fbpx
deMens.nu

Morele dienstverlening voor specifieke doelgroepen

Elk huisvandeMens verleent vrijzinnig humanistische dienstverlening, maar er zijn ook enkele specifieke vormen van morele dienstverlening. Het gaat meer bepaald om categoriale morele dienstverlening in ziekenhuizen, woonzorgcentra, in gevangenissen, binnen de krijgsmacht, op de luchthaven, aan de universiteit, aan kinderen en jongeren, en aan geïnterneerden.

Wens je vrijwilliger te worden in woonzorgcentra, gevangenissen …? Neem contact op met een van de specifieke dienstverleningen.

 

Woonzorgcentra en ziekenhuizen

Ik wil praten biedt morele bijstand aan ziekenhuispatiënten en senioren in de Vlaamse en Brusselse woonzorgcentra. De consulenten en vrijwilligers zijn er om naar jou te luisteren en helpen je zoeken naar antwoorden en een houvast.

Ik wil praten
Brand Whitlocklaan 87 bus 9
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 735 81 92
info@ikwilpraten.be
www.ikwilpraten.be
(Stuurgroep Morele Bijstand vzw)

Geïnterneerden

FPC Gent en FPC Antwerpen voorzien op wetenschappelijk onderbouwde wijze in de vraag naar beveiliging van de samenleving door behandeling van geïnterneerde forensisch psychiatrische patiënten, preventie van herval in forensisch psychiatrische problematiek en uitvoering van specifieke taken op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

Forensisch Psychiatrisch Centrum
Emile Bossers
Beatrijslaan 96
2050 Antwerpen
Hurtsweg 9
9000 Gent
0498 26 89 97
emile.bossers@telenet.be
www.fpcnv.be

Gevangenissen

De vrijzinnig humanistische consulenten van de Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen zijn er voor mensen die in de gevangenis verblijven. Zij geven in de eerste plaats individuele bijstand aan gedetineerden en bieden een luisterend oor binnen een echte vertrouwensrelatie.

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen
Stalingradlaan 54
1000 Brussel
02 537 59 28
www.smbg-famd.be

Kinderen en jongeren

Opvang vzw wil vanuit een vrijzinnig humanistische levenshouding een essentiële bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van pleegzorg.

Opvang vzw
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
0492 97 47 10
elke.dejaegher@pleegzorgvbb.be
www.pleegzorgvlaanderen.be

Krijgsmacht

In eigen land bieden de vrijzinnig humanistische consulenten in het leger vooral individuele morele bijstand. Ook op missie is altijd een moreel consulent aanwezig die deelneemt aan het dagelijks leven van de troepen en ter beschikking staat van de militairen.

Krijgsmacht
ir. Hans De Ceuster
Moreel consulent – Diensthoofd
Kwartier Koningin Elisabeth
Everestraat 1
1140 Evere
02 441 68 49 
0496 93 92 03
hans.deceuster@mil.be

Universiteit

De Universiteit Antwerpen heeft als enige universiteit in Vlaanderen een niet-confessioneel vrijzinnig humanistisch consulent in dienst. Hij staat dicht bij de studenten en is er wanneer je nood hebt aan iemand om mee te praten of om je hart te luchten. Bovendien zet hij het vrijzinnig humanisme en haar waarden in de kijker.

Universitaire Dienst Morele Bijstand
Jurgen Slembrouck
03 265 45 24
jurgen.slembrouck@uantwerpen.be
www.uantwerpen.be