fbpx
deMens.nu

Memorandum Verkiezingen 2014

Met dit memorandum wil deMens.nu de beleidsmakers duidelijk maken waar we voor staan en wat we verwezenlijkt willen zien in het Vlaanderen, Brussel, België en Europa van de toekomst. Wat er beter kan, voor elke mens, hier en nu.

Als koepel van Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel, vertrekt deMens.nu van vrijzinnig humanistische waarden als vrij onderzoek, zelfbeschikkingsrecht, solidariteit, gelijkwaardigheid… en principes als de scheiding van kerk en staat.

Vanuit dit vrijzinnig humanistisch perspectief willen we bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke en politieke problemen. Democratie is het fundament dat deze waarden draagt. De oproep tot een sterke en breed gedragen democratie zit dan ook gebeiteld in onze voorstellen.

We hopen dat dit memorandum stof tot inspiratie zal opleveren in de aanloop naar 25 mei 2014.