fbpx
deMens.nu

Ruim aanbod

De vrijzinnig humanistische consulenten van de huizenvandeMens verzorgen voordrachten, vormingen en workshops over onderstaande thema’s. Deze lijst is voortdurend in beweging, volgens de vragen die we krijgen en de expertise van onze consulenten. Ze is dus noch uitputtend, noch bindend. Neem gerust contact op met je huisvandeMens om te zien wat in jouw regio mogelijk is.

Ook de lidverenigingen van deMens.nu hebben een divers en boeiend aanbod. Afhankelijk van je vraag kunnen we je ook naar hen doorverwijzen.

Algemene info

Levenseinde / Voorafgaande zorgplanning

 • Levenseinde en dementie
 • Patiëntenrechten
 • Communicatie rond het levenseinde (vorming)

Rouw en verlies (omgaan met)

 • Kinderen en jongeren ondersteunen bij verlies (Sokken van de olifant)
 • Kinderen en jongeren ondersteunen bij echtscheiding (Sokken van de olifant)
 • Existentiële pijn
 • Levensvragen bij ouderen
 • Nabij blijven na verlies (workshop)
 • Omgaan met verlies voor volwassenen
 • De dood in kinderschoenen (tentoonstelling)

Levensbeschouwing        

 • Vrijzinnig humanisme
 • Heeft vrijzinnig humanisme nog zin? Toekomst van het vrijzinnig humanisme
 • Stilstaan bij waarden (workshop)
 • Filosofie
 • Levensvragen bij ouderen
 • Socratische gesprekken (workshop)
 • Zingeving
 • Vrouwen en genderstudies

Interlevensbeschouwelijk

 • Zorgaspecten voor vrijzinnig humanistische patiënten
 • Pijn en lijden vanuit vrijzinnig humanistisch perspectief
 • Levensbeschouwelijk landschap van België
 • Debat (algemeen)
 • Vrede
 • Ontstaan en evolutie van het universum, de aarde en het leven

Voor scholen

 • Rondleiding in een huisvandeMens
 • Vrijzinnig humanistische consulent in de klas

Vraag een klasbezoek aan

Je kan een voordracht, vorming of workshop aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.

We gaan ook samenwerkingsverbanden aan met verenigingen en initiatieven die het vrijzinnig humanisme mee gestalte geven en helpen ontwikkelen. We werken graag iets uit op maat van jouw organisatie.

Aanvragen gebeuren steeds in overleg met de vrijzinnig humanistische consulent, er wordt uitgegaan van een voorbereidingstijd van zes weken.