fbpx
deMens.nu
Laden Evenementen
09okt

Lezing ‘Abortus, (g)een basisrecht voor iedereen?!’

Datum
09/10/2022
Tijd
11:00 - 13:00
Organisator
Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO), Willemsfonds, VVVuur - Liberale Vrouwen Brugge, Vermeylenfonds, VIVA La Vida - Socialistische Vrouwen, Humanistisch Verbond en huisvandeMens
Toevoegen aan agenda 10/09/2022 11:00:00 10/09/2022 13:00:00 UTC+1 Lezing ‘Abortus, (g)een basisrecht voor iedereen?!’

“De vrouw die baas in eigen buik wil zijn, eist haar menselijke waardigheid op, haar zelfbeschikkingsrecht,…

De Brug
Hauwerstraat 3a
Brugge, 8000 België

“De vrouw die baas in eigen buik wil zijn, eist haar menselijke waardigheid op, haar zelfbeschikkingsrecht, haar fysieke en morele autonomie, haar verantwoordelijkheid voor haar leven.” (Marijke Van Hemeldonck)

Luna Oostende, het voormalig CEVO, Centrum voor Verantwoord Ouderschap, keert terug naar zijn roots in Brugge, waar alles begon in de illegaliteit.

Een gelegenheid om in Brugge even stil te staan bij het hobbelige parcours dat reeds werd afgelegd om abortus te legaliseren én te erkennen als essentiële gezondheidszorg. Een grote stap vooruit! En hoe is de stand van zaken anno 2022?

Momenteel buigen zich verschillende experten – op vraag van het parlement – over de evaluatie van de Belgische abortuswet van 1990, de wetsaanpassing van oktober 2018 én de vragen voor volledige depenalisering van abortus met terugschroeving van de gekende restricties. Met name: de wettelijke reflectieperiode van zes dagen en het optrekken van de behandelingstermijn.

En maar goed ook dat het debat hier blijft gevoerd worden.

Voor een aantal mensen is de enige oplossing voor een onbedoelde zwangerschap immers de stopzetting ervan. Dat is nooit een lichtzinnige beslissing, maar veelal een keuze die mensen maken, net omdat ze kinderen zo belangrijk vinden. De keuze voor een abortus is net zo moreel verantwoord als de keuze voor een kind. Het ultieme doel is dat elk kind geboren wordt in een veilig, liefdevol en warm nest.

Anticonceptie én abortus (als ultieme oplossing) werden echter geproblematiseerd toen de Kerkvaders zich gingen moeien met de vruchtbaarheid van vrouwen. Tot vandaag worden onder de noemer ‘bescherming van het ongeboren leven’ rechten en vrijheden van vrouwen, maar ook van mannen én gezinnen én samenlevingen beknot. De aanvechting van ‘Roe versus Wade’ in de Verenigde Staten is  hiervan een schrijnende uitloper. Het terugschroeven van toegankelijke en kwaliteitsvolle abortushulpverlening zal geen enkele abortus vermijden, dat bewijzen alle cijfers wereldwijd.

Integendeel. Het doet alleen clandestiene zwangerschapsafbrekingen ‘boomen’ met toename van vrouwensterfte, premature baby’s en onherroepelijke complicaties als gevolg.

We moeten dus waakzaam blijven om verworven rechten te behouden én nog uit te breiden!

Heel wat verenigingen willen Luna Brugge met open armen verwelkomen en zich engageren om het thema abortus kenbaarder te maken. Deze lezing is een eerste stap en wordt georganiseerd door de Brugse organisaties Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO), Willemsfonds, VVVuur – Liberale Vrouwen Brugge, Vermeylenfonds, VIVA La Vida – Socialistische Vrouwen, Humanistisch Verbond en huisvandeMens.

Sprekers:

Prof. dr. Jean-Jacques Amy, emeritus hoogleraar gynaecologie en verloskunde aan de VUB neemt ons mee in het Belgische abortusverhaal: van waar komen we – hoe staan we er voor?

Françoise Dedrie, lid van het directieteam van LUNA vzw en verantwoordelijke voor de vestigingen Antwerpen & Oostende, geeft ons een inkijk in de abortushulpverlening anno 2022 en schetst de hulpverleningsnoden voor de toekomst.

LUNA is de Unie van Nederlandstalige Abortuscentra met vestigingen in Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende.

De LUNA abortuscentra bieden medische en psychosociale begeleiding aan elke zwangere die een zwangerschapsafbreking overweegt en streven naar het recht voor iedereen op veilige, toegankelijke en betaalbare abortus.

Deze lezing is gratis.

Lunch vanaf 13.00 uur: paella à volonté, 20€. Gelieve voor beide in te schrijven vóór 2 oktober via katrien.dotselaere@telenet.be en het bedrag over te schrijven op de rekening BE69 4752 1366 8178 van het Willemsfonds Brugge.