fbpx
deMens.nu

Bloedhekel aan armoede

Eind vorig jaar schokte het onderzoek van Caritas ons land. Eén op acht jonge vrouwen heeft te lijden onder menstruatiearmoede. Dit probleem moet op beleidsniveau opgepakt worden maar het is belangrijk een draagvlak te scheppen bij de brede bevolking – zeker nu het thema roodgloeiend in de actualiteit staat! Bovendien spelen schaamte en taboe een grote rol en dàt zijn dan weer factoren waar wij allemaal bloed aan onze handen hebben… Menstruatiearmoede wordt eigenlijk bepaald door ‘the toxic trio’: (on)betaalbaarheid – (gebrek aan) educatie – taboe. Diverse oorzaken vragen dus om diverse oplossingen! Zo geschiedde … DeMens.nu trok ten strijde met een heel arsenaal aan projecten. Een overzicht!

‘Bloedmooi’ pakt menstruatieschaamte aan bij de kiem

In veel culturen is de eerste menstruatie een uitdrukkelijk en uitbundig gevierd overgangsritueel, terwijl het bij ons vaak in stilte passeert – ideale voedingsbodem voor de schaamtecultuur.

‘Bloedmooi’ breekt een lans voor positieve, laagdrempelige overgangsrituelen bij de menarche. Zo kan gewerkt worden aan een open sfeer en een genormaliseerde beeldvorming. Want de revolutie begint soms doodgewoon… thuis!

Check de website

Stelletje ongeregeld doorbreekt het taboe

Het probleem van menstruatiearmoede gaat hand in hand met menstruatieschaamte. Of het nu gaat om gebrek aan hygiëneproducten, menstruele klachten (endometriose, nog zo’n onderbelicht probleem!), of doodgewoon het ongesteld zijn: het thema is moeilijk bespreekbaar in onze cultuur. Een taboe met veel gevolgen.

Met Stelletje Ongeregeld gaan we op Facebook de strijd aan. Op tijd en stond worden plezante memes, prikkelende weetjes en grappige filmpjes de wereld ingestuurd om het thema op een luchtige manier onder de aandacht te brengen.

Eind dit jaar pakken we nog uit met een ludieke actie gericht aan de horeca en socio-culturele sector.

Bezoek ons op Facebook

‘Schilders op Bezoek’ is een handige tool voor leerkrachten

Omdat er vanuit de samenleving nog steeds signalen komen dat er hoge nood is aan meer educatie en bewustmaking rond menstruatie, menstruatiearmoede en menstruatieschaamte, lanceerde het CGSO (Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding), lidvereniging van deMens.nu, een educatieve box met als titel ‘Schilders op bezoek’.

De educatieve box kan je bestellen via www.schildersopbezoek.be voor de prijs van 15€ (inclusief een gratis 3 uur durende nascholing om met de box aan de slag te kunnen). Na betaling kan de box worden afgehaald in één van de HuizenvandeMens in Vlaanderen of Brussel. De box is ook ter ontlening te krijgen bij de HuizenvandeMens (didactische bibliotheek).

Lees meer

La La Love You

In de derde aflevering van LaLaLoveYou – een podcastreeks over liefde en seksualiteit – hebben Kyra en Julie het over menstrueren. Hoe gemakkelijk praten we hierover en met wie? Wat weten mannen en wat willen ze erover weten? Michelle en Kyra gingen zelfs op pad om het aan de Leuvenaar te vragen.

Beluister de aflevering

 

Velvet Red Chair

Binnenkort zal je ook kunnen plaatsnemen op onze ‘Velvet red chair’, een luisterinstallatie waarin korte getuigenissen over maandstonden te horen zijn. Een topsporter, een endometriose patiënt,  een verpleegkundige of iemand die met een eetstoornis heeft geworsteld… allemaal vertellen ze heel open over hun ervaringen met menstrueren.

Binnenkort meer hierover!

Bloedhekel aan armoede

In samenwerking met armoedeorganisaties en scholen, zorgen we ervoor dat menstruatiemateriaal terecht komt bij meisjes en vrouwen die moeite hebben om het zelf te kopen. Verschillende huizenvandeMens in Vlaanderen zijn ondertussen van een inzamelbox voorzien waar mensen maandverbanden, tampons en menstruatiecups kunnen doneren. De ingezamelde producten worden geleverd aan sociale instellingen die deze dan op hun beurt verdelen.

Er werd een groot aantal producten aangekocht alsook worden er schenkingen gedaan van o.a. Feniks. Alle producten zijn steeds welkom in de huizenvandeMens.

 

Comfortabel rood op school

Het onverwacht succes van de inzamelactie op Asiat, krijgt een vervolg in de scholen van Vilvoorde. Na Leuven, Tienen en Diest, wil nu ook Vilvoorde inzetten op sensibilisering rond menstruatiearmoede. Op vraag van Jo De Ro, schepen van onderwijs, brachten we een bezoek aan de VeST. De school is enorm enthousiast over het project ‘Comfortabel rood op school’ en de manier van aanpak. In oktober starten de eerste voorbereidingen om in februari met een doordacht plan aan de slag te gaan.

Ook scholengroep SCOOP nodigde ons uit om met de leerlingenbegeleiders in dialoog te gaan over menstruatiearmoede. In maart zitten we samen met de leerlingenraden van Horteco en het Atheneum van Vilvoorde om hun ideeën te hanteren binnen de scholen.

De burgemeester van Halle was op zijn beurt samen met de voorzitter van het OCMW geïnspireerd door de aangeboden ideeën. De onderwijsraad, Kind en Gezin, .. zijn allen te betrekken spelers.

Er is sensibilisering naar zowel leerlingen, leerkrachten, directie als ouders. De scholen worden voorzien van kastjes waaruit menstruatiemateriaal genomen kan worden door leerlingen die er nood aan hebben. Onze oproep naar materiaal vindt duidelijk gehoor in de brede samenleving. Gesteund door jong politiekers, BruZelle, armoedeorganisaties, … zetten we onze strijd verder om de thematiek op de politieke agenda te krijgen opdat structurele oplossingen gevonden kunnen worden.

Naast een oproep naar materiaal, werden ook kunstenaars getriggerd om het onderwerp op een creatieve manier te benaderen. Een 10-tal kunstenaars engageerden zich om een kunstwerk te vervaardigen dat een steentje kan bijdragen in de sensibilisering van de scholengemeenschap. Op 18 november zal De Ring in Leuven omgetoverd worden tot een galerij, muziekstudio en educatief centrum.

Meer over onze acties op scholen