fbpx
deMens.nu

Jaaroverzicht deMens.nu 2023 – beknopt

Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing waarbij vrijheid van denken, zingeving en menswaardigheid centraal staan.
Er wordt met een open blik en zonder vooroordelen naar het leven en de maatschappij gekeken. De belangrijkste waarden van
het vrijzinnig humanisme zijn zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, medemenselijkheid en kritisch denken.
Onze consulenten en vrijwilligers bieden hulp, steun en kennis om moeilijke momenten draaglijk, en mooie momenten nog
mooier te maken. Dat doen we aan de hand van onder andere plechtigheden, gesprekken, voordrachten en workshops. In dit
beknopt jaaroverzicht kijken we terug naar wat we in 2023 gerealiseerd hebben en leggen we onze focus vast voor het jaar
voor ons.