fbpx
deMens.nu

Wat is vrijzinnig humanisme?

Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. De rechten van de mens zijn ons referentiekader. Het geloof in de mens staat centraal.

Wij geven zelf zin aan ons leven

Zelfbeschikkingsrecht is fundamenteel. We maken onze eigen keuzes, ook rond geboorte en levenseinde. Hierbij denken we niet alleen aan onszelf, maar ook aan onze omgeving en anderen. We handelen vrij, maar niet vrijblijvend. We stemmen onze verantwoordelijkheid af op onze eigen behoeften en hierbij houden we rekening met de belangen van toekomstige generaties. We geven zin aan ons leven in het hier en nu en dit doen we met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur.

Wij kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf

Eerst zien en dan geloven. Dankzij wetenschap is de kennis over onszelf en de wereld waarin we leven spectaculair toegenomen. We vormen onze mening op basis van vrij onderzoek en kritische argumenten. We nemen niet zomaar iets aan voor waar en we geloven niet in dogma’s. We streven naar kennis op basis van ervaringen en rationele argumenten.

Wij leven samen in vrijheid, gelijkheid en solidariteit

Respect, dialoog en verdraagzaamheid zijn het ABC van samenleven. Wat ons bindt, is sterker dan wat ons van elkaar onderscheidt. We streven naar een warme en solidaire democratische samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn. We streven naar een harmonieuze samenleving waarin een neutrale en onpartijdige overheid de verschillende levensbeschouwingen gelijk behandelt en zo haar burgers emancipeert.

Wij geloven in een maakbare wereld

Elke dag opnieuw stellen we vast dat we dingen ten goede kunnen veranderen. Voor onszelf en voor onze medemensen. Een maakbare wereld staat binnen het vrijzinnig humanisme centraal. Ons geloof in vooruitgang is echter niet naïef. Er zijn morele en fysieke grenzen aan deze maakbaarheid. Daarmee moeten we rekening houden, willen we haar een duurzaam karakter geven.

Wij dragen onze vrijzinnig humanistische waarden over

Waardenoverdracht en emancipatie staan in de vrijzinnig humanistische opvoeding centraal. Zo werken wij aan een verdraagzame, pluralistische, interculturele en democratische samenleving. Daarom streven wij ernaar binnen onze organisatie en structuur competenties en kennis te centraliseren, aan te bieden en uit te wisselen. We geven die waarden mee aan jongeren in de cursus niet-confessionele zedenleer en stimuleren hen om als vrijzinnig humanist actief aan de samenleving deel te nemen.

deMens.nu

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Het is een koepelvereniging van vrijzinnig humanistische verenigingen, huizenvandeMens en ontmoetingscentra Samen met het Centre d’Action Laïque (CAL) vertegenwoordigt deMens.nu de vrijzinnige humanistische gemeenschap in België. deMens.nu is lid van de Humanists International en van de European Humanist Federation (EHF).

Wat is vrijzinnig humanisme?

Vrijzinnig humanisme in de klas

Vrijzinnig humanisme in het kort