fbpx
deMens.nu

Zelfdoding. Inzichten, handvaten en verhalen

Ons land scoort niet goed wat betreft het aantal zelfdodingen. Veel mensen krijgen van ver of dichtbij te maken met een suïcidepoging of een geslaagde suïcide, wat gepaard gaat met heel wat emoties. In dit nummer van Antenne richten we de schijnwerpers op dit thema.

Je krijgt meer uitleg over mogelijke preventie. Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie vervult een belangrijke rol bij de uitwerking van het preventiebeleid en wil tegen 2020 het aantal zelfdodingen laten dalen met 20 procent ten opzichte van het jaar 2000. Een ambitieuze doelstelling waar iedereen dient aan mee te werken.

Op vragen rond zelfdoding bestaan geen eenduidige antwoorden. Elk individu is verschillend en dient onbevooroordeeld en met respect voor zijn autonomie benaderd te worden. We hopen met deze Antenne wat inspiratie te bezorgen aan wie in de toekomst te maken krijgt met potentiële suïcideplegers en hun omgeving.