fbpx
deMens.nu

Onderkomen

Opel Antwerpen riskeert zijn deuren te moeten sluiten. Directie en vakbonden van brouwer ab inbev staan lijnrecht tegenover elkaar in een hevig sociaal conflict met als inzet: het behoud van banen. En duizenden vakbondsmilitanten en sympathisanten demonstreren in Brussel voor werk en sociale rechtvaardigheid. Stuk voor stuk gevolgen van een economische crisis die niet alleen België maar gans de wereld treft. De algemene economische malaise duwt steeds meer mensen in een situatie van sociaal isolement, waarvan dakloosheid en een gemis aan degelijke huisvesting de meest extreme voorbeelden vormen, aldus de Europese Commissie in een studie met als titel ‘Combating Poverty and Social Exclusion, a Statistical Portrait of the European Union 2010’. UVV-info onderzoekt in dit nummer de relatie tussen armoede, sociale uitsluiting en huisvesting.