fbpx
deMens.nu

Een sterke gemeenschap

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Het is een koepelvereniging van vrijzinnig humanistische verenigingen, huizenvandeMens en ontmoetingscentra.

Respect, dialoog en verdraagzaamheid zijn het ABC van samenleven. Wat ons bindt, is sterker dan wat ons van elkaar onderscheidt. Samen streven naar een warme en solidaire democratische samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn

Samen activiteiten organiseren, kennis delen, ondersteuning bieden … dit brengt de vrijzinnig humanistische gemeenschap dichter bij elkaar. Het gedachtegoed breed uitdragen betekent ook externe partners opzoeken. Partners die zich waarde(n)vol inzetten voor de maatschappij.  Het vrijzinnig humanistisch netwerk uitbreiden door de lokale gemeenschap in de dagelijkse werking te betrekken.