fbpx
deMens.nu

Maak kennis met het vrijzinnig humanisme

De vrijzinnig humanistische consulenten van de huizenvandeMens verzorgen naast voordrachten, vormingen en workshops ook klasbezoeken.

Klassen kunnen, bijvoorbeeld binnen het kader van de interlevensbeschouwelijke dialoog, het huisvandeMens bezoeken. Tijdens dit bezoek krijgen de leerlingen inzicht in de werking van de vrijzinnig humanistische consulenten. Een andere mogelijkheid is dat de vrijzinnig humanistische consulent een presentatie komt geven op school.

We werken graag iets uit op maat van jouw leerlingen.

Aanvragen gebeuren steeds in overleg met de vrijzinnig humanistische consulent. We vragen om zes weken op voorhand jouw klasbezoekaanvraag aan ons door te geven, zodat we dit kunnen inpassen in onze planning.

VRAAG EEN KLASBEZOEK AAN