fbpx
deMens.nu

Niet-Belg zoekt man/vrouw

België is welvarend. Het heeft een welvaart die er in vele gebieden op deze aarde niet is. Soms trouwen niet-Belgen met Belgen enkel en alleen om van de voordelen van deze welvaart te genieten. De overheid probeert schijnhuwelijken aan te pakken via onder andere omzendbrieven en wetten. De wetgever zegt dat hij de plicht heeft om het huwelijk als instelling te vrijwaren en misbruiken moet pogen te voorkomen. Deze UVV-info geeft enerzijds weer wat de wetten en omzendbrieven inhouden en toont anderzijds de gevolgen ervan voor de betrokkenen in het dagdagelijkse bestaan. We laten diverse personen met hun zienswijzen aan het woord.