fbpx
deMens.nu

Unie Vrijzinnige Verenigingen = deMens.nu

Op 9 juni 1966 ontstond de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) als een feitelijke vereniging en organiseerde zich op 31 maart 1971 in een vzw. De Unie Vrijzinnige Verenigingen is het representatief orgaan voor vrijzinnig Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. De organisatie staat sinds eind 2011 bekend als deMens.nu.

 


Koepelorganisatie

Als vrijzinnig humanistische koepelorganisatie telt deMens.nu 38 lidverenigingen, allen met een specifieke werking. Het gaat om vrijzinnig humanistische organisaties die actief zijn in de jongerenwerking, de volwassenenvorming, het sociaal-cultureel werk, het maatschappelijk veld, de onderwijssector …

 


Doelstellingen

  • De uitbouw van de vrijzinnige niet-confessionele gemeenschap en het behartigen van haar belangen.
  • Op verzoek van de lidverenigingen initiatieven en acties te steunen en coördineren.
  • Zelf initiatieven nemen en acties voeren in overleg met de lidverenigingen.
  • De niet-confessionele morele dienstverlening organiseren, beheren en uitbouwen.
  • De vrijzinnige niet-confessionele gemeenschap vertegenwoordigen tegenover de overheid en derden.

 


deMens.nu

deMens.nu is de roepnaam van de Unie Vrijzinnige Verenigingen, het representatief orgaan voor vrijzinnig humanistisch Vlaanderen en Brussel.

Lees meer

 


Structuur en geschiedenis

De Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Brussel en Vlaanderen organiseerden zich op 31 maart 1971 in een vzw.

Lees meer

 


Centrale vrijzinnige raad

De Centrale vrijzinnige raad is het hoogste orgaan van vrijzinnige organisaties in België. Het overkoepelt het Franstalige Centre d’Action Laïque en de Vlaamse Unie Vrijzinnige Verenigingen.

Lees meer

 


Instelling morele dienstverlening

De Instellingen Morele Dienstverlening (IMD) zijn onafhankelijke en democratisch verkozen provinciale bestuursraden die de financiële en materiële belangen van de morele dienstverlening behartigen. Zij zijn de erkende tussenpersoon tussen de vrijzinnig humanistische morele dienstverlening en de provincies. Elk jaar stellen zij begrotingen op en zien erop toe dat alle subsidies en inkomsten correct worden vergaard en besteed.

 


Federaal secretariaat

Het federaal secretariaat is het zenuwcentrum van de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu. Het federaal secretariaat staat garant voor de uitvoering van het beleid, uitgestippeld door het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur.

Neem contact op

 


Internationaal

Think local, act global. Het vrijzinnig humanisme stopt niet aan de Belgische grens. Wereldwijd zijn er verschillende internationale verenigingen die ervoor zorgen dat de vrijzinnig humanistische belangen bij organisaties als de Verenigde Naties of de Europese Unie worden verdedigd.

Lees meer