fbpx
deMens.nu
Laden Evenementen
30nov

Van kapitaal belang of ‘It’s the economy stupid!’ (3)

Datum
30/11/2021
Tijd
19:30
Prijs
€ Gratis

Schrijf je in

Toevoegen aan agenda 11/30/2021 19:30:00 11/30/2021 19:30:00 UTC+1 Van kapitaal belang of ‘It’s the economy stupid!’ (3)

Een online drieluik over economie en waarom en hoe het anders kan/moet met op 30 november sprekers Dirk Holemans, Charles Leclef, Rik Pinxten, Hans Van Haesebrouck, en welkom door Gert De Nutte (Humanistisch Verbond) en Hans Claus (‘De Verklaring van 30 november’). Geert Degrande (Re-story) is moderator.

Zoom | Online

Bekijk het facebook evenement

Een online drieluik over economie en waarom en hoe het anders kan/moet met op 30 november sprekers Dirk Holemans, Charles Leclef, Rik Pinxten, Hans Van Haesebrouck, en welkom door Gert De Nutte (Humanistisch Verbond) en Hans Claus (‘De Verklaring van 30 november’). Geert Degrande (Re-story) is moderator.

De Verklaring van 30 november vertrekt van de vaststelling dat de altijd maar toenemende menselijke activiteit de natuurlijke evenwichten op aarde verstoort en de mens uitput. Dat zorgt voor spanningen en voor polarisatie. Natuurlijk heeft al die activiteit de mens gebracht tot waar hij nu is. Welvaart, fysieke gezondheid, levensduur, politieke stabiliteit, veiligheid enz. zijn de laatste honderden jaren spectaculair toegenomen. Maar de medaille heeft een stevige keerzijde: de psychische gezondheid vertoont in de welvarende delen van de wereld ernstige barsten en de verhouding tot onze natuurlijke omgeving, het klimaat en de biodiversiteit in het bijzonder, wordt problematisch.

In de debattenreeks onder de vlag van de ‘Verklaring van 30 november’, hadden we het eerder over het grote aantal langdurig arbeidsongeschikten, als symptoom van de uitputting van de mens en over de energietransitie als oefening in hoe we beter met de aarde kunnen omgaan.

In deze nieuwe driedelige reeks kijken we met een kritische blik naar de belangrijkste oorzaak van al dat leed : de menselijke activiteit zelf, lees de ‘economie’.

Een debat gaat over de weldaden en de pijnpunten van de huidige kapitalistische wereldorde. Over geld, de markt, de beurs, de concurrentie, belastingen, de verhouding van de overheid tot die markt. Wie vaart er wel bij, wie blijft achter? Meer of minder staat? Wat betekent de dwang om te groeien voor de harmonie met onze omgeving? Is geld wel het ultieme bewijs van succes?

In een tweede gesprek geven we een forum aan alternatieven voor de huidige orde. We hebben het over een andere manier van met geld omgaan, over commons, korte ketens, een waardeneconomie, de rol van de stad, voedsel en landbouw, allerhande initiatieven die op een andere manier kijken naar de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Maar ook rechtvaardigheid en gelijkheid, de relatie tussen noord en zuid, tussen eerste, tweede, derde en vierde wereld komen aan bod. Gaat een sociale economie samen met een gezondere aarde of zijn ze elkaars tegengestelde?

Ten slotte stellen we ons in een derde debat de vraag hoe we de broodnodige transitie op gang kunnen trekken. Of is die al bezig? Al te dikwijls horen we spreken over ‘onbetaalbaarheid’, over onhaalbaarheid, over vastgeroeste en gespannen internationale verhoudingen die de transitie in de weg staan, of over de ‘aard van de mens’ die een rustiger en bescheidener leven in de weg zou staan. Klopt dit? Zijn we met zijn allen in staat om ons gezamenlijk leven op deze planeet lang vol te houden, of verdwijnen we net zoals zovele soorten voor ons? En wat blijft er dan van ons achter?

De sprekers

Hans Claus is criminoloog en directeur van de gevangenis van Oudenaarde. Hij is pleitbezorger van kleinschalige en maatschappelijk verankerde detentiehuizen en mede-initiatiefnemer van ‘De Verklaring van 30 november’, een activerende visietekst op maatschappelijke transitie.

Dirk Holemans is auteur, coördinator van Denktank Oikos en verbonden aan de onderzoeksgroep CRESC (UA). Hij publiceerde onder meer Vrijheid & Zekerheid en Het Ecologisch Kompas. Hij doet onderzoek naar nieuwe burgerinitiatieven (commons) en economische modellen die mensen laat floreren binnen de grenzen van de planeet.

Charles Leclef is eigenaar van Brouwerij Het Anker in Mechelen. Hij lanceerde fairisme, een zelfbedachte term voor een eerlijke vorm van samenleven. De basis van zijn politiek-maatschappelijke stroming is rechtvaardigheid: ‘Er moet een einde komen aan de ongebreidelde hebzucht’.

Rik Pinxten is emeritus hoogleraar antropologie (UGent). Hij verrichtte veldwerk bij de Navajo-indianen in de VS. Hij was voorzitter van het Humanistisch Verbond en was laureaat van de Arkprijs van het Vrije Woord. Hij schreef een reeks boeken en artikels in verschillende talen over cultuur, religie, opvoeding en intercultureel samenleven. Zijn nieuwste publicatie is Humanisme in woelige tijden (2021, Gompel&Svacina).

Hans Vanhaesebroeck is jurist en speciaal licentiaat fiscaliteit en boekhouden. Hij is ambtenaar bij de FOD Financiën, waarvan meer dan 20 jaar bij de AABBi (Bijzondere Belastinginspectie) en wordt aldus dagelijks geconfronteerd met het denksysteem van het dubbel boekhouden en het gebruik (of misbruik) van de rechtsfiguur van vennootschappen. Hij publiceerde bij diverse media over de zogenaamde multibronnenbenadering. Die biedt heel wat praktische mogelijkheden voor de duurzame transitie van bedrijven en de maatschappij. Met die aanpak kan de boekhouding van bedrijven concreet aangewend worden voor de rapportering van de impact van de bedrijfsvoering op de bron van mens en natuur en kan bij uitbreiding de maatschappij als ‘groot bedrijf’ evolueren naar een duurzame, sociale en coöperatieve vennootschap.

Inschrijvingen en info

Deelname is gratis. U kunt inschrijven via deze link. (Inschrijven kan tot uiterlijk de dag van het betreffende debat, 17.00 uur)
De dag voor de debatten ontvangt u een e-mail met de link voor de Zoom-sessie.
Meer info via secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).
Bekijk hier de e-flyer.

Van kapitaal belang, of It’s the economy, stupid! is het derde luik van een reeks gesprekken over (de noodzaak van) maatschappelijke transitie, georganiseerd door het Humanistisch Verbond in samenwerking met ‘De Verklaring van 30 november’.