fbpx
deMens.nu

Zelfbeschikkingsrecht

Zelfbeschikkingsrecht is fundamenteel. We maken onze eigen keuzes en vanuit dit recht beschikt de vrouw zelf over haar eigen lichaam. Zij bepaalt of ze kinderen wenst. Abortus was in België tot 1990 verboden en clandestiene abortussen veroorzaakten ernstige letsels bij vrouwen met soms de dood tot gevolg. Samen met feministische en progressieve bewegingen heeft de koepel deMens.nu steeds geijverd om abortus uit de illegaliteit te halen.

Wetgeving

De wet van 3 april 1990 depenaliseert abortus gedeeltelijk. Veilige zwangerschapsafbreking wordt beschikbaar voor vrouwen in nood. Abortus blijft echter vermeld als een misdrijf, ‘een moreel laakbare daad’,  in ons strafrecht. Hierdoor is vrijwillige zwangerschapsafbreking nog steeds stigmatiserend. Daarom streeft deMens.nu ernaar om abortus uit het strafrecht te halen en de voorziene termijn in de wet uit te breiden.

Platform Abortion Right

Zustervereniging van deMens.nu Centre d’Action Laïque richtte het platform Abortion right op. DeMens.nu ondertekende het charter en is lid.

Over het platform

Manifest van 350

Directeur Studie en Strategie van het Centre d’Action Laïque, Sylvia Lausberg, richtte met enkele militanten uit de academische en artistieke wereld een collectief op, genoemd ‘de 350’ ( het nr. van het artikel van het Belgisch strafwetboek betreffende abortus). Het doel was om 350 handtekeningen te verzamelen van 350 ‘Belgische personaliteiten’. De voorzitter van deMens.nu Sylvain Peeters en algemeen directeur Anne-France Ketelaer ondertekenden dit manifest.

Bekijk manifest 350

Marleen Temmerman over abortus

Colloquium abortus

Sylvain Peeters over abortus

Samen met feministische en progressieve bewegingen hebben vrijzinnig humanistische organisaties steeds geijverd om abortus uit de illegaliteit te halen. De wet van 1990 maakte abortus mogelijk in ons land en dit vormde voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw een mijlpaal. Tijdens deze strijd hoopten we op een totale depenalisering van abortus. Het werd echter een gedeeltelijke depenalisering en abortus blijft vermeld als een misdrijf in ons strafrecht …

Lees meer

She decides

Het Witte Huis schrapte de financiering van hulporganisaties die vrouwen in ontwikkelingslanden informeren rond gezinsplanning, voorbehoedsmiddelen en veilige abortus. Om dit tegen te gaan werd een internationaal fonds opgericht . Ook deMens.nu draagt haar steentje bij en ondertekende het manifest. Jij ook?

Teken het manifest

Kom in actie voor Poolse vrouwen

In Polen is een strenge abortuswet van kracht. Alleen als de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting of incest, als het leven van de vrouw in gevaar is of als de foetus geen kans op leven heeft, mogen Poolse vrouwen abortus laten uitvoeren. Nu wil het parlement die laatste reden schrappen.

Lees meer en teken de petitie van Amnesty International

Prof. dr. em. Jean-Jaques Amy over abortus