fbpx
deMens.nu

VACATURE “VRIJZINNIG HUMANISTISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER – halftijds huisvandeMens BRUSSEL en halftijds Federaal Secretariaat Cel HR”

Job beschrijving

deMens.nu is de koepelvereniging van Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingenhuizenvandeMens en ontmoetingscentra. De wetgever heeft ons de opdracht gegeven om te voorzien in vrijzinnig humanistische dienstverlening. Overal in Vlaanderen en Brussel vind je een huisvandeMens  in de buurt. Je kan er terecht voor vrijzinnig humanistische  plechtigheden, gesprekken over levensvragen, zingeving en zelfbeschikking, gemeenschapsvormende activiteiten en vrijwilligerswerk. Je vindt er ook informatie over de waarden van het vrijzinnig humanisme, een waardig levenseinde en wilsverklaringen, levensbeschouwelijke onderwerpen, lentefeesten & feesten vrijzinnige jeugd. We zijn met deMens.nu en onze lidverenigingen actief in uiteenlopende sectoren: jongerenwerking, onderwijs, studenten- en alumniwerking, seksualiteit en gezinsplanning, popularisering van wetenschappelijke kennis, verslavingszorg, morele bijstand in ziekenhuizen, gevangenissen en woonzorgcentra en nog veel meer.

Als vrijzinnig humanistisch administratief medewerker heeft je functie twee (halftijdse) luiken. Als je houdt van afwisseling is dit je ding.

In luik 1 van je job ben je administratief medewerker op het Federaal Secretariaat in de Cel HR. Je ondersteunt de directeur HR en de stafmedewerker HR bij de operationele werking die vanuit de HR-visie uitgebouwd is. Een vlekkeloze personeelsadministratie is daar een belangrijk fundament van. Alle medewerkers van deMens.nu zijn  ‘waardenwerkers’, ze vormen het kapitaal van onze organisatie.

In luik 2 verzorg je samen met een collega het onthaal, de administratie en logistiek van het huisvandeMens Brussel. Sleutelwoorden hier zijn: klantvriendelijk, accuraat, gestroomlijnd en ordelijk. Mee door jou is het huisvandeMens de draaischijf voor de lokale vrijzinnig humanistische gemeenschap.

 

 

Jouw rol

We zien in jou een administratieve duizendpoot die zich vlot op twee fronten kan bewegen. Dit zijn jouw opdrachten:

 • Je vormt voor je collega’s een centraal aanspreekpunt voor vragen m.b.t. de personeelsadministratie.
 • Je bent een dragende kracht binnen de personeelsadministratie. Je voorziet in de administratieve ondersteuning van de collega’s van de Cel HR op verschillende terreinen. Naargelang je talent en interesse kunnen we je ook nauwer betrekken bij HR-taken bv. werving en selectie.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor bezoekers van ons huis en verwijst hen gericht door.
 • Je ondersteunt logistiek de activiteiten van gebruikers van de vergaderinfrastructuur en helpt het team van het huisvandeMens verder met andere logistieke uitdagingen.
 • Je voert operationeel ondersteunende (backoffice) taken uit om bij te dragen tot een vlotte werking van het team.

Dit zijn de taken in een notendop zodat je een zicht krijgt op de functie. Dit is echter niet beperkend.

Jouw talenten

 • Je hebt een duidelijk geprofileerde niet-confessionele levensvisie en je levenshouding komt daar consequent mee overeen. Mogen we jou een ‘kant-en-klaar-vrijzinnige’ noemen? Eentje die dat predicaat ook in de praktijk verdient?
 • Je houdt van administratie (en boekhouding) en je bent er een kei in. Je werkt accuraat en zelfstandig en je houdt alles up to date. Je gaat gestructureerd tewerk.
 • Je bent handig met office software o.a. Excel, Teams, Sharepoint en met sociale media.
 • Je bent een teamspeler. Collegialiteit is een must in kleine teams zoals de onze. Je bent de administratieve spil en we verwachten dat je een stevige positie in het team kan innemen. Tegelijk ben je een flexibel persoon.
 • Je bent communicatief en contactvaardig. Je bent verbaal sterk, zowel aan de telefoon als in mail of chat.
 • Je bent het eerste gezicht dat mensen zien, de eerste stem die ze horen. Je bent vriendelijk, warm en respectvol en je verzorgt je taal en voorkomen.
 • Je bent kritisch maar je kan je anderzijds ook schikken naar interne regels, beleid, afspraken, werkvormen enz. Je bent positief ingesteld.
 • Je bent leergierig en staat open voor nieuwe dingen. We zijn blij als je met ideeën komt en als je constructief bijdraagt aan de permanente zoektocht naar verbetering. Je wil immers niet vastroesten in je taken.
 • Je hebt al enige kennis van de georganiseerde vrijzinnigheid en de welzijnssector binnen je werkingsgebied.
 • Als je noties hebt van arbeidsrecht en sociale wetgeving is dat meegenomen maar het is geen vereiste.

 

Diplomavereisten

Je hebt tenminste een diploma hoger secundair onderwijs.

 

Wat wij jou bieden

 • Een voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur
 • We hanteren de weddeschaal van ‘assistent-moreel consulent zonder anciënniteit’. De brutowedde voor een voltijdse functie bedraagt vanaf 1 april 2024 € 2.279,44 (index 2.0399) en wordt vermeerderd met een haard- of standplaatstoelage (index 2.0399).
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing voor een statutair federaal ambtenaar.
 • Vergoeding van woon-werkverkeer als je gebruik maakt van het openbaar vervoer (abonnement 100% terugbetaald). Er is een tegemoetkoming als je te voet of met de fiets komt.
 • Na 6 maanden een gratis hospitalisatieverzekering (DKV) voor de medewerker en interessante tarieven voor gezinsleden.
 • Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen of (vanuit de praktijk) het deelnemen aan de werkgroep rond de kerntaak Onthaal & Administratie en aan de HR Visiegroep. Je begint met een onboarding traject.
 • Een organisatie die sterk inzet op een gezonde balans tussen werk en privé met o.a. een aantrekkelijke verlofregeling.
 • Een werkomgeving die functioneert op basis van zelforganisatie en waar het werk plaats- en tijdsonafhankelijk georganiseerd wordt in overleg met je collega’s en in samenspraak met de betrokken directeur.
 • Wat de collega’s specifiek waarderen bij deMens.nu als werkgever: de organisatiecultuur, de zelfstandigheid en afwisseling in het werk, de collegialiteit, de verlof- en uurregeling en de werk- en jobzekerheid.

 

Selectieprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen: 

 • We beoordelen eerst je kandidatuur op basis van het sollicitatieformulier. 
 • We gaan dieper in op jouw vrijzinnig humanistische levensvisie en -houding. Dat gebeurt in een gesprek met de Cel HR. In dat gesprek wordt ook getoetst of er een match is met ons (Cel HR). 
 • We voorzien daarna administratieve proeven die te maken hebben met je job. 
 • Indien gunstig resultaat laten we je een persoonlijkheidstest doen. 
 • Voldoe je aan de vorige stappen dan word je uitgenodigd voor een vergelijkend gesprek over het deel van de functie m.b.t. het huisvandeMens Brussel. 

 

Interesse?

Solliciteer via het formulier .

Vergeet niet je meest recente curriculum vitae toe te voegen.

We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties. In lijn met onze waarden verwelkomt deMens.nu iedereen die onze vrijzinnig humanistische levensvisie deelt en gaat voluit voor gelijke kansen en diversiteit.

 

Meer info?

Wil je meer weten over de job, de vacature, de sollicitatieprocedure of ons aanbod, contacteer dan de Cel HR op vacature@demens.nu

 

Uw profiel

Ons aanbod

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.