fbpx
deMens.nu

Willemsfonds zoekt nieuwe coach communicatie

Job beschrijving

deMens.nu is de vrijzinnig humanistische koepelorganisatie met 32 huizenvandeMens en 35 lidverenigingen, allen met een specifieke werking. Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. De rechten van de mens zijn ons referentiekader. Het geloof in de mens staat centraal.

De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu met standplaats het Willemsfonds Gent.

Het Willemsfonds is de oudste socio-culturele vrijwilligersorganisatie die cultuurliefhebbers in Vlaanderen en Brussel samenbrengt en hen ontwikkelt tot vrije en ondernemende mensen, met respect voor ieders verhaal en mening.

Gelegen in het centrum van Gent biedt het Willemsfonds jou de unieke kans om in een dynamische omgeving te mogen proeven van alles dat ruikt naar cultuur. Met 90 lokale afdelingen en een breed netwerk aan auteurs, uitgeverijen, culturele ondernemers, politici en mediafiguren uit alle lagen van de bevolking ziet geen enkele week er hetzelfde uit.

Niettegenstaande werk je volgens een vast werkschema waarin je de mogelijkheid krijgt om deze vrij in te vullen. Je zal soms drukke periodes hebben. Wij kunnen je hier in ondersteunen door het maken van verschillende scenario’s met doordachte en onderbouwde plannen. Van thuis uit werken vormt daarbij geen probleem. Comfort en efficiëntie zijn voor ons troef!

Ten slotte zijn we bereid om in jou te investeren door een mooi opleidingsbudget en trainingen aan te bieden. Op de werkvloer wordt er eveneens veel belang gehecht aan een goede werksfeer. Tijdens de middagpauze eten de collega’s samen, ben je vrij om buiten kantoor te eten, of wordt er wel eens een uitstap gepland naar een relevante expo of lezing.

Intern takenpakket

 • Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle opmaak, implementatie en opvolging van het communicatieplan van het beleidsplan 2021-2025.
 • Je bent het aanspreekpunt van jouw collega’s omtrent communicatie.
 • Je ondersteunt lokale afdelingen met de promotie van hun activiteiten.
 • Je bewaakt de huisstijl van de vzw.
 • Je bent verantwoordelijk voor de wekelijkse nieuwsbrieven.
 • Je bent verantwoordelijk voor de geschreven inhoud, lay-out en eindredactie van Rechtuit, het ledenmagazine van het Willemsfonds.
 • Je maakt deel uit van de werkgroep ‘Standpunten’ en ondersteunt de schrijfprocedure.
 • Je ondersteunt de werkgroep ‘Cultureel Ondernemerschap’ en denkt strategisch mee na over de positie van het Willemsfonds binnen de socio-culturele sector.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoud van de website van het Willemsfonds, de inhoud en lay-out van de websites van Het Betere Boek en De Bronzen Uil.

Extern takenpakket

 • Je vertaalt de boodschappen van zowel lokale als nationale projecten (Het Betere Boek, De Bronzen Uil, Camping Willems,…) naar aanstekelijke content voor de diverse communicatieplatformen (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
 • Je volgt de resultaten van het digitale mediabereik op en optimaliseert waar nodig om het beoogde doelpubliek van cultuurliefhebbers en vrijwilligers te bereiken.
 • Je denkt na over de distributie van de Rechtuit bij boekhandels, bibliotheken en taalminnende organisaties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de persberichten en bent het aanspreekpunt van de pers.
 • Je gaat actief op zoek naar relevante partnerschappen met publieke figuren, bedrijven of cultuurinstellingen voor ledenkortingen, advertenties en promotiecampagnes.
 • Je bewaakt de imago-ontwikkeling van de vzw.
 • Je kan je herkennen in de vrijzinnig-humanistische waarden van de organisatie.

Uw profiel

Functie gebonden competenties

Algemeen

 • Je bent autodidactisch en bereid om extra trainingen of cursussen te volgen.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands; kennis van de Franse en Engelse taal zijn een meerwaarde.
 • Je hebt goesting om de transitie, waar het Willemsfonds middenin zit, tot een goed einde te brengen.
 • Je kunt je ideeën vlot onder woorden brengen.
 • Je durft kritisch te zijn en advies te geven.
 • Je bent klantgericht en empathisch.
 • Je kunt goed plannen en het overzicht bewaren.
 • Je hebt kennis van de Vlaamse socio-culturele sector (specifieke thema’s: literatuur, theater en onderwijs).
 • Je bent flexibel inzetbaar en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.
 • Rijbewijs B is een pluspunt.

Technisch

 • Je hebt oog voor detail maar ziet ook het grotere plaatje.
 • Je hebt een goede kennis van Office 365 (MS Word, Excel, PPT en Teams).
 • Je hebt een goede kennis van Canva, InDesign en Photoshop.
 • Je hebt een goede kennis van CRM, Wix en WordPress.
 • Je hebt een basiskennis van analysetools als Google Analytics.
 • Je hebt een basiskennis van CMS en Mailchimp.
 • Je hebt een basiskennis van videobewerking (opnemen, ondertitelen, monteren,…).

Levensvisie/waarden

Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en een overeenkomstige consequente levenshouding.

Vereisten

- Je beschikt minstens over een Bachelor diploma
- Door de selectiejury van deMens.nu toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsformulier.
- De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
- De proeven met goed gevolg doorlopen.
- Positief beoordeeld worden voor het vergelijkend gesprek.

Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.

Werkvoorwaarden

De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu met standplaats het Willemsfonds Gent.

Als vrijzinnig humanistisch consulent werk je voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dien je optimaal beschikbaar te zijn. Avond- en weekendwerk behoren tot je opdracht.

Als vrijzinnig humanistisch consulent word je geacht je te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

Ons aanbod

Onboarding

De afronding van het onboardingtraject zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. De arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 oktober 2021 bedraagt € 3.033,71 (index 1,7758).

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 oktober 2021 bedraagt € 2.299,29 (index 1,7758)

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

Bevordering op basis van graadanciënniteit

Een adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (bachelor of gelijkgesteld) kan na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van UVV/deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van UVV/deMens.nu.

Hospitalisatieverzekering

Bij positieve afronding van het onboardingtraject, zoals bedoeld in punt 7, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.

Woon-werkverkeer

De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

Opleidingsmogelijkheden

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.