker niet alleen voor! Binnen onze organisatie maak je deel uit van het jongerenteam. Ieder teamlid is verantwoordelijk voor zijn/haar specialisme in de kerntaak, maar we bouwen samen aan een organisatiebrede jongerenwerking. Je zal niet alleen samenwerken met het jongerenteam, maar ook met lokale medewerkers.

Daarnaast word je gecoacht door de federale jongerencoördinator. Er is voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Concreet:

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van een jongerenwerking.
 • Je weet als geen ander hoe je jonge vrijwilligers kan enthousiasmeren en kan laten groeien in hun vrijwilligersrol.
 • Je bent de jongerenambassadeur en bouwt een netwerk uit met relevante jongerenorganisaties uit de buurt.
 • Je bent de frisse wind in onze kerntaken!

Uw profiel

3.   Profiel

Levensvisie/waarden

 • Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische visie en houding.

Cognitieve en technische vaardigheden:

 • Je beschikt over voldoende expertise rond de doelgroep jongeren en bent leergierig.
 • Je hebt voldoende affiniteit met de digitale wereld van jongeren waaronder sociale media.
 • Je kent de georganiseerde vrijzinnigheid goed of bent bereid om die te leren kennen.

Voorkomen/taalgebruik

 • Je hebt een verzorgd uiterlijk.
 • Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk duidelijke, correcte taal.

Jongerenprofiel

 • Je kan je inleven in de wereld van de doelgroep.
 • Jongeren komen voor jou op de eerste plaats.
 • Je weet op welke manier je jongeren kan coachen en versterken.
 • Vernieuwing schrikt je niet af.
 • Je hebt ervaring met jonge vrijwilligers en weet op welke manier je jonge vrijwilligers kan inschakelen.

Specialisatie in Gemeenschapsvorming maar meerdere specialismen van volgende domeinen zijn een troef:

 • PR + Representatie
 • Communicatie is je sterkste troef, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je weet op welke kanalen jongeren actief zijn en weet hen te bereiken.
 • Je weet hoe je een intern jongerencommunicatienetwerk kan uitbouwen.
 • Je weet welke de grote spelers zijn op vlak van jongerencommunicatie en zet hen in waar nodig.

 

 • Gemeenschapsvorming
 • Je kan goed met groepen werken.
 • Je ziet opportuniteiten en daagt anderen uit op erop in te zetten.
 • Je hanteert een projectmatige aanpak en begeleidt jongeren en vrijwilligers hierin.
 • Je weet welke context nodig is om jongeren samen te brengen.
 • Je kan vrijwilligers ondersteunen in het organiseren van hun jongerenactiviteiten.
 • Je weet op welke manier je welke lidverenigingen of andere partners kan betrekken.

 

 • Info & Educatie
 • Je weet hoe je vrijzinnig humanisme op een educatieve manier moet vertalen naar de leefwereld van jongeren.
 • Je bent sterk in het geven van interactieve vormingen en workshops.
 • Je kan vormingen maken en vrijwilligers opleiden om deze vormingen te geven.
 • Je weet hoe je leerkrachten en scholen kan bereiken.

 

 • Vrijwilligers
 • Je bent sterk in jongeren engageren voor projecten.
 • Je bent niet bang om jongeren verantwoordelijkheid te geven.
 • Je bezit kennis over participatie en vertaalt deze naar de kerntaken.
 • Vrijwilligersbeleid vertalen naar de praktijk schrikt je niet af.

 

 • Onthaal, Logistiek en Administratie
 • Je hebt voeling met ruimte en weet hoe deze te pimpen in jongerenstijl.
 • Je hebt know how over hoe je een huisvandeMens jongerenproof kan maken.
 • Je bouwt mee aan een jongerenvriendelijk onthaal in een huisvandeMens.
 • Je hebt inzicht in het creëren van een omgeving waarin jongeren zich thuis voelen.

 

 • Gesprekken
 • Je bent goed in één op één coaching, maar kan ook een groepsgesprek leiden.
 • Zorgthema’s zitten je als gegoten.
 • Je hebt inzicht in het jeugdwelzijnswerk.
 • Zingeving vertalen naar jongeren is je sterkste troef.

 

 • Plechtigheden
 • Je bent geïnteresseerd in rituelen.
 • Evenementen/samenkomsten organiseren in functie van een ritueel schrikt je niet af.
 • Je spreekt graag voor een publiek en bent communicatief sterk.
 • Zingeving vertalen naar jongeren is je sterkste troef.
4.   Vereisten
 • Tenminste beschikken over een diploma van bachelor of gelijkgesteld.
 • Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsformulier.
 • Afleggen van een persoonlijkheidstest.
 • De levensbeschouwelijke screening en betrokken proeven met goed gevolg doorlopen.
 • Positief beoordeeld worden voor het vergelijkend gesprek.
 • Gunstig gerangschikt zijn.

Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.

5.   Competenties

Voor ons is jouw houding enorm belangrijk. De opdracht is niet min en dat betekent dat wij jou heel graag wat autonomie geven. Bij die autonomie hoort natuurlijk verantwoordelijkheid en duidelijk overleg met alle stakeholders. Voor ons zijn de volgende competenties dan ook belangrijk:

-      Je bent een goede communicator en sociaal vaardig.

-      Je weet waar je goed in bent en wil jezelf verbeteren waar mogelijk (geen nood: je wordt hier ook voldoende in ondersteunt).

-      Je bent positief, ziet de kansen en denkt oplossingsgericht.

-      Je kan je tijd goed ordenen en bent stressbestendig.

-      Flexibel zijn is een must

6.   Werkvoorwaarden

Als vrijzinnig humanistisch consulent maak je deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu. Er wordt jou een standplaats toegewezen van waaruit je daar in de provincie gaat waar nodig. Je dient het werk te organiseren in samenspraak met de medewerkers waarmee je een team vormt en onder het gezag van de federale jongerencoördinator.

Als vrijzinnig humanistisch consulent werk je voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dien je optimaal beschikbaar te zijn. Avond- en weekendwerk behoren tot je opdracht.

Als vrijzinnig humanistisch consulent word je geacht je te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

Ons aanbod

7.   Onboarding

De afronding van het onboardingtraject zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. De arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

8.   Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 september 2021 bedraagt € 2.974,26 (index 1,7410).
Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 september 2021 bedraagt € 2.254,23 (index 1,7410).
Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

9.   Bevordering op basis van graadanciënniteit

Een adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (bachelor of gelijkgesteld) kan na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van UVV/deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van UVV/deMens.nu.

10. Hospitalisatieverzekering

Bij positieve afronding van het onboardingtraject, zoals bedoeld in punt 7, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.

11. Woon-werkverkeer

De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

12. Opleidingsmogelijkheden

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

 

Interesse?

Solliciteren kan door onderstaand formulier in te vullen.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.