fbpx
deMens.nu

Ondersteunende gesprekken

In het huisvandeMens kan je op verhaal komen. Je bent er oprecht welkom voor een gesprek van mens tot mens. Een vrijzinnig humanistisch consulent luistert met warmte en respect.  Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk. Er zijn geen taboes.

Vanuit onze vrijzinnig humanistische visie op mens en leven, luisteren we naar wat voor jou van betekenis is. We zijn er voor jou als je geconfronteerd wordt met verlies van degene of datgene dat je leven kleur en zin geeft. Op de momenten dat het leven pijn doet, en je op zoek gaat naar hernieuwde zin in je bestaan.

Onze gesprekken zijn kosteloos en gebonden aan het beroepsgeheim.

Maak een afspraak voor een ondersteunend gesprek

Maak een afspraak voor een gesprek rond waardig levenseinde


Levensvragen

Wie ben ik? Wat doe ik hier? Waarom leef ik? Wat is de zin van dit alles?
Wat is er aan de hand? Hoe moet het verder?
Waarom moet mij dit overkomen?
Diepmenselijke vragen waar we graag voldoende tijd voor nemen.


Verlieservaringen

Ik mis iemand. Ik voel me alleen. Ik voel alleen pijn.
Ik ben kwaad, woest, triest, radeloos, verbolgen.
Verder gaan na een ingrijpend verlies is soms niet gemakkelijk.
Erover praten kan helpen.


Andere vragen?

We zoeken het samen uit.


Waardig levenseinde

Hoe vul ik een wilsverklaring in? Hoe kan ik waardig sterven?
Kan ik euthanasie aanvragen bij dementie?
Wat is palliatieve sedatie?
Een consulent informeert je en steunt je op een professionele manier.

Nuttige info


Morele dienstverlening voor specifieke doelgroepen

Elk huisvandeMens verleent vrijzinnig humanistische dienstverlening, maar er zijn ook enkele specifieke vormen van morele dienstverlening. Het gaat meer bepaald om categoriale morele dienstverlening in ziekenhuizen, woonzorgcentra, in gevangenissen, binnen de krijgsmacht, op de luchthaven, aan de universiteit, aan kinderen en jongeren, en aan geïnterneerden.

Ontdek de categoriale dienstverlening