fbpx
deMens.nu

Rechten van de Mens

Als reactie op de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog werd in december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aangenomen. Vanuit het idee dat mensen een intrinsieke waarde hebben en met als doel voor iedereen een menswaardig bestaan mogelijk te maken, beoogde men universele richtlijnen vast te leggen van een georganiseerde menselijke samenleving.

Op grond hiervan kan worden gesteld dat het mensenrechtenidee doortrokken is van een vrijzinnig-humanistische inspiratie en kan het UVRM worden beschouwd als een belangrijk humanistisch document. Dit geldt eveneens voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Humanistische filosofie

Vrijzinnig humanisten stellen de mens en de menselijke waardigheid centraal en pleiten voor  het recht van elk individu om zelf zin te geven aan zijn leven. Vaak ziet men de humanistische filosofie als de basis voor de UVRM.

Traditioneel worden er twee groepen of generaties mensenrechten onderscheiden, die beide werden opgenomen in het UVRM. De eerste categorie is die van de burgerlijke rechten, die ook wel vrijheidsrechten worden genoemd, zoals het recht op vrijheid van levensovertuiging, meningsuiting,… De tweede categorie bestaat uit economische, sociale en culturele rechten, zoals het recht op gezondheidszorg en onderwijs.

Recht op vrije meningsuiting

Humanisten staan overal op de bres voor het recht op vrije meningsuiting en de vrije keuze van levensbeschouwing/godsdienst. In dit kader publiceert Humanists International het jaarlijkse Freedom of Thought Report.

Recht op gezondheidszorg

De vrijzinnig humanistische levensbeschouwing is voorstander van het recht op zelfbeschikking. De wet betreffende de rechten van de patiënt is belangrijk voor het individu om weloverwogen en goed geïnformeerd zijn eigen beslissingen te kunnen nemen. Deze wet garandeert een kwaliteitsvolle zorg voor iedereen.

Vrouwenrechten

Vrijzinnig humanisten ondersteunen de feministische beweging bij haar strijd voor gelijke rechten van vrouwen op de diverse vlakken (onderwijs, tewerkstelling, politieke rechten).

Internationale Vrouwendag 8 maart

Recht op anticonceptie en abortus

Strijd voor de legalisering van de publiciteit op voorbehoedsmiddelen en depenalisering van abortus. Abortus uit het strafrecht halen is een eis.

deMens.nu is solidair met vrouwen elders in de wereld voor vlotte toegang tot anticonceptie en veilige abortus.

LGBT+

De vrijzinnig humanistische levensbeschouwing ondersteunt de LGBT+ gemeenschap voor het bekomen van gelijke rechten (homohuwelijk en homoadoptie) en strijdt tegen discriminatie.

Een toilet is voor iedereen! En dat hoeft niet opgedeeld te worden in man en vrouw. Thuis doe je dit toch ook niet? Deze opdeling stamt uit het verleden waar vrouwen ongewenst waren op de werkvloer en hun kuisheid diende beschermd te worden. Say what? Het is dringend tijd voor een aanpassing naar genderinclusieve toiletten

Migratie

Pleidooi voor humane opvang van migranten en het respecteren van hun mensenrechten.

Ontwikkelingssamenwerking

Iedereen heeft recht op een waardig leven, in goede socio-economische omstandigheden waar ook ter wereld. Vrijzinnig humanisten dragen internationaal ook hun steentje bij aan  ontwikkelingssamenwerking via de lidvereniging Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS).

Armoede

De vrijzinnig humanistische levensbeschouwing wil de problematiek van de armoede op de agenda zetten. Dit zowel intern als binnen de Interlevensbeschouwelijke Dialoog Vlaanderen.

Humanisering van het Belgisch detentiebeleid

Nieuws en opinies over mensenrechten

75 jaar vrouwenstemrecht in België

75 jaar vrouwenstemrecht in België

In de kijker / verjaardag 23 maart 2023

Op 27 maart 2023 is het 75 jaar geleden dat het algemeen enkelvoudig stemrecht voor vrouwen

Lees meer
Gelijkheid is er op vele vlakken nog niet

Gelijkheid is er op vele vlakken nog niet

Internationale dag 7 maart 2023

Op de Internationale Vrouwendag, 8 maart, staan wereldwijd gelijke kansen en rechten, vrijheid en strijdbaarheid van

Lees meer
Gelukkige Internationale Vrouwendag

Gelukkige Internationale Vrouwendag

Internationale dag 7 maart 2023

Stel je een wereld voor waarin mannen en vrouwen (en x) gelijk zijn. Een wereld zonder

Lees meer

Alle nieuws over mensenrechten