fbpx
deMens.nu

’t MegaZijn voedt je brein.


Uitleenpunt voor de leerkracht NCZ in de huizenvandeMens.

Elk huisvandeMens biedt de gelegenheid om te snuisteren in vrijzinnig humanistische boeken en tijdschriften. Voor het aanbrengen van levensbeschouwelijke thema’s vind je er ondersteuningsmateriaal voor in de lespraktijk van het vrijzinnig humanistisch vak Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ) of in andere leersituaties met kinderen en jongeren. Om dit aanbod uit te breiden en beter open te stellen voor het lerarenpubliek NCZ, werd  ’t MegaZijn opgericht.

 

Van mini-onderzoek tot MegaZijn in de huizenvandeMens

 In ’t MegaZijn kan de leerkracht NCZ terecht om uitvoerig onderzoek te verrichten, inspiratie op te doen en ideeën te ontwikkelen in het teken van de les NCZ.

Met een uitgebreid aanbod van prentboeken, verhalen, educatieve spellen en naslagwerken biedt ’t MegaZijn voldoende voedsel voor de levensbeschouwelijke en persoonlijke ontwikkeling van zowel de leerling als de leerkracht NCZ.

 ’t MegaZijn spreidt zich verder uit over Vlaanderen

Het idee van ’t MegaZijn werd gerijpt in het huisvandeMens Brussel, waar het uitleenpunt al enige jaren wordt voorzien (sinds kort in gloednieuwe kleuren!). In Antwerpen en Sint-Niklaas werd het voorbeeld gevolgd. Ondertussen is per provincie één huisvandeMens dat ’t MegaZijn voorziet:

’t MegaZijn is een initiatief van deMens.nu, de huizenvandeMens en het team van inspecteurs-adviseurs Niet-Confessionele Zedenleer.

Het initiatief wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Instelling Morele dienstverlening Brussel, Antwerpen, Limburg, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vrijzinnige Antenne Waasland.

Vind de uitgebreide catalogus op https://www.megazijn.be/catalogus