fbpx
deMens.nu

Heb je vragen?

Op de website van de Mens.nu kan je een antwoord vinden over verschillende thema’s. Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen. Heb je nog een bijkomende vraag ? Contacteer ons dan via info@demens.nu

Vrijzinnig humanisme is grondwettelijk erkend door de overheid als levensbeschouwing. Deze voorziet dan ook werkingsmiddelen ter ondersteuning van de vrijzinnig humanistische gemeenschap en dienstverlening.

Nee. deMens.nu verzamelt en vertegenwoordigt de hele vrijzinnig humanistische gemeenschap, met al haar aparte lidverenigingen en geledingen. Men kan zich enkel lid maken van een of meerdere van deze lidverenigingen.  Wel kan men deMens.nu steunen door deel te nemen aan activiteiten, bekendmaking of vrijwilligerswerk. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de huizenvandeMens.

Een burgerlijke plechtigheid kan door om het even wie verzorgd worden.

Een vrijzinnig humanistische plechtigheid wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van het vrijzinnig humanisme, één van de erkende levensbeschouwingen in België. De mens staat centraal, en belangrijke waarden zijn vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, verdraagzaamheid, democratie, kritisch denken, scheiding kerk en staat. In het vrijzinnig humanisme zijn er geen goden of opperwezens, en zodoende komen er in vrijzinnig humanistische plechtigheden geen religieuze teksten, symbolen, handelingen of liederen voor.

Het klopt dat de consulenten in onze huizenvandeMens vrijzinnig humanistische huwelijksplechtigheden verzorgen. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, raden wij je aan om contact op te nemen met het huisvandeMens in jouw regio of van je voorkeur. Ook voor andere plechtigheden zoals geboorte, afscheid, herdenking, Lentefeest of Feest Vrijzinnige Jeugd kan je bij onze huizenvandeMens terecht.

Een bezoek van een vrijzinnig humanistisch consulent is een wettelijk recht in ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra en gevangenissen. Dit mag nooit geweigerd worden en kan steeds aangevraagd worden met een daarvoor bestemd formulier in de instelling zelf. Je kan ook steeds bellen naar een huisvandeMens.

Categoriale dienstverlening

Jazeker! Maak een afspraak in het huisvandeMens, en we maken je wegwijs doorheen alle wettelijke mogelijkheden en helpen je bij het invullen van de documenten. Indien gewenst, houden we je wilsverklaring euthanasie bij, en verwittigen we je wanneer de geldigheidstermijn bijna verstrijkt. Een wilsverklaring is meer dan een documentje invullen. Meestal plannen we in een huisvandeMens een afspraak met één van de consulenten en krijg je daar alle uitleg. We helpen je eventueel bij de aanvraag van de LEIFkaart. De documenten kunnen bij ons ook bewaard worden en na 5 jaar word je verwittigd voor een hernieuwing van de documenten.

De leerkrachten niet-confessionele zedenleer zijn de sleutelfiguren in de voorbereiding en vormgeving van zowel het Lentefeest als het Feest Vrijzinnige Jeugd. Ze zijn meestal gegroepeerd in feestcomités die als afdeling van HVV erkend zijn. Je vindt hun contactgegevens via de website. Als je vragen hebt over een feest in jouw regio kan je hen rechtstreeks aanspreken. De feestcomités kunnen voor ondersteuning ook aankloppen bij deMens.nu.

Het Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd zijn gekoppeld aan de lessen niet-confessionele zedenleer. Deze overgangsfeesten worden dus georganiseerd door de leerkrachten zedenleer (en tal van vrijwilligers) voornamelijk tijdens de schooluren. Om praktische redenen is het vaak niet mogelijk dat andere kinderen hierbij aansluiten – al kan de vraag altijd gesteld worden. Dit doe je best via de lokale afdeling van HVV (Humanistische-Vrijzinnige Vereniging). Maar ook principieel gezien is de vraag niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Een positief antwoord is dus niet vanzelfsprekend.  Een andere mogelijkheid is het huisvandeMens contacteren. In een persoonlijk gesprek wordt gepolst naar de achterliggende motivatie, en eventueel kan er een individueel feest in elkaar gestoken worden. Het aanbod van het huisvandeMens gaat van inspireren tot uitvoeren.

Zeker! Als jongere neem je een speciale plaats in binnen onze organisatie. Je bent een belangrijke vertegenwoordiger van de vrijzinnig humanistische waarden. Vandaag en in de toekomst. Onze jongerenambassadeurs zorgen ervoor dat jonge geesten een krachtige stem krijgen binnen onze structuur.

De keuzemogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen deMens.nu zijn groot. Het maakt niet uit of je jong of al wat ouder bent, veel tijd hebt of maar een paar uurtjes.  Je steekt graag een plechtigheid in elkaar of verricht liever administratief werk. Je staat achter de vrijzinnig humanistische waarden en draagt ze met een open geest mee uit. Als vrijwilliger word je deskundig gecoacht en neem je deel aan vormingen. Jouw werk toont zichtbare resultaten. Hierdoor krijg je waardering, voldoening en zelfvertrouwen. Bij ontmoetingsmomenten leer je andere vrijwilligers kennen.

In een huisvandeMens kan je kosteloos terecht voor een gesprek. Je mailt of belt naar een huisvandeMens. Binnen de week word je gecontacteerd voor een eerste gesprek. Het begeleidingstraject voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar bestaat uit maximaal 5 gesprekken. Verschillende vragen en thema’s komen aan bod. Ben je jonger dan 16, dan word je professioneel doorverwezen. Ook in de ziekenhuizen, rusthuizen en verzorgingstehuizen, gevangenissen, de krijgsmacht, de luchthaven of de universiteit is er iemand die naar je luistert.