fbpx
deMens.nu

Er zit meer in zedenleer! Van Atheïsme tot Zelfbeschikking.

Het nieuwe schooljaar trekt zich op gang en heel wat jongeren maken (opnieuw) kennis met hun leraar of lerares niet-confessionele zedenleer.

Er zit meer in zedenleer! Van Atheïsme tot Zelfbeschikking keert terug in de tijd en schetst de ontstaansgeschiedenis van het vak. Het had immers heel wat voeten in de aarde voor de niet-confessionele zedenleer de huidige vorm aannam. Bovendien lijkt het er op dat de niet-confessionele zedenleer ook vandaag nog op de helling kan komen te staan. Er gaan immers hier en daar stemmen op om niet-confessionele zedenleer uren te laten inleveren, of zelfs te vervangen door een levensbeschouwelijk eenheidsvak of een vak vergelijkende godsdienstwetenschap.

In dit dossier geven beroepskrachten en de voorzitter van de Werkgemeenschap Leraren Ethiek hun visie op de meerwaarde van het vak niet-confessionele zedenleer.

Ten slotte laten politici en vertegenwoordigers van de onderwijskoepels hun licht schijnen over de levensbeschouwelijke toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.